Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Energetyka konwencjonalna i odnawialna, czyli różne postrzeganie obu branż na rynku

Skomentuj artykuł
peerawat444, fotolia

Notowania akcji spółek działających w branży OZE mocno wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firmy takie jak Columbus Energy, 01Cyberaton czy Sunex radzą sobie pod tym względem o wiele lepiej niż tradycyjne spółki energetyczne takie jak PGE, Tauron czy nawet Energa, która może się pochwalić stosunkowo wysokim udziałem OZE w produkcji energii elektrycznej. Warto jednak pamiętać, że obie grupy firm różnią się od siebie specyfiką działalności, a także jej skalą. Porównanie dobrze jednak pokazuje nastawienie inwestorów do energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej.

 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, największy wzrost mocy zainstalowanej z OZE dotyczył roku 2016. Wówczas odnotowano pojawienie się nowych źródeł OZE o łącznej mocy aż 1 445,508 MW. Tak dobry wynik to efekt zmian przepisów, przed którymi wielu inwestorów chciało zdążyć. Nowe wówczas prawo zaostrzyło m.in. wartość minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej należy stawiać w Polsce elektrownie wiatrowe. Wpływ zmian przepisów był widoczny już w kolejnym roku, kiedy to moc nowych instalacji OZE wyniosła zaledwie 122,806 MW, czyli ponad 10-krotnie mniej niż rok wcześniej. Z kolei w 2018 roku wynik ten spadł do mizernych 55,083 MW. 

 

Wzrost mocy zainstalowanej OZE w latach 2012-2019*

Wzrost mocy zainstalowanej OZE w latach 2012-2019

*dane za 2019 rok dotyczą stanu na koniec czerwca 2019 roku
Źrodło: SII na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki
 

W ubiegłym roku rynek OZE znów ożył, a moc zainstalowana nowych tego typu źródeł, według stanu na koniec czerwca 2019 roku, wzrosła o 226,467 MW do poziomu 8 819,897 MW.

 

Moc zainstalowana OZE w latach 2012-2019*

Moc zainstalowana OZE w latach 2012-2019

*poszczególne słupki przedstawiają dane dotyczące zainstalowanej mocy OZE na koniec każdego roku (wyjątek stanowi rok 2019 w przypadku którego przedstawione dane dotyczą stanu na koniec czerwca 2019 roku)
Źrodło: SII na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki

 

Z powyższego wykresu widać, że inwestycje w latach 2016-2018 znacznie zmalały na sile. W przypadku ubiegłorocznych danych należy zwrócić uwagę na fakt, że obejmują one jedynie 6 miesięcy 2019 roku. Biorąc to pod uwagę można mieć nadzieję, że trend ten zostanie przerwany.

Moda na OZE?

Wzrosty cen akcji spółek działających w branży odnawialnych źródeł energii są imponujące. Spośród trzech wybranych przez nas firm, Columbus Energy może się pochwalić największą zwyżką, która wyniosła na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (według stanu na koniec sesji 4 lutego) aż 908,85 procent. Pozostałe dwie spółki, takie jak 01Cyberaton, czy Sunex wzrosły o odpowiednio 708,33 i 151,43 procent. 

 

Zarówno 01Cyberaton jak i Columbus Energy działają na rynku instalacji fotowoltaicznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednym z elementów przyciągających uwagę jest rządowy program dofinansowania do przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Z programu Mój prąd mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają na własne potrzeby energię elektryczną i zawarły kompleksową umowę, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Spełnienie tych warunków uprawnia do dofinansowania maksymalnie 50 procent kosztów kwalifikowanych instalacji PV o mocy od 2 do 10 kW. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć sumy 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Z wytycznych programu warto wziąć również pod uwagę fakt, że projekt musi zostać zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wysokim wycenom tych spółek sprzyja również Komisja Europejska. Unia Europejska dąży bowiem do ograniczenia emisji CO2 o 40 procent w stosunku do poziomu z 1990 roku, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. 

 

Columbus Energy (CLC), 01Cyberaton (01C), Sunex (SNX) - wykres zmian notowań akcji
Columbus Energy, 01Cyberaton, Sunex - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Columbus Energy działa na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych - zajmuje się ich sprzedażą oraz montażem, wraz z obsługą posprzedażową i serwisem. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku, a w kolejnym roku została przez nią zamontowana pierwsza instalacja fotowoltaiczna. Do końca 2018 roku z instalacji firmy korzystało już 4200 gospodarstw domowych i firm. W 2019 roku Columbus Energy szacował swój udział w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych na poziomie 8 procent, natomiast bez uwzględnienia projektów korzystających z dotacji, udział ten rośnie do 15 procent. Główną usługą spółki jest tzw. abonament na słońce. W drugiej połowie ubiegłego roku spółka zawarła umowę współpracy w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 355 MW, które w przyszłości mogą być sprzedane za 1,3 mld złotych. Z kolei w styczniu tego roku Columbus Energy poinformował o zakupie 100 procent udziałów w  trzynastu spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych z wygraną w 2019 roku aukcją o łącznej mocy 13 MWp.

 

Szczegółowe informacje na temat spółki można znaleźć w video, które zostało nakręcone w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: 5 pytań do…

 

W przypadku 01Cyberaton firma zajmuje się realizacją projektów fotowoltaicznych. Dotyczy to zarówno dużych instalacji deweloperskich, jak i przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Usługi realizowane są kompleksowo uwzględniając wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania. Firma jak na razie ma na koncie obsłużonych 68 klientów.

 

Podobnie jak w przypadku Columbus Energy, również 01Cyberaton jest notowana na NewConnect. Jej kapitalizacja to 57 mln zł. Dla porównania kapitalizacja, Columbu Energy to obecnie około niespełna 907 mln zł.

 

Sunex jest producentem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. W swoim portfelu ma takie produkty jak m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła, nośniki ciepła czy regulatory solarne. Działalność tej spółki w dużej mierze opiera się o rynki zagraniczne, na które trafia około 60 procent jej produkcji. Firma szansę na szybszy rozwój upatruje przede wszystkim w rosnącym zainteresowaniu energetyką słoneczną, a także ekologicznymi i wydajnymi sposobami ogrzewania.

Więcej na temat spółek działających w branży OZE pisaliśmy w osobnym tekście.

Wycena spółek energetycznych

Znacznie słabiej pod tym względem radzą sobie spółki energetyczne. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Tauronu (według stanu na koniec sesji 4 lutego) straciły na wartości 39,17 procent, notowania PGE poszły w dół o 47,47 procent, a Energa zniżkowała o 31,59 procent. 

 

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Tauron Polska Energia (TPE), Energa (ENG) - wykres zmian notowań akcji
PGE, Tauron, Energa - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

W przypadku akcji wymienionych wyżej spółek, najsłabiej wyglądała pierwsza połowa ubiegłego roku. Ma to związek ze wzrostem notowań uprawnień do emisji CO2, które jeszcze w lipcu ubiegłego roku dotarły do rekordowego poziomu prawie 29,95 dolarów za tonę. Tymczasem jeszcze w 2018 roku były one wyceniane na mniej niż 10 dolarów za tonę. W drugiej połowie 2019 roku pojawiła się tendencja spadkowa w wyniku czego obecnie notowania tych uprawnień znajdują się w okolicy 24 dolarów za tonę.

 

Notowania uprawnień do emisji CO2
Notowania uprawnień do emisji CO2
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Wzrost notowań praw do emisji CO2 przekłada się natomiast na poziom kosztów, jakie ponoszą największe spółki energetyczne działające w Polsce. Przykładowo, w trzecim kwartale 2019 roku skonsolidowany zysk netto PGE wyniósł 427 mln zł. Przychody firmy sięgnęły 9,696 mld zł, a koszty praw do emisji CO2 wyniosły 834 mln zł, wobec 487 mln zł w trzecim kwartale 2018 roku. Z danych spółki wynika, że jest to kluczowy element kosztowy całej grupy. Szczegółowo dane na ten temat analizowaliśmy w artykule: Prześwietlamy PGE i sprawdzamy co najmocniej ciąży na jej wynikach.

 

W pierwszej połowie 2019 roku PGE ze źródeł odnawialnych wyprodukował 3,72 TWh, co stanowi 12,6 procent udziału w łącznej produkcji energii spółki. W skład OZE spółki wchodzą energetyka wiatrowa, elektrownie gazowe, elektrownie wodne, biomasa oraz ESP, czyli źródła niesterowalne w tym elektrownie szczytowo-pomopowe.

 

Udział poszczególnych typów OZE w produkcji energii elektrycznej PGE

Elektrownie gazowe 7,67%
Elektrownie wiatrowe 2,31%
ESP* 1,12%
Elektrownie wodne 0,92%
Biomasa 0,54%

*źródła niesterowalne w tym elektrownie szczytowo-pomopowe
Źródło: PGE, prezentacja za pierwsze półrocze 2019 roku

 

W przypadku Tauronu udział OZE w pierwszem półroczu 2019 wyniósł 9,7 procent. Energię tą wytworzono w elektrowniach wiatrowych, elektrowniach wodnych oraz z biomasy.

 

Udział poszczególnych typów OZE w produkcji energii elektrycznej Tauron Polska Energia

Elektrownie wiatrowe 3,78%
Elektrownie wodne 3,50%
Biomasa 2,38%

Źródło: Tauron, prezentacja za pierwsze półrocze 2019 roku

 

O szczegółach inwestycji w odnawialne źródła energii tych spółek pisaliśmy w osobnym tekście: Inwestycje w OZE. Jak wypadają pod tym względem giganci z WIG20? 

Energa liderem?

W przypadku Energii, produkcja brutto energii elektrycznej w okresie pierwszych 6 miesięcy 2019 roku  wyniosła 1950 GWh, z czego 501 GWh pochodziło z elektrowni wodnych, 238 GWh z elektrowni wiatrowych, a 76 GWh z elektrowni na biomasę. Łącznie z tych trzech źródeł wyprodukowano 815 GWh energii, co daje udział na poziomie prawie 42 procent. 

 

Obszar dystrybucji oraz mapa jednostek wytwórczych należących do spółki Energa

Mapa jednostek wytwórczych należących do spółki Energa

Źródło: Energa

Różne skale działalności

Wprawdzie notowania wymienionych wyżej spółek działających w branży OZE w ostatnim czasie zanotowały spory wzrost, w przeciwieństwie do dużych firm energetycznych, warto mieć na uwadze fakt, że skala ich działalności jest znacznie mniejsza, a i specyfika biznesu zupełnie inna.

 

Potwierdzają to kapitalizacje tych spółek, które w przypadku PGE, Tauronu czy Energii są wielokrotnie wyższe niż ma to miejsce w przypadku Columbus Energy, 01Cyberaton czy Sunex.

 

Spółka Kapitalizacja (w mld zł)
Columbus Energy 0,923
01Cyberaton 0,058
Sunex 0,057
Polska Grupa Energetyczna 12,247
Tauron Polska Energia 2,559
Energa 2,932

Źródło: SII na podstawie danych spółek 

 

Kapitalizacja Columbus Energy przy kursie z końca wtorkowej sesji tj. 4 lutego, wynosi prawie 923 mln zł. W przypadku 01Cyberaton i Sunex jest to niespełna 60 mln zł. Dla porównania kapitalizacja Tauron według kursu z końca wtorkowej sesji wynosi ponad 2,5 mld zł. W przypadku PGE jest to ponad 12 mld zł, a Energii prawie 3 mld zł. Szczegółowe dane dotyczące kapitalizacji spółek z energetycznych oraz tych działających na rynku OZE pokazuje powyższa tabela.

 

Zapoznaj się z pełną ofertą analityczną Działu Analiz

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie