Chat with us, powered by LiveChat

Podatek Belki, nowe konkrety: do 100 000 zł oszczędności, MF nie chce komplikacji

Skomentuj artykuł

Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał od Ministerstwa Finansów odpowiedź ws. zmian w podatku Belki. Resort finansów potwierdził, że niższy podatek będzie dotyczył oszczędności i inwestycji do 100 000 zł, zaś projektowane rozliczenia mają nie powodować nadmiernej komplikacji.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się podatkiem Belki nie po raz pierwszy. W czerwcu 2022 r. RPO zainterweniował, gdy nad zmianami w podatku zastanawiała się jeszcze poprzednia ekipa rządząca. Dziś korespondencję z Marcinem Wiąckiem prowadzi już resort finansów, na czele którego stoi Andrzej Domański.

 

– Temat ten od dłuższego czasu jest przedmiotem skarg do BRPO. Zdaniem obywateli "podatek Belki" negatywnie wpływa na możliwości oszczędzania i gromadzenia kapitału w ramach gospodarstw domowych, zwłaszcza w czasach postępującego, istotnego wzrostu cen. Danina ta postrzegana jest przez skarżących jako swoista kara za oszczędzanie. Dlatego wielokrotnie zgłaszano postulaty pilnej nowelizacji obowiązującego stanu prawnego (…) Rzecznik zwraca się do MF o stanowisko. Z uwagi na szerokie zainteresowanie obywateli tym problemem, Marcin Wiącek prosi o szczegółowe informacje odnoszące się także do planowanego harmonogramu prac legislacyjnych – czytamy w komunikacie RPO.

 

W odpowiedzi na apel rzecznika, ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi w formie pisemnej. Jej autorem jest Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w MF.

 

– Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad różnymi koncepcjami preferencji podatkowych mających na celu zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania poprzez ograniczenie opodatkowania osiąganych przez nich zysków kapitałowych, przy czym założeniem rozważanych rozwiązań jest ograniczenie ich do oszczędności lub inwestycji kapitałowych do 100 tys. zł – napisał Neneman.

 

W ten sposób przecięte zostały spekulacje dotyczące tego, czy kwota 100 tys. zł dotyczyć będzie sumy oszczędności i inwestycji czy będzie poziomem zysku, powyżej którego obowiązywać będzie wyższa stawka podatku. Kwestia ta nie była dla wszystkich jasna, ponieważ treść obietnicy złożonej w trakcie kampanii wyborczej przez Koalicję Obywatelską w ramach 100 konkretów brzmiała:

 

Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).

 

🟢Zobacz też: Podatek Belki wreszcie zostanie zmieniony. Projekt ustawy już w lutym

Zmiany w podatku Belki powstają w ciszy

Wróćmy do odpowiedzi MF do RPO. Obawy inwestorów dotyczące zmian w podatku (wyrażone m.in. przez wiceprezesa SII Michała Masłowskiego w komentarzu Trzeba zwiększyć atrakcyjność inwestowania, bez negatywnego majstrowania) związane były z potencjalnymi negatywnymi skutkami zmian w systemie podatkowym. Obawy te są tym bardziej zasadne, że Polacy mają świeżo w pamięci chaos związany z wprowadzaniem Polskiego Ładu przez poprzedni rząd.

 

– Pragnę zaznaczyć, że działania Ministerstwa Finansów są prowadzone w kierunku wypracowania takich rozwiązań, które z jednej strony będą zapewniały korzyść podatnikom (z zachowaniem zasady równości podmiotów w prawie), a z drugiej nie będą powodowały nadmiernej komplikacji rozliczeń podatkowych. Przy czym pod uwagę muszą być brane również czynniki związane z wdrożeniem i stosowaniem rozliczenia podatkowego wynikającego z przygotowanych koncepcji, takie jak np. konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi informatycznych, a także dostosowania organizacyjnego i kadrowego organów podatkowych – dodał podsekretarz stanu w MF w piśmie skierowanym do RPO.

 

🟢Zobacz też: Podatek Belki należy zmienić. Oto podatkowe propozycje SII

 

Jarosław Neneman zaznaczył też, że na obecnym etapie prac „udzielanie jakichkolwiek bardziej szczegółowych informacji o kierunkach i zakresie planowanych zmian w opodatkowaniu przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych oraz terminach ich wprowadzenia nie jest możliwe”.

 

Pozostaje zatem uzbroić się w cierpliwość. Przypomnijmy, że minister finansów Andrzej Domański zapowiedział przedstawienie projektu ustawy ws. zmian w podatku Belki jeszcze w lutym.

 

W 2024 r. luty ma 29 dni.

 

🟢 Wszystkie informacje i komentarze SII dotyczące podatku znajdziesz pod tagiem podatek giełdowy.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie