Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny przegląd branżowy: Co dalej z notowaniami akcji firm energetycznych?

Skomentuj artykuł

W ramach cyklu przeglądu branżowego, który systemowo będzie ukazywać się w czwartki (dziś w związku z świętem Trzech Króli wyjątkowo w piątek), analityk Tomasz Skolimowski, który od teraz będzie współtworzył treści analityczne na stronie SII, bierze pod lupę wykresy spółek z segmentu energetycznego: PGE, Tauron, Columbus Energy oraz MLS System.

 

Przypominamy, że bieżącym tygodniu wszystkie materiały analityczne publikowane na stronie SII z wyjątkiem Portfela SII oraz webinarów analitycznych Plus 100% będą otwarte dla wszystkich!

 

Zobacz także:

Columbus Energy

Po historycznych cenach akcji Columbus Energy z sierpnia 2021 nie ma już praktycznie śladu. Walor zaliczył solidną korektę o ponad 80% i zszedł z wyceną poniżej poziomów z maja 2020. Obecnie, po utworzeniu podwójnego dna na ostatnich kilkunastu sesjach, kurs znalazł się w rejonie strefy oporu, której pokonanie w maju 2020 zapoczątkowało gwałtowną hossę na spółce. Przebicie tej strefy oraz czerwonej linii trendu spadkowego może umożliwić dalsze wzrosty w kierunku oporów na poziomach 32 i 36 zł. Odbicie od tej strefy i linii trendu może skutkować powrotem do panującego na walorze niedźwiedziego sentymentu. W tym przypadku najbliższe wsparcia można wyznaczyć na poziomach 22 zł i 15 zł.

 

 Columbus Energy – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 Columbus Energy – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

PGE

Od dołka utworzonego podczas paniki z połowy marca 2020 kurs PGE porusza się w średnioterminowym kanale wzrostowym. Trend wzrostowy został także potwierdzony poprzez wybicie czerwonej linii trendu spadkowego w kwietniu 2021. Na ostatnich sesjach doszło do  zejścia kursu w rejon, w którym przecinają się czerwona linia trendu spadkowego, dolne ograniczenie niebieskiego kanału wzrostowego oraz strefa wsparcia. Obserwujemy teraz odbicie od tej strefy i ruch w kierunku oporu w okolicy 8,5 zł. Trwałe pokonanie tego poziomu może otworzyć drogę w kierunku kolejnego oporu w rejonach 10 zł i podtrzymanie średnioterminowego trendu wzrostowego. Kluczowe wsparcie znajduje się teraz przy 7,5 zł, natomiast w przypadku jego ewentualnego przełamania, kolejnych poziomów obrony należy szukać przy dołkach z wiosny 2021, czyli przy kursie 6,3 zł.

 

PGE – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

PGE – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Tauron Polska Energia

TPE znajduje się obecnie w rejonie istotnego wsparcia, które jak widać na wykresie tygodniowym, było wielokrotnie testowane od góry i od dołu. Obrona tego poziomu w okolicach 2,45 zł może okazać się kluczowa z punktu widzenia kształtowania się przyszłego sentymentu do walorów spółki. W krótszym terminie obserwujemy powstanie lokalnego oporu w rejonie 2,75 zł, który wyhamował ostatnie próby zmiany trendu. Wybicie ponad ten poziom może pozwolić na dalszy ruch w kierunku żółtej strefy oporu przy 3,20zł. Natomiast odbicie od lokalnego oporu może doprowadzić do kolejnego testu niebieskiej strefy wsparcia przy 2,45zł.

 

 Tauron Polska Energia – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Tauron Polska Energia – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

ML System

Od lipca 2021, kiedy nastąpiło wybicie dołem kanału wzrostowego, na MLS doszło do konsolidacji w przedziale 90-110 zł. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z przełamaniem dolnego ograniczenia ww. konsolidacji i spadkiem kursu do poziomu 85 zł. Następnie kurs wykonał ruch powrotny pod lokalny opór zlokalizowany w rejonie  90-93 zł i trwa tutaj walka o powrót nad ten poziom. W najbliższym czasie należy więc oczekiwać rozstrzygnięć na poziomie tego oporu i to rozstrzygnięcie może wskazać dalszy kierunek dla waloru. Najbliższego wsparcia możemy się spodziewać przy cenie 85,2 zł, a następnego w okolicy 61 zł, natomiast w przypadku powrotu notowań do ww. konsolidacji, a następnie wyjścia notowań powyżej jej górnego ograniczenia, pierwszy możliwy opór wyznaczyć będzie można przy 123 zł.

 

 ML System – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 ML System – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Tomasz Skolimowski, analityk techniczny Tomasz Skolimowski, analityk techniczny

Absolwent WAT w Warszawie. Zawodowo związany z branżą IT, gdzie pracował jako PM. Od ponad 10 lat pasjonat rynków kapitałowych oraz inwestor giełdowy. Zwolennik analizy technicznej z uwzględnieniem wyznaczania stref popytu oraz podaży. W swoich analizach często stosuje także formacje harmoniczne i strefy Fibonacciego. Aktywnie inwestuje na GPW zarówno krótko- jak i długoterminowo. Poza inwestycjami interesuje się sportem oraz nowymi technologiami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie