Chat with us, powered by LiveChat

Spółka tygodnia: The Farm 51 – dynamiczne odbicie od wsparcia. Czy jest szansa na dalsze wzrosty??

Skomentuj artykuł

Kurs gamingowej spółki The Farm 51, kojarzonej obecnie głównie z produkcją gier World War 3 oraz Chernobylite odbił się dynamicznie od wsparcia ulokowanego na poziomie 39,00 zł. Warto jednocześnie zauważyć, że środowa sesja zakończyła się praktycznie na linii oporu ustanowionej przez krótkoterminowy trend spadkowy. Czy jest szansa na wybicie oporu i powrót do poziomów ustanowionych przez konsolidację trwającą od listopada 2020 roku?

 

Zobacz także:

 

Na wykresie dziennym The Farm 51 obserwujemy dynamiczne odbicie od wspomnianego wsparcia 39,00 zł. Podaż, którą widzimy na taśmie wolumenu w dniach 15.12-16.12 oraz 23 i 27.12 ustała dając stronie kupującej miejsce do wzrostów. Notowania spółki wybiły opór na poziomie 49,70 zł i dotarły do linii oporu związanej z krótkoterminowym trendem spadkowym. Do tej pory kurs trzykrotnie miał problem z jej wybiciem, co powodowało dalsze spadki ceny. Na korzyść byków warto spojrzeć na wykres tygodniowy, gdzie widzimy dwie popytowe świece, których dolne cienie wskazują na charakter wzrostu ceny ostatnich dwóch tygodni. Jednocześnie układ oscylatorów wydaje się sprzyjać scenariuszowi dalszych wzrostów, gdyż MACD dąży do przecięcia linii, zaś RSI zawróciło od bandy kanału.

 

Aby jednak przejść do wzrostów kurs spółki musiałby się na początku zmierzyć z oporem wynikającym ze wspomnianej linii trendu spadkowego (prawa niebieska). Wówczas głównymi oporami dla kupujących byłyby odpowiednio poziomy 60,00 zł, 66,30 zł, 67,80 zł, 77,00 zł, a także 81,70 zł. W przypadku, gdy test ww. oporu zakończy się fiaskiem, trzeba liczyć się z ryzykiem powrotu negatywnego sentymentu, a wówczas pierwszego istotnego wsparcia należy oczekiwać na poziomie okolic 49,70 zł. Przebicie tego poziomu byłoby sygnałem negatywnym i może skutkować kontynuacją przeceny, a najważniejszym średnioterminowym wsparciem będzie poziom ostatniego dołka, czyli 39,00 zł.

 

The Farm51 – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

The Farm51 – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie