Chat with us, powered by LiveChat

Torpol odpowiada inwestorom ws. dywidendy. „Wyjaśnienia i argumentacja są wyczerpujące”

Skomentuj artykuł
Źródło: www.torpol.pl

W korespondencji ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Torpol odniósł się do licznych głosów krytyki dotyczących braku rekomendacji wypłaty dywidendy za 2022 r. Spółka odsyła do archiwalnego raportu i (póki co) uznaje, że to wystarczy.

 

W środę 19 kwietnia opisaliśmy elektryzującą inwestorów informację dotyczącą braku rekomendacji wypłaty dywidendy za 2022 r. ze strony zarządu Torpol SA. Spółka, która w ubiegłym roku zanotowała rekordowe zyski, postanowiła przeznaczyć środki na zwiększenie kapitału rezerwowego oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Więcej na ten temat w artykule: Torpol w centrum uwagi. Dywidendy nie będzie, inwestorzy czekają na wyjaśnienia.

 

Tego samego dnia zwróciliśmy się do spółki o udzielenie komentarza do bieżących wydarzeń. W piątek 21 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź, którą omówimy poniżej.

 

– W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi opublikowanej rekomendacji Zarządu spółki TORPOL S.A. [Spółka] z dnia 18 kwietnia 2023 r. i odpowiadając na Pańskiego maila, chcę zwrócić uwagę na stanowisko Zarządu Spółki ws. wypłaty z zysku opublikowane w ramach raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 24 października 2022 r. Przesłanki stojące u podstaw wówczas opublikowanego stanowiska nie ustały, wręcz przeciwnie – pozostają aktualne i kluczowe dla Spółki. Sytuacja rynkowa i perspektywy branży nie tylko się nie poprawiły, wręcz przeciwnie, obserwujemy pogorszenie – napisał w odpowiedzi na naszą korespondencję Łukasz Sychowski, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej w Torpol SA.

 

Raporty, o których mowa dotyczą rekomendacji zarządu ws. wypłaty dywidendy (raport bieżący 15/2023 z 18 kwietnia) oraz odpowiedź zarządu na żądanie jednego z akcjonariuszy dotyczącego wypłaty jednorazowej, specjalnej dywidendy związanej z dobrym i wynikami finansowymi spółki (raport bieżący 38/2022 z 24 października).

 

Drugi z dokumentów zawiera uzasadnienie odmowy przychylenia się do wniosku akcjonariusza. Wśród argumentów pojawiały się przede wszystkim kwestie dotyczące otoczenia politycznego i gospodarczego.

 

Fragment raportu bieżącego Torpol SA z 24 października 2024 r.

 

Zarząd Emitenta, po analizie i uwzględnieniu szczegółowo opisanych powyżej przesłanek,
tj.:

  • skutków prowadzonych działań wojennych i ich konsekwencji w postaci wprowadzonych sankcji
    gospodarczych,
  • zamrożenia środków z funduszy UE,
  • ograniczenia dostępu do finansowania zewnętrznego oraz wzrost kosztu jego pozyskania,
  • potrzeb finansowych wynikających z działań rozwoju grupy kapitałowej Emitenta,

 

jednoznacznie negatywnie ocenia propozycję NN PTE dotyczącą jednorazowej, dodatkowej wypłaty specjalnej dywidendy z zysku wypracowanego w poprzednich latach.

 

W opinii Zarządu Spółki proponowana wypłata może w istotny sposób wpłynąć na osłabienie sytuacji finansowej (w tym na utrzymanie kowenantów finansowych na wymaganym przez współpracujące instytucje finansowe poziomie) i płynność Spółki, jak również jej konkurencyjność, potencjał wykonawczy oraz zdolność do pozyskiwania nowych zamówień w najbliższej perspektywie.

 

Jak poinformował nas przedstawiciel Torpol SA, spółka nadal podtrzymuje argumentację zaprezentowaną w październiku.

 

–  W ww. stanowisku Spółka szczegółowo przedstawiła aktualną i prognozowaną sytuację rynkową oraz kluczowe ryzyka mogące w sposób istotny i negatywny wpłynąć na pogorszenie jej sytuacji finansowej, perspektyw czy możliwości dalszego rozwoju. Spółka przedstawiła również, w jaki sposób zamierza przeznaczyć posiadane środki finansowe. Zawarte w ww. stanowisku wyjaśnienia i argumentacja są w opinii Spółki wyczerpujące – dodał Łukasz Sychowski, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej w Torpol SA.

 

– Chcemy jednocześnie podkreślić, że rekomendacja Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, a ostateczną decyzję ws. dywidendy, jej wysokości  podejmują Akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – dodał przedstawiciel Torpolu.

 

Największym akcjonariuszem Torpolu jest Centralny Port Komunikacyjny, który w tym roku przejął udziały w spółce od TF Silesia (to również podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa), zaś do 2014 r. udziały te posiadał Polimex-Mostostal. W akcjonariacie spółki znajdują się też fundusze inwestycyjne (nad progiem 5% tylko Nationale-Nederlanden oraz PKO, ale poniżej tego poziomu zapewne jest ich więcej) oraz liczni inwestorzy indywidualni.

 

Akcjonariat Torpol SA - stan na 05.04.2023 r.

 

 

 


Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów IndywidualnychKomentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Inwestorzy zasługują na więcej

 

Nie ukrywam, że przedstawione stanowisko spółki i odesłanie do komunikatu z zeszłego roku nie przekonuje mnie. Cały czas do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych napływają zgłoszenia inwestorów, nierzadko dysponujących pakietami kilkudziesięciu tysięcy akcji Torpolu. Widać także głosy oburzenia na forach dyskusyjnych i w mediach społecznościowych.

Tłumaczenie inwestorom, że to tylko rekomendacja zarządu spółki, a ostateczną decyzję ws. wysokości dywidendy  podejmują Akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest co najmniej naiwne. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że taka rekomendacja zarządu została przedstawiona rynkowi bez konsultacji z głównym akcjonariuszem.


Zadeklarowaliśmy gotowość wobec spółki udostępnienia kanałów bezpośredniej komunikacji z inwestorami takimi jak czat inwestorski, webinar, czy dyskusja live na kanale YouTube Stowarzyszenia.


 

Dołącz do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Sprawdź naszą ofertę

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie