Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 7 ciekawych wykresów spółek zagranicznych (04.01.2022)

Skomentuj artykuł

JanoGra bierze dziś pod lupę 7 ciekawych wykresów spółek zagranicznych, z rynków NASDAQ, NYSE oraz Euronext, a wśród nich Ubisoft Entertainment, Ford Motor Company, Netflix, Pinterest, Inc., Adobe Inc., Cameco Corporation, Micron Technology.

 

UWAGA! BIG NEWS!

 

W bieżącym tygodniu wszystkie materiały analityczne publikowane na stronie SII z wyjątkiem Portfela SII oraz webinarów analitycznych Plus 100% będą otwarte dla wszystkich!

 

Zobacz także:

Ubisoft EntertainmentEuronext

Kurs akcji Ubisoft, francuskiego producenta i dystrybutora gier znajduje się w trendzie spadkowym. Notowania dotarły do ważnego wsparcia ulokowanego w okolicach 38-40 EUR. Jeśli trend spadkowy byłby kontynuowany, a wsparcie zostałoby wybite należy liczyć się z ryzykiem  dalszej przeceny. Poziomem kolejnego wsparcia będzie tu okolica 28 EUR, a następnie 18,17 EUR. W przypadku odbicia (np. w formie korekty w trendzie spadkowym) opory ulokowane są na poziomach 51,38 EUR, 62,04 EUR i wyżej na poziomach 72,22 EUR i 85,71 EUR.

 

Ubisoft Entertainment, Euronext – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Ford Motor Company, NYSE

Kurs Forda znajduje się w trendzie wzrostowym od dołka covidowego z marca 2020 i porusza się wewnątrz kanału trendu wzrostowego. Warto zaobserwować, że podczas wczorajszej sesji (03.01.2021) odbyła się próba wybicia z krótkiej konsolidacji, gdzie szczyt przypadł na 21,67 $. W przypadku potwierdzenia owego wybicia należy oczekiwać marszu kupujących w kierunku górnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego. Natomiast w negatywnym przypadku mogłoby tu dojść do potencjalnego wybicia wsparcia na poziomie  21,45 $, co mogłoby doprowadzić do testu  któregoś z kolejnych wsparć: 18,98 $, 17,30 $, 16,35 $ i 12,28 $. Na korzyść byków zapisać tu warto układ oscylatorów, w którym RSI skierowane jest ku górze, zaś na MACD doszło do przecięcia linii sygnalnej z MACD w tzw. sygnale zakupowym dla omawianego interwału dziennego.

 

Ford Motor Company – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Pinterest, Inc., NYSE

Pinterest znalazł się w okolicach kluczowego wsparcia technicznego. Po uformowaniu podwójnego szczytu w okresie od lutego do kwietnia ubiegłego roku, na poziomie 90 $ kurs Pinterest wszedł w trend spadkowy. Obecnie zadziałało na niego wsparcie okolic 35 $, gdzie kurs zaczął się konsolidować. Oscylatory zaczynają się podnosić z fazy wyprzedania, kierując się delikatnie ku górze, co może sprzyjać potencjalnemu ruchowi na północ. Najbliższych oporów należy oczekiwać na poziomie 41,39 $, a następnie 49,16$. W przypadku wybicia wsparcia na poziomie 35 $, kolejnego można by było się spodziewać w okolicach 27,20 $, a następnie 23,14 $. Średnie MA200 oraz MA50 ułożone są w typowym charakterze dla trendów spadkowych. Aby potencjalnie rozpoczął się nowy trend wzrostowy, średnie musiałyby się najpierw zbliżyć do siebie, wygładzić, aby ostatecznie się przeciąć i ruszyć w górę.

 

Pinterest, Inc. – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Netflix, NASDAQ

Kurs giganta filmowego Netflix znajduje się w długoletnim trendzie wzrostowym. Po dojściu do poziomu ATH (All Time High), mieszczącego się na wysokości 700,60 $ rozpoczął krótkoterminową korektę. Pierwszych wsparć należy oczekiwać na poziomach konsolidacji z końcówki roku 2021, czyli 593,10-575,54 $, niżej zaś ulokowane są dwa wsparcia na poziomie 422,82 $ i 383,73 $. Na tą chwilę długoletni trend jest jednak niezaburzony i potencjalnie powinien być kontynuowany po zakończeniu korekty. Istotnym oporem będzie tu poziom 700,60 $.

 

Netflix – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Adobe Inc., NASDAQ

W ubiegłym tygodniu 21 grudnia kurs akcji Adobe odbił się od wsparcia ulokowanego w okolicach 537 $. Spółka znajduje się w długoletnim trendzie wzrostowym. Krótkoterminowo warto zwrócić uwagę na charakter ułożenia oscylatorów w strefie wyprzedanej, zaś na oscylatorze MACD w niedługim czasie spodziewać się należy przecięcia linii MACD przez linię signal, co wygenerowałoby pozytywny sygnał popytowy (zielona strzałka). Kurs znajduje się obecnie w krótkoterminowej konsolidacji, a bieżąca cena znajduje się poniżej średniej MA200. Wyjście kursu ponad tą średnią również dałoby sygnał techniczny, na korzyść strony kupującej. Scenariuszem najbardziej prawdopodobnym jest tu krótkoterminowa gra w konsolidacji z oporem lokalnych szczytów 647 $ i 700 $. Na korzyść niedźwiedzi warto odnotować tu nasilenie się wolumenu podażowego widocznego na taśmie wolumenowej w ostatnim okresie. W przypadku dalszej przewagi strony podażowej pierwszych wsparć należy oczekiwać na poziomie 537 $, 519,90 $ i 503,28 $.  W długiej perspektywie główny trend wzrostowy dla spółki pozostaje na tą chwilę aktualny, zaś jego kontynuacja wydaje się najbardziej prawdopodobna.

 

Adobe Inc. – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Cameco Corporation, NYSE

Cameco Corporation, to największa na świecie spółka zajmująca się Uranem. Jej kurs  porusza się w trendzie wzrostowym od dołka Covidowego z marca 2020. Wyraźny kanał trendu respektowany jest od tego czasu przez kurs spółki. 20 grudnia 2021 kurs odbił się rysując formację młota na dolnym ograniczeniu kanału. Następnie ruszył ku górze wybijając opór ulokowany na poziomie 21,92 $. Zakończona w tym miejscu korekta otworzyłaby drogę bykom do potencjalnego marszu na poziom najbliższego oporu jakim jest dolny knot świecy na poziomie 23,38 $. Następnie, tj. w przypadku kontynuacji zwyżki popyt ma szansę zmierzyć się z poziomami ostatnich szczytów tj. 26,56 $ i 28,43 $. Negacją tego scenariusza byłoby przebicie wsparcia na poziomie 21,92 $, co skutkowałoby wybiciem z kanału trendu wzrostowego dołem i mogłoby potencjalnie skierować kurs CCJ na niższej położone wsparcie na poziomie 19,89 $ i 18,41 $.

 

Cameco Corporation – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Micron Technology, NASDAQ

Micron Technology, akcje amerykańskiej spółka zajmującej się tworzeniem pamięci elektronicznych znajduje się w trendzie wzrostowym. Na kursie spółki doszło do przełamania krótkoterminowej linii trendu spadkowego oznaczonej pomarańczowymi liniami. Wybicie to skierowało kurs na poziom ostatniego lokalnego szczytu 94,15 $. Kurs znajduje się obecnie nad średnią MA50, zaś niżej przebiegająca MA200 w klasycznym układzie dla trendów wzrostowych stanowi tu obecnie wsparcie, które było bronione już czterokrotnie (zielone strzałki) w drodze kursu na północ wewnątrz kanału wzrostowego. Stosując metodologię mierzenia za pomocą rozszerzenia Fibonnaciego bazującego na trendzie możemy wyznaczyć tu potencjalne poziomy oporów dla fali wzrostowej, które przypadłyby na poziomach 0.618: 99,64 $, 0.786: 108,85 $ oraz 1: 120,57 $. Na korzyść strony podażowej przemawiają tutaj wysokie poziomy oscylatorów w tym RSI, dlatego w scenariuszu korekty pierwszego wsparcia należałoby oczekiwać na poziomie 65,77 $, niżej 61,14 $, 50,96 $ i 42,30 $.

 

Micron Technology – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie