Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Orzeł

Spółka Orzeł S.A. kontynuuje działalność gospodarczą podmiotu „Firma Orzeł – Halina Orzeł”, który powstał w 1984 r. Działalność w branży oponiarskiej prowadzona jest od 1999 r. W 2007 r. powstała spółka akcyjna, a w kwietniu 2008 r. Orzeł S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Profil działalności

Główna działalność Emitenta związana jest z dystrybucją opon nowych i regenerowanych dla odbiorców detalicznych i hurtowych. Klienci detaliczni obsługiwani są przez dwa kanały: tradycyjny, czyli poprzez sprzedaż opon w serwisach ogumienia oraz przez Internet za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, portali aukcyjnych oraz platform branżowych.  Obsługa klienta hurtowego prowadzona jest z siedziby Spółki i polega na zbieraniu zamówień i dostarczaniu opon w hurtowych ilościach partnerom handlowym. W ramach prowadzonej działalności, Orzeł S.A. świadczy także usługi ogólno-mechaniczne (m.in. badania techniczne, geometria kół, wymiana olejów itp.) we własnych  serwisach motoryzacyjnych w Ćmiłowie i Lublinie. Emitent zajmuje się również  zbieraniem zużytych opon do utylizacji.

 

W 2010 r. Spółka rozpoczęła budowę fabryki zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcją granulatu gumowego (Recykler). Budowa Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego zakończyła się w lutym 2012 r., po czym została rozpoczęta produkcja i sprzedaż granulatu. Jak podaje Spółka, udział Recyklera w przychodach Grupy Kapitałowej w 2012 r. wyniesie ok 12% i wg. planów ma wzrosnąć do 20% w 2013 r. W skład Grupy Kapitałowej Orzeł S.A. wchodzą następujące podmioty:

 

  • Orzeł S.A. – spółka dominująca zajmująca się detaliczną i hurtową sprzedażą opon oraz produkcją granulatu gumowego ze zużytych opon,
  • Astor S.A. – podmiot, w którym Emitent posiada 78,01% udziału. Zajmuje się obsługą flot samochodowych w zakresie wymiany opon,
  • Centrum Technologii ESTUDO sp. z o.o. – Centrum badań i rozwoju maszyn rolniczych, w którym Emitent posiada 92% udziału w kapitale zakładowym. Obecnie podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej,
  • Tyre Logistics sp. z o.o. – Orzeł S.A. posiada 100% udziału. Spółka świadczyć będzie usługi logistyczne dla branży oponiarskiej w Polsce. Obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.

 

Zgodnie z opublikowaną w raporcie bieżącym z dnia 15 maja 2012 r. strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Orzeł S.A. na lata 2012-2015, Spółka planuje wydzielenie działalności związanej z brokerem oponiarskim do nowego podmiotu, m.in. w celu usprawnienia zarządzania przepływami pieniężnym w Grupie oraz dalszego rozwoju poprzez realizację projektów z innymi przedsiębiorstwami z zamiarem konsolidowania rynku sprzedaży opon w Polsce. W lipcu br. powołana została spółka pod nazwą salon-opon.com S.A., w celu zwiększenia rozpoznawalności marki jaką jest salon opon. Orzeł S.A. rozważa także dalszy rozwój Recyklera poprzez budowę drugiego zakładu w Poniatowej, z wykorzystaniem 22 mln zł dotacji, która została przyznana Emitentowi.

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedarzy

Wykres 1 Przychody ze sprzedaży Orzeł S.A. w latach 2008-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Orzeł S.A.

 

Wyniki finansowe

Wykres 2 Wyniki finansowe Orzeł S.A. w latach 2010-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Orzeł S.A.

 

Do 2011 r. Spółka odnotowywała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, osiągając poziom ponad 33 mln zł w roku ubiegłym.  Zysk operacyjny w podanym okresie wyniósł prawie 1,3 mln zł, a zysk netto 1,08 mln zł, co daje rentowność operacyjną na poziomie ok. 3,9%, a rentowność netto 3,25%.  Rynek oponiarski jest bardzo rozdrobiony, a sprzedaż opon odbywa się na niskich marżach przy wysokim wolumenie. Rok 2012 to pierwszy od wielu lat okres spadku sprzedaży opon zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, co odbiła się na wynikach Spółki w I i II kwartale bieżącego roku. Według wstępnych danych za okres styczeń-wrzesień 2012 r. Grupa osiągnęła przychody rzędu 17,95 mln zł (co stanowi 100,2% przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego). W celu poprawy rentowności i wyników finansowych, Spółka zdecydowała się na przejęcie przedsiębiorstwa ASTOR S.A. we wrześniu 2011 r. Zakup firmy ASTOR S.A. pozwolił na rozpoczęcie działalności w nowym segmencie branży oponiarskiej – obsługi flot samochodowych, gdzie osiągane rentowności  powinny być na wyższym poziomie niż w przypadku sprzedaży opon. Analizując wyniki finansowe Spółki należy zwrócić uwagę na uruchomienie fabryki granulatu gumowego, na sprzedaż którego Emitent w II kwartale 2012 r. zawarł znaczącą umowę z odbiorcą zagranicznym.  Wartość podpisanego kontraktu do końca 2012 r. wynosi 1.076 tys. euro.

Analiza SWOT

Do mocnych stron Spółki należy zaliczyć wieloletnie doświadczenie w branży oponiarskiej, rozpoznawalną markę oraz zdywersyfikowane źródła uzyskiwanych przychodów, wśród których należy wyróżnić sprzedaż detaliczną i hurtową opon, zbiórkę opon do utylizacji, obsługę flot samochodowych oraz od niedawna produkcję granulatu gumowego. Z punktu widzenia inwestorów i akcjonariuszy, warto także zwrócić uwagę na stabilny akcjonariat, gdzie większość akcji posiadają założyciele Spółki, rozwijający działalność od kilkunastu lat.

 

Słabe strony działalności Orzeł S.A. wiążą się z niskim poziomem realizowanych marż w głównym segmencie działalności oraz funkcjonowanie na rozdrobionym i mocno konkurencyjnym rynku sprzedaży opon samochodowych, który ponadto charakteryzuje się istotną sezonowością sprzedaży. W przypadku spowolnienia w branży oponiarskiej Spółka narażona jest na zmniejszenie przychodów oraz pogorszenie osiąganych wyników finansowych.

 

Zagrożenia dla działalności Spółki wiążą się z względnie wysokim wskaźnikiem ogólnego zadłużenia, który na koniec czerwca 2012 r. wynosił ok. 64%. W sierpniu 2011 r. zostały wyemitowane 3-letnie obligacje serii B o łącznej wartości 10 mln zł, z kuponem odsetkowym płatnym co kwartał. Niski stopień dotychczas realizowanych marż, w połączeniu z wysokim zadłużeniem może doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej Spółki.

 

Szanse rozwoju należy upatrywać w działalności Recyklera zajmującego się produkcją granulatu gumowego, którego sprzedaż zwiększy rentowność działalności Grupy oraz poziom osiąganych przychodów. Ponadto zamiarem Spółki jest konsolidowanie rynku sprzedaży opon, dzięki czemu możliwe będzie dynamiczne zwiększenie sprzedaży opon w przyszłych okresach. Budowaniu pozycji rynkowej w branży oponiarskiej ma służyć wyodrębnienie z działalności Orzeł S.A. jednorodnej działalności Brokera z początkiem 2013 r., co powinno ułatwić osiągnięcie zakładanego celu.

 

Niezależna analiza spółki Orzeł S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital