Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 7 ciekawych wykresów spółek z GPW (05.01.2022)

Skomentuj artykuł

JanoGra tym razem bierze pod lupę 7 ciekawych wykresów spółek z warszawskiego parkietu, a wśród nich PKOBP, JSW, CI Games, Astarta, Arctic Paper, TIM oraz Wielton.

 

UWAGA! BIG NEWS!

 

W bieżącym tygodniu wszystkie materiały analityczne publikowane na stronie SII z wyjątkiem Portfela SII oraz webinarów analitycznych Plus 100% będą otwarte dla wszystkich!

 

Zobacz także:

PKO BP 

Kurs akcji PKO Banku Polskiego znajduje się w trendzie wzrostowym od dołka Covidowego. Po uformowaniu szczytu na poziomie ATH (All Time High) wynąszącym 50,36 zł kurs banku przeszedł do korekty ostatniej fali wzrostowej. Wsparciem okazał się tutaj istotny poziom mieszczący się między hisorycznymi szczytami z lat 2014,2018 i 2019, a poziomem szczytu z czerwca ubiegłego roku. Czyli między 41,24 zł, a 42,11 zł. Dodatkowo wspaciu pomogło uformowanie się tzw. formacji podwójnego dna, czyli retestu dołka korekty na poziomie 41,24 zł. Popyt zareagował tu gwałtownie. Szczególnie na pierwszym dołku widzimy wyraźną reakcję popytową na taśmie wolumenowej. Dodatkowo przecięcie wzrostowej świecy przez średnią MA100 dało dodatkowy, techniczny bodziec do wyjścia z korekty. Obecnie kurs spółki dwie sesje temu wyszedł także nad średnią o połowę krótszą, MA50. W dniu dzisiejszym sesja zakończyła się kolejną wzrostową świecą. W przypadku kontynuowania wzrostów można się tu spodziewać oporów na poziomach uformowanych, lokalnych ostatnich szczytów, na tj. 48,63 zł i 50,36 zł. W negatywnym przypadku należy się spodziewać możliwości skierowania się notowań w stronę wsparcia wyznaczonego na poziomie krótkoterminowej konsolidacji z września 2021, czyli 44,25 zł, jednak mocniejsze wsparcie zlokalizowane jest na wcześniej wspomnianym poziomie okolic 42,11 zł, a niżej 41,24 zł.

 

PKO BP – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

JSW 

Kurs Jastrzębskiej Spółki Węglowej znajduje się w trendzie wzrostowym od marca 2020. Jednak po dojściu do poziomu 62,39 zł wzrosty zostały zatrzymane, a kurs spółki przeszedł do korekty. Obecnie trwa testowanie zarówno istotnego wsparcia na poziomie okolic 32,33 zł, a także linii trendu (czarna). Przebicie tej linii trendu, a także wspomnianego wsparcia byłby scenariuszem na korzyść niedźwiedzi. Kurs prawdopodobnie przeszedłby do pogłębienia ruchu spadkowego. W takim przypadku należałoby się spodziewać wsparć na poziomach 32,33 zł, 29 zł, 25,60 zł, a niżej 22,12 zł. W przypadku obrony linii trendu i utrzymaniu długoterminowego trendu wzrostowego opory znajdują się odpowiednio na poziomach: 38,85 zł, 42,10 zł, 52,76 zł oraz na szczycie z ubiegłego roku 62,39 zł. Warto także zwrócić uwagę na układ średniej MA200, gdzie kurs znajduje się obecnie pod tą średnią, co mogłoby być potencjalnie traktowane jako sygnał negatywny. Na korzyść strony kupującej zapisać warto natomiast niskie poziomy oscylatorów.

 

JSW – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

CI Games 

Kurs gamingowej spółki CI Games znajduje się obecnie w konsolidacji. Warto jednak zwrócić uwagę na techniczne wsparcie średniej MA200, która jest tutaj respektowana przez stronę kupującą. Aby kurs spółki mógł przejść do wzrostów musiałby zmierzyć się z wybiciami kolejnych oporów, czyli poziomami 1,70 zł, 1,93 zł i 2,14 zł. Brak tych wybić potencjalnie będzie skutkował dalszym poruszaniem się w konsolidacji, a przebicie wsparcia średniej MA200 mogłoby tu być przypuszczalnie, negatywnym sygnałem. Wsparć należy tu oczekiwać na poziomach: 1,57 zl 1,50 zł, 1,43 zł i 1,38 zł.

 

CI Games – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Arctic Paper 

 Kurs spółki Arctic Paper, polsko-szwedzkiego przedsiębiorstwa branży papierniczej znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na wykresie historycznych notowań można poprowadzić linię trendu wzrostowego, która została wybita jedynie w okresie II połowy 2020 roku, jednak później kurs ponownie wrócił nad tą linię i respektował ją, aż do teraz. Obecnie kurs znajduje się powyżej średniej MA50 i cztery razy dłuższej MA200, co jest typowym ukształtowaniem dla trendów wzrostowych. Z racji wysokiego bieżącego poziomu oscylatora RSI, nie należy wykluczyć możliwości przejście notowań do korekty. Pierwszym wsparciem będzie tu poziom 8,00 zł. Jeśli doszłoby do przebicia tego wsparcia to należałoby się liczyć także z możliwością przebicia wspomnianej na początku linii trendu, a w takim przypadku poziomami wsparć będą tu kolejno: 7,40 zł, 7,12 zł i 6,40 zł. Scenariuszem prawdopodobnym powinno być jednak poruszanie się dalej w dotychczasowym trendzie, gdzie pierwszego istotnego oporu należałoby oczekiwać na poziomie 9,27 zł.

 

Arctic Paper – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Astarta 

Kurs spółki Astarta, ukraińskiego holdingu spożywczo-przemysłowego przebił w listopadzie br. istotne wsparcie w postaci dolnego ograniczenia konsolidacji na poziomie 44,60 zł, po czym przeszedł do krótkoterminowego trendu spadkowego. Następnie spadek powstrzymała linia trendu wzrostowego wyznaczona w oparciu o dwa wcześniejsze punkty. Pierwszym oporem na jaki kurs zdążył już zareagować jest poziom 44,60 zł. Brak jego wybicia będzie sygnałem słabości, co mogłoby być źle odebrane przez akcjonariuszy. Przecięcie linii trendu wzrostowego może spowodować nasilenie negatywnego sentymentu do walorów z możliwością kontynuacji przeceny do poziomu wsparcia ulokowanego na wysokości 32,65 zł. Kolejne wsparcie znajduje się w okolicach 26,60 zł. Na rzecz podaży należy dopisać tu także przecięcie średniej MA50 od góry w średnią długookresową MA200, co z perspektywy teorii analizy technicznej przyjmowane jest za sygnał negatywny.

 

Astarta – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

TIM 

Kurs spółki TIM znajduje się w długookresowym trendzie wzrostowym. Od dołka Covidowego porusza się w kanale trendu wzrostowego. Obecnie kurs odbija od dolnej bandy kanału trendu. Warto zwrócić uwagę na układ średnich krótkoterminowej MA14 (pomarańczowa) oraz dłuższej MA50 (błękitna). Pierwsza z nich znajduje się obecnie pod wczorajszą, zdecydowanie pozytywną świecą, zaś druga średnia przecięła ją w środku, co z perspektywy teorii analizy technicznej może to być interpretowane, jako zdarzenie pozytywne. Pierwszego oporu należy spodziewać się na poziomie szczytu 44 zł, zaś powyżej moglibyśmy spróbować wyznaczyć poziom oporu na podstawie metody rozszerzenia Fibonnaciego dla trendu, poprowadzonego od ostatniego istotnego wybicia. Wówczas poziom Fibo 0,618 przypada na poziomie 50,70 zł. Wcześniej kurs musi się zmierzyć jednak z psychologicznym oporem na poziomie 50,00zł. W przypadku scenariusza negatywnego, a więc wybicia kanału trendu, należy liczyć się z ryzykiem skierowania kursu na wsparcie ulokowane na poziomie 32,60 zł. Niższe poziomy wsparć to 28,50 zł, 24,95 zł i 19,20 zł.

 

TIM – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Wielton 

Kurs akcji spółki Wielton, polskiego producenta naczep, po zakończeniu trendu wzrostowego niewielką formacją głowy i ramion utworzoną na przełomie września i listopada przeszedł do korekty. Obecnie kurs spółki znalazł się na istotnym wsparciu okolic 8,50 zł. Na taśmie wolumenu widzimy mocne wolumeny podażowe, z czego wolumen na barze dnia 19 listopada 2021 wygląda tu bardzo niepokojąco. W układzie średnich również widzimy przecięcie od góry średniej MA50 w długą średnią MA200. Takie zdarzenie również mogłoby być z perspektywy teorii analizy technicznej zapisane na korzyść niedźwiedzi. W przypadku przebicia wsparcia na poziomie 8,50 zł należałoby liczyć się z możliwością wejścia notowań w trend spadkowy, a kolejne wsparcia ulokowane są na poziomie 7,00 zł i okolic 5,30 zł. Na korzyść strony popytowej przemawiają obecnie nisko położone oscylatory, które mogłyby sugerować potencjalne wyprzedanie dla ostatniej fali. RSI, które znajdowało się poza kanałem, teraz zawróciło i rośnie w kierunku środka swojego kanału (zielona strzałka). Pierwszego istotnego oporu dla odbicia od wsparcia okolic 8,50 zł należy oczekiwać na poziomach: 9,66 zł, 9,97 zł, 11,30 zł, 12,17 zł.

 

Wielton – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie