Chat with us, powered by LiveChat

Domański: konkrety ws. podatku Belki po wakacjach. „Przestrzeń do obniżania podatków jest niewielka”

Skomentuj artykuł
© Kancelaria Premiera, flickr.com

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ostateczna propozycja ws. zmian w podatku od zysków kapitałowych może zostać przedstawiona po wakacjach. Niewykluczone, że propozycja będzie lepsza niż na wiosnę, choć zdaniem ministra „przestrzeń do obniżania podatków w Polsce jest obecnie niewielka”.

 

Wraca temat zmian w podatku Belki, który – mimo zapowiedzi złożonych w kampanii wyborczej – nie doczekał się konkretnego projektu ustawy ani do końca lutego, ani też w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Minister finansów Andrzej Domański wyznaczył kolejny horyzont przedstawienia propozycji oraz podał kilka nowych konkretów.

 

– Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, to tutaj otrzymaliśmy cały szereg uwag ze strony różnych podmiotów, instytucji finansowych, ale także niezależnych think tanków. Obecnie nad nimi pracujemy – powiedział Domański w programie „Gość poranka” na antenie TVP Info.

 

🟢Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych było wśród organizacji, które przedstawiły uwagi do zaprezentowanych założeń zmian w podatku Belki. Opinię SII na temat znajdziesz w artykule: Podatek Belki po nowemu nie wygląda na przełom. Potrzebne są większe zmiany [Opinia SII]

 

Przypomnijmy, że zaprezentowana w marcu przez ministra finansów koncepcja zakładała, że osobno traktowane będą zyski z produktów bankowych oraz zyski z inwestycji. W przypadku lokat o zapadalności powyżej roku zwolnione z podatku – w ramach osobnego produktu bankowego – byłyby dochody odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 000 zł przez stopę depozytową NBP (albo innego mnożnika z nią związanego). Z kolei w przypadku papierów wartościowych albo inwestycji w fundusze również miałaby obowiązywać kwota wolna, wyznaczana jako iloczyn 100 000 zł i stopy depozytowej NBP (lub mnożnika). Nie zakładano natomiast wymogu utrzymywania inwestycji przez określony czas (np. rok lub dłużej, jak w przypadku środków zgromadzonych w bankach).

 

Obecnie stopa depozytowa NBP wynosi 5,25% i jest o 0,5 punktu procentowego niższa od stopy referencyjnej NBP (najczęściej podawanej w mediach wartości). 5,25% pomnożone przez wskazany przez ministra finansów limit 100 000 zł daje kwotę wolną na poziomie 5250 zł. Jeżeli dzisiejsze słowa Andrzeja Domańskiego się potwierdzą, o kwota wolna będzie wyższa od zaprezentowanej w marcu.

 

Kwota wolna na poziomie 100 000 zł jest propozycją wyjściową – stwierdził dziś Andrzej Domański.

 

Na pytanie, czy w ostatecznej propozycji zmieniony zostanie mechanizm czy też wprowadzona zostanie wyższa kwota wolna, minister finansów odpowiedział: „Na razie jesteśmy na etapie wyższej kwoty wolnej”.

Podatek Belki po nowemu. Konkrety możliwe po wakacjach

W dalszej części wypowiedzi w TVP, minister finansów wskazał nowy horyzont, w którym powinniśmy poznać szczegóły dotyczące zmian w podatku od oszczędności i inwestycji.

 

– Nie chcę w tej chwili przesądzać o tym, jak finalnie będzie ta propozycja wyglądała. Chcielibyśmy wyjść z konkretami i ostatecznym rozwiązaniem po wakacjach. Musimy też pamiętać o tym, że przestrzeń do obniżania podatków w Polsce jest obecnie niewielka – powiedział minister finansów.

 

W innym fragmencie wywiadu, Andrzej Domański zdementował pojawiające się w mediach pogłoski o rzekomo trwających w jego resorcie pracach nad podwyżką podatku od wynajmu mieszkań (8,5%).

 

– Nie, nigdy w ministerstwie finansów prace nad taką podwyżką podatków nie miały miejsca. Oczywiście przetoczyła się ostatnio przez media dyskusja na ten temat. To co chcemy oczywiście zrobić, to to aby oszczędności Polaków zapewniały im wysokie stopy zwrotu. Wiemy, że wiele środków leży na rachunkach bankowych, często w ogóle nieoprocentowane, więc tworzenie dogodnych warunków dla inwestycji, które będą w długim horyzoncie przynosiły zyski, jest jak najbardziej oczywiście korzystne. Ministerstwo finansów będzie takie idee i takie propozycje wspierało. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie – nie pracujemy w ministerstwie finansów nad podwyżką stawki od ryczałtu – stwierdził.

 

Szef resortu finansów, który w przeszłości przez wiele lat pracował na rynku kapitałowym, zapowiedział także szersze zmiany dotyczące tego obszaru.

 

– My generalnie chcemy pracować nad całościową zmianą dotyczącą rynku kapitałowego, tak aby oszczędzanie było z jednej strony bezpieczne, z drugiej strony dawało wyższe stopy zwrotu. Także, nie ukrywajmy, aby ten kapitał mógł poprawiać finansowanie dla polskich przedsiębiorstw – powiedział Andrzej Domański.

 

Zobacz też:

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie