Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Bieżące interwencje - strona 9

Jesteś akcjonariuszem North Coast? Weź udział w najbliższym WZA lub przekaż SII pełnomocnictwo

21.01.2015

Jesteś akcjonariuszem North Coast? Weź udział w najbliższym WZA lub przekaż SII pełnomocnictwo

Na dzień 26 lutego 2015 r. na wniosek BPH TFI zwołane zostało NWZ spółki North Coast. Fundusz zamierza wyjaśnić zarówno wątpliwości związane z sytuacją spółki, jak również powołać biegłego rewidenta ds. szczególnych oraz członka Rady Nadzorczej. Udział w WZA planuje również SII. Zachęca akcjonariuszy spółki do osobistego udziału lub do przekazywania pełnomocnictw.Zobacz więcej

SII kwestionuje sposób ustalenia ceny w wezwaniu na akcje North Coast i zawiadamia KNF

29.12.2014

SII kwestionuje sposób ustalenia ceny w wezwaniu na akcje North Coast i zawiadamia KNF

Wobec treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast, w szczególności treści dotyczącej sposobu ustalenia ceny w wezwaniu na akcje tej spółki, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało zawiadomienie do KNF wskazując, że cena w wezwaniu została ustalona z naruszeniem przepisów Ustawy o ofercie publicznej.Zobacz więcej

Nowa ustawa o obligacjach, nowe ograniczenia

19.12.2014

Nowa ustawa o obligacjach, nowe ograniczenia

W ostatni czwartek (18.12.2014) Senat RP przyjął nową ustawę o obligacjach. Ma ona wejść w życie 1-go lipca 2015 r. Zawiera wiele istotnych i pożądanych zmian w uregulowaniach dotyczących obligacji. Niestety wprowadza również bardzo istotne ograniczenie zbywalności obligacji, które może poważnie zniechęcić inwestorów do lokowania swoich pieniędzy w ten papier wartościowy.Zobacz więcej

SII będzie przed KNF bronić praw akcjonariuszy mniejszościowych Yawal

18.12.2014

SII będzie przed KNF bronić praw akcjonariuszy mniejszościowych Yawal

Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu. Zgoda KNF to warunek konieczny do wycofania akcji z obrotu na GPW w Warszawie.Zobacz więcej

Relacja z WZ Uboat-Line: ile warte są słowa Zarządu?

15.12.2014

Relacja z WZ Uboat-Line: ile warte są słowa Zarządu?

Akcjonariusze Spółki Uboat-Line spotkali się na Walnym Zgromadzeniu, które ponownie decydowało o udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ponadto w porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące skupu akcji własnych oraz przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży biletów na przeprawy promowe do podmiotu zależnego Emitenta.Zobacz więcej

Wealth Bay - akcje wzrosły o blisko 1000% w 11 sesji. Czy mogło dojść do wykorzystania informacji poufnej? SII pisze do KNF

08.12.2014

Wealth Bay - akcje wzrosły o blisko 1000% w 11 sesji. Czy mogło dojść do wykorzystania informacji poufnej? SII pisze do KNF

W ciągu zaledwie kilkunastu sesji cena akcji Wealth Bay w alternatywnym systemie obrotu poszybowała o blisko tysiąc procent. W międzyczasie Spółka przekazała bardzo istotne raporty dotyczące nowej emisji akcji. Czy ktoś mógł wykorzystać te informacje przed publikacją raportu? Z wnioskiem o weryfikację tego podejrzenia SII zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego.Zobacz więcej

01Cyberaton - Akcje spadły o blisko 80% w zaledwie 4 sesje. SII zawiadamia KNF

05.12.2014

01Cyberaton - Akcje spadły o blisko 80% w zaledwie 4 sesje. SII zawiadamia KNF

Akcje spółki 01Cyberaton S.A. w ciągu zaledwie kilku sesji spadły o blisko 80%. Na rynek nie trafiły w tym czasie żadne negatywne informacje ze Spółki. Właściciela w ciągu 4 sesji zmieniło około 19% akcji. SII skierowało do KNF zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji.Zobacz więcej

Dziwny i błyskawiczny wniosek o upadłość spółki z NewConnect. SII kieruje pismo do GPW

01.12.2014  
Piotr Cieślak

Dziwny i błyskawiczny wniosek o upadłość spółki z NewConnect. SII kieruje pismo do GPW

Aduma jeszcze w połowie sierpnia chwaliła się istotną poprawą wyników finansowych. Następnie niemal do końca października milczała, by nagle zaskoczyć inwestorów informacją o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną. W raporcie za 3 kw. Akcjonariusze poznali informacje, które w ocenie SII powinny być ujawnione przez Spółkę wcześniej. Wobec tego SII zawiadomiło o tym GPW. Wnioskowało również do Spółki o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.Zobacz więcej

Akcjonariusze Uboat-Line ponownie będą głosować nad kapitałem docelowym. SII weźmie udział w NWZ

24.11.2014

Akcjonariusze Uboat-Line ponownie będą głosować nad kapitałem docelowym. SII weźmie udział w NWZ

Zarząd Spółki Uboat-Line zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 11 grudnia między innymi będzie ponownie decydować o ewentualnym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W obradach uczestniczyć będzie także Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które ma zamiar zgłosić propozycje poprawek do opublikowanych projektów uchwał. Zainteresowani akcjonariusze mogą udzielić SII pełnomocnictwa.Zobacz więcej

Hutmen S.A. - uchwała w sprawie wycofania akcji z GPW sprzeczna z prawem?

21.11.2014

Hutmen S.A. - uchwała w sprawie wycofania akcji z GPW sprzeczna z prawem?

Czy uchwała w sprawie zniesienie dematerializacji akcji została podjęta z naruszeniem art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie? Takie stanowisko zajął KNF w podobnej sytuacji dotyczącej wycofania z GPW akcji Yawal S.A. SII wnioskuje by KNF zajęła takie samo stanowisko również w przypadku spółki Hutmen S.A.Zobacz więcej

Logo SII