Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki 20 edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma przyjemność zaprezentować wyniki 20 edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów – największego i najważniejszego badania, na podstawie którego rokrocznie powstaje profil polskiego inwestora indywidualnego. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone na 4137 inwestorach, między lipcem a październikiem 2022 r.

 

Dzięki wynikom Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2022, możliwe jest poznanie nie tylko danych demograficznych polskich inwestorów, takich jak wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy płeć, ale przede wszystkim motywacji i sposobów działania, preferencji i opinii na temat rynku czy wielkości i składu posiadanego portfela inwestycyjnego.

 

Głównym wnioskiem płynącym z OBI 2022 jest otwarcie się polskiego inwestora indywidualnego na inwestowanie na rynkach zagranicznych. Świadczą o tym dane o posiadanych akcjach spółek zagranicznych, jak i funduszach ETF notowanych poza GPW, przy jednoczesnym spadku zainteresowania polską giełdą. Równocześnie, wymagający rok sprawił, że w portfelu przeciętnego inwestora indywidualnego przybyło obligacji (zwłaszcza obligacji Skarbu Państwa) i metali szlachetnych, a część środków wycofana została na depozyty bankowe. Za największą słabość polskiego rynku kapitałowego większość inwestorów uznała negatywny wpływ polityki oraz podatek od zysków kapitałowych.

 

🔴 Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2022 zostało zakończone 31 października. Wyniki opublikowane zostały 1 grudnia o 12:00.

 

 

Najistotniejsze fragmenty badania zostały opisane osobno. Odpowiednie artykuły znajdziesz na poniższej liście:

 

🟢 Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2022]

🟢 Oto najpopularniejsze źródła informacji dla inwestorów [OBI 2022]

🟢 Przybywa inwestorów posiadających kryptowaluty [OBI 2022]

🟢 Pasywna rewolucja w Polsce postępuje, choć mogłaby szybciej [OBI 2022]

🟢 Inwazja na Ukrainę zmieniła świat. Tak zareagowali polscy inwestorzy indywidualni [OBI 2022]

🟢 Analiza fundamentalna zyskuje zwolenników. Techniczna w odwrocie [OBI 2022]

 

 Prezentację z wynikami Ogólnopolskiego Badania Inwestorów publikujemy poniżej:

 

[plik pdf do pobrania 12,3 MB]

 

PARTNERZY STRATEGICZNI

 

GPW KDPW Komisja Nadzoru Finansowego

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

PBS

 

 

PARTNERZY

 

IGTE

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

Bankier.pl Strefa Inwestorów Portal Analiz Stockwatch

 

 

Squaber Profit Journal Puls Biznesu

 

 

Comparic Dividend Kingdom Analizy.pl DNA Rynków

 

 

 

Regulamin badania i konkursu

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie