Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Digitree Group. „Chcielibyśmy dalej poprawiać rentowność”

Skomentuj artykuł

Wyniki finansowe oraz podsumowanie działalności Digitree Group w 2023 roku - pod takim hasłem miał miejsce czat inwestorski spółki Digitree Group zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Konrad Żaczek, prezes zarządu spółki. 

 

- Z jednej strony cieszy nas poprawa porównywalnej EBITDA o niemal 20% w tak trudnym otoczeniu, niemniej z drugiej strony w mojej ocenie wyniki te są wciąż poniżej naszego potencjału. Chcielibyśmy dalej poprawiać rentowność na poziomie EBITDA i wrócić do generowania pozytywnych wyników na poziomie netto - ocenił ubiegłoroczne wyniki spółki Konrad Żaczek, prezes Digitree Group, odpowiadając na pytanie zadane przez inwestora.

 

Zwrócono także uwagę, że w 2023 roku spółka odniosła niespełna milion złotych skonsolidowanej straty netto. W związku z tym pytano o czynniki, jakie w największym stopniu przyczyniły się do tego rezultatu.

 

- Duża część z tego wzrostu przychodów została zrealizowana na jednym kontrakcie z klientem, który to kontrakt był związany z zakupem mediów i rozliczany bez marży na klienta. W związku z tym bardziej adekwatną miarą wzrostu dla nas jest wzrost na poziomie marży bezpośredniej (tj przychody minus koszty bezpośrednie, w których to kosztach ponad 90% stanowią koszty zakupu mediów właśnie). Na marży bezpośredniej urośliśmy o 2% rok do roku co jest odzwierciedleniem wymagającej sytuacji rynkowej, w której ostatnio operujemy. Porównując wyniki czy to na poziomie netto, operacyjnym czy EBITDA należy również mieć na uwadze, że w 2022 roku wystąpiło zdarzenie jednorazowe w postaci rozpoznania w pozostałych przychodach operacyjnych efekty połączonej transakcji sprzedaży udziałów w Adepto i objęcia udziałów w Finelf. To zdarzenie powiększyło nam wynik o PLN 837 tys. W roku 2023 istotnych zdarzeń jednorazowych nie odnotowaliśmy - tłumaczył prezes zarządu spółki.

 

Pytano także, na czym polegały  procesy optymalizacyjne, o których wspomniano w liście do akcjonariuszy.

 

- Na upraszczaniu niektórych procesów, które pozwoliły nam na zmniejszenie ilości pracowników i tym samym kosztów ludzkich - odpowiedziano.

 

Oprócz tego przekazano, że w 2023 roku spółka zredukowała wynajmowane powierzchnie o około 25%.

 

W kontekście działań optymalizacyjnych pytano również o presję płacową.

 

- Na pewno w ostatnim czasie poruszaliśmy się w środowisku wysokiej inflacji i niskiego bezrobocia co ogólnie sprzyja presji płacowej. Nie zawsze jesteśmy w stanie temu sprostać z uwagi także na stronę kliencką, a co za tym idzie przychodową i marżową naszego biznesu. W związku z tym ubiegły rok był również rokiem optymalizacji kosztowych zarówno w poszczególnych segmentach jak i z punktu widzenia Holdingu (tj segmentu wspierającego segmenty biznesowe przez świadczone wewnętrznie usługi prawne, księgowe, marketingowe, HR, RODO i administracyjne). W tej ostatniej części uprościliśmy niektóre procesy, co dało nam przestrzeń do tych ruchów - mówił Żaczek.

 

Z kolei na pytanie o strukturę przychodów w podziale na rynek polski i zagraniczne odpowiedziano: Sprzedaż na rynku polskim wynosi 91%, zagraniczna 9%.

Działalność Digitree Group

Poruszając temat działalności Digitree Group, pytano o produkt w grupie, który sprzedaje się najlepiej.

 

- Pod względem ilości płacących klientów na pewno SARE. Pod kątem wpływu na przychody Grupy wdrożenia sklepów e-commerce w segmencie E-commerce Software House i kampanie dla domów mediowych i agencji w kanale Digital Media - poinformowano podczas czatu.

 

Z uwagi na kolejne pytanie, dodano również, że usługi Digitree Group oferowane są tylko w ramach wspólpracy B2G.

 

- Firmy z jakich trzech branż są najczęściej klientami Digitree Group? - pytał inwestor.

 

- Przekrojowo przez całą Grupę: Fashion, Elektronika, Beauty, niemniej w poszczególnych segmentach wygląda to różnie. W SARE na przykład obsługujemy dość dużo klientów finansowych (banki, ubezpieczyciele), oil & gas czy segment public - odpowiedziano.

 

Pytano także o sposoby rozliczeń z kontrahentami - długoterminowe kontrakty i współpracę zleceniową.

 

- Generalnie w ramach Grupy funkcjonują oba modele współpracy z klientami - to czy współpraca jest długoterminowa czy opiera się o zlecenia zależy od segmentu / jednostki biznesowej, która w ramach naszej Grupy daną usługę świadczy - wyjaśnił prezes.

 

W ramach działalności grupy, prowadzona jest również porównywarka Nokaut, o której rentowność pytano podczas czatu.

 

- Tak jak wspomniałem na prezentacji próba wyciągnięcia tego projektu okazała się nieudana. W dużej mierze ta sytuacja była również podyktowana przyczynami, które leżą poza nami, a konkretnie aktualizacją algorytmów w wyszukiwarce Google, która uderzyła i ciągle uderza w biznesy porównywarkowe. W związku z tym w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu rozwoju tego projektu - podał Żaczek.

 

W kwestii konkurencji na polskim i zagranicznym rynku odpowiedziano: W SARE naszą konkurencją jest VERCOM, SalesManago, Edrone, Get Response i zagraniczne systemy typu Klavio, Blue Reach, Mail Chimp, etc. W segmencie e-commerce software house takie firmy jak Strixx, Orba, Divante,Snow Dog. W segmencie agencyjnym - tutaj tych agencji działających na Polskim rynku jest sporo.

AI

Inwestorzy pytali również o wykorzystanie przez spółkę sztucznej inteligencji.

 

- Sztuczna inteligencja to wątek, który na bieżąco śledzimy. Sami korzystamy z narzędzi AI do naszych wewnętrznych działań marketingowych, głównie produkcji kontentu marketingowego i to w dziedzinie produkcji tekstu związanego z content marketingiem i SEO. Nasi developerzy wspierają się w swojej pracy również narzędziami AIowymi (jak np Copilot), które pomagają im kodować. Niemniej należy mieć na uwadze fakt, że znaczna część naszej pracy polega na tworzeniu kreacji czy to w zakresie kampanii displayowych, czy mailingowych, gdzie tekst łączy się z grafiką. A dziś jedną z największych bolączek generatywnej sztucznej inteligencji jest to, że niezbyt dobrze radzi sobie ona z tym połączeniem. Ponadto musimy mieć na uwadze fakt, że na dzisiaj sztuczna inteligencja nie jest nieomylna, więc to co zostanie wytworzone przez nią, musi zostać ręcznie sprawdzone przez człowieka. Znane są przypadki, gdzie wytworzyła ona rzeczy niezgodne z prawdą lub nawet szkodliwe - mówił Konrad Żaczek.

Otoczenie gospodarcze i sytuacja rynkowa

Inwestorzy pytali, jak sytuacja makroekonomiczna w Polsce przekłada się na kondycję Digitree Group.

 

- Na pewno to, co się dzieje dzisiaj z konsumentem ma znaczny wpływ na nas. Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych, który w ub. roku był na poziomie 2.7% po 5.5% wzroście rok wcześniej dał się we znaki naszym klientom, którzy również dali nam go odczuć poprzez zmniejszenie wydatków na marketing czy rozwój platform e-commerce. Warto również pamiętać, że ponad 40% naszych przychodów generowanych jest przez e-commerce, a rynek e-commerce’owy szczególnie w niektórych kategoriach jak fashion, meble czy sprzęt elektroniczny w sposób szczególny odczuł mniejszą skłonność do wydawania pieniędzy przez konsumentów. Radzimy sobie z tą sytuacją rynkową przez redukcję kosztów. Natomiast i ten aspekt ma swój racjonalny punkt, którego nie chcielibyśmy przekraczać - podano podczas czatu.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie przekazno, że kondycja złotego w niewielki sposób wpływa na wyniki spółki. 

 

- Nie mamy zbytniej ekspozycji na rynki zagraniczne na ten moment, niemniej staramy się to zmienić - odpowiedziano.

 

Natomiast na temat coraz popularniejszego trendu omnichannel oraz obaw z nim związanych, prezes Żaczek powiedział: Omnichannel zawiera w sobie również element internetowy czy to w zakresie promocji i marketingu czy obsługi sprzedaży.

Obecność na GPW

Zapytano również o ocenę obecności spółki na GPW oraz pozytywne aspekty z tym związane.

 

- Z jednej strony widzimy oczywiście plusy "bycia" na GPW, w szczególności w obszarze obsługi klientów, których usługi mocno związane są z bezpieczeństwem, którzy wymagają partnera, który ma dobrze rozwinięty compliance. Z drugiej liczba obowiązków oraz transparentność nie zawsze pomagają spółce w konkurencyjnej walce na rynku - ocenił prezes Digitree Group.

Plany

- Jakie są największe zagrożenia i ryzyka związane z rozwojem biznesu? - pytano podczas czatu.

 

- Największym zagrożeniem zdaje się być utrzymująca się sytuacja związana ze słabym konsumentem. Szczególnie słaba konsumpcja w fashion czy dobrach trwałych jak meble czy RTV, AGD jest na pewno czynnikiem, na który my jako Grupa jesteśmy eksponowani. Duża część z naszych klientów sprzedaje te produkty albo bezpośrednio w internecie z naszą pomocą, w kanale offline albo omnichannelowo, więc spadki konsumpcji w tych kategoriach wpływają na ich sprzedaż. Co z kolei odbija się na ich możliwości wydawania środków na rozwój od strony marketingowej czy na rozwój platform e-commerce. Niemniej wierzymy, że obecna sytuacja jest przejściowa i wkrótce rynek wróci do stanu równowagi - objaśnił przedstawiciel spółki.

 

Na temat planów inwestycyjnych grupy powiedziano natomiast: W naszej branży rynek nie śpi i chcąc nadążyć za nim musimy się ciągle rozwijać, żeby dostarczać konkurencyjne produkty i usługi dla naszych klientów. Bez rozwoju i wydatkowania środków na inwestycje w perspektywie kilku lat moglibyśmy stracić naszą zdolność do utrzymania obecnych klientów i pozyskiwania nowych.

 

- Planujemy dalej rozwijać nasz system mailingowy i marketing automation w segmencie SARE. W segmencie Digital Media dalej planujemy rozwijać kanał afiliacji dla e-commerce. Dodatkowo w sposób ciągły testujemy rynek naszymi pomysłami na rozwój w różnych segmentach ale już na mniejszą skalę jeśli chodzi o wydatki - dodano.

Dywidenda 

Inwestorzy pytali również o plany dywidendowe Digitree Group, zarówno te krótkookresowe, jak i długookresowe.

 

- Zgodnie z naszą polityką dywidendową przyjętą na początku 2021 roku zamierzamy zatrzymać przyszłe zyski w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych i wzmocnienia konkurencyjności w związku z czym nie przewidujemy wypłaty dywidendy w najbliższej przyszłości. Oczywiście polityka ta jest i będzie na bieżąco weryfikowana i jeśli się zmieni, niezwłocznie poinformujemy o tym rynek odpowiednimi komunikatami - podsumował Konrad Żaczek, prezes zarządu Digitree Group.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie