Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII wesprze akcjonariuszy GetBack S.A.

Skomentuj artykuł
© iana_kolesnikova - Fotolia.com

W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnich latach w spółce GetBack S.A., a które wyszły na jaw na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, w tym w szczególności krzywdą wyrządzoną tymi zdarzeniami, nie tylko obligatariuszom spółki, ale także jej akcjonariuszom, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych postanowiło wesprzeć akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nabyli papiery Spółki. Działanie to ma im umożliwić potencjalne dochodzenie naprawienia szkody.

 

Zgodnie z art. 49a kodeksu postępowania karnego „Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego”. Artykuł 46 kodeksu karnego do którego odsyła przywołany wyżej przepis stanowi natomiast, że w razie skazania, sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pragnie podkreślić, że akcjonariusze mniejszościowi GetBack S.A., którzy nabyli jej akcje są osobami na równi pokrzywdzonymi w tzw. „aferze GetBack” z posiadaczami obligacji tej spółki. Czyny będące przedmiotem zawiadomień Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do Prokuratury Krajowej i Regionalnej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa[1] dotknęły bowiem akcjonariuszy mniejszościowych GetBack S.A. w nie mniejszym stopniu jak obligatariuszy Spółki. Tymczasem od wielu miesięcy cała uwaga skupia się wyłącznie na problemie i szkodzie poniesionej przez obligatariuszy, która oczywiście jest niebagatelna. Warto jednak podkreślić, że jeszcze rok temu w portfelach akcjonariuszy mniejszościowych, przed wybuchem „afery” znajdowały się papiery o wartości ponad miliarda złotych. Dziś jest to już tylko ułamek tej wartości.

 

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych postanowiło przygotować listę akcjonariuszy pokrzywdzonych w tzw. „aferze GetBack” celem wspólnego zgłoszenia wskazanych na liście akcjonariuszy jako osób pokrzywdzonych w prowadzonym przez prokuraturę postępowaniu. Jeżeli w sprawie doszłoby do wniesienia do sądu aktów oskarżenia, pokrzywdzeni akcjonariusze Spółki będą mieli prawo żądać, by sąd nałożył na sprawców przestępstwa obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przez nich czynem.

 

Akcjonariusze GetBack S.A. pokrzywdzeni w przedmiotowej sprawie proszeni są w związku z powyższym o kontakt ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych celem dokonania wspólnego zgłoszenia do prokuratury. Korespondencje w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na adres e-mail interwencje@sii.org.pl Zaznaczamy przy tym, iż z dokonaniem przez SII zgłoszenia osób pokrzywdzonych do prokuratury prowadzącej sprawę GetBack nie wiąże się żadna opłata.

 

W aferze GetBack pokrzywdzonych zostało bardzo wielu akcjonariuszy mniejszościowych. Tak, jak obligatariusze, bardzo wielu z Państwa potraciło znaczne środki finansowe zainwestowane w akcje tej spółki. Dzięki wspólnemu działaniu, mogą Państwo skuteczniej zainteresować organy ścigania ochroną swoich praw i interesów. Dlatego też Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zachęca wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych GetBack S.A. do kontaktu celem wspólnego zgłoszenia jak największej liczby pokrzywdzonych do prokuratury. 

 


[1] W dniu 20 kwietnia 2018 r. UKNF złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez osoby reprezentujące GetBack SA raportu nr 39/2018. Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=61511&p_id=18

W dniu 26 kwietnia 2018 r. UKNF skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym przekazał pozyskane informacje wskazujące m.in. na popełnienie czynu z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) związanego z nabyciem przez Emitenta spółki EGB Investments S.A. za cenę siedmiokrotnie przekraczającą wartość jego aktywów netto i ujęciem w skonsolidowanych aktywach wartości firmy związanej z tą transakcją w nieuzasadnionej wysokości.

W dniu 18 maja 2018 r. UKNF skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienie do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgromadzone informacje wskazywały m.in. na naruszenie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) poprzez podjęcie przez GetBack S.A. celowych działań prowadzących do podania w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 r. oraz w księgach rachunkowych nierzetelnych danych, co stanowiło podstawę do powzięcia podejrzenia popełnienia czynu z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie. UKNF kierował do Prokuratury Regionalnej uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie szerszym niż wskazane powyżej, informacje w tym zakresie nie mogą być jednak przedmiotem komunikatu ze względu na tajemnicę zawodową.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=61921&p_id=18


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie