Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza PRO-LOG

© TTstudio - Fotolia.com

PRO-LOG S.A. prowadzi działalność polegającą na kompleksowej obsłudze logistycznej firm. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów zajmujących się importem, nabywaniem i sprzedażą wyrobów alkoholowych. Spółka funkcjonuje na rynku od 1997 roku, a na rynku NewConnect zadebiutowała 14 grudnia 2012 roku.

Profil działalności      

PRO-LOG S.A. oferuje swoim partnerom kompleksową obsługę logistyczną łańcucha dostaw, na którą składają się magazynowanie oraz działania logistyczne. Działalność Spółki prowadzona jest w Pruszkowie w parku logistycznym Millennium LogisticPark. Spółka posiada również w swojej ofercie skład podatkowy, który jest przeznaczony do obsługi napojów alkoholowych tj. wyrobów winiarskich, wyrobów spirytusowych (wódki, whisky, gin, brandy) i wyrobów pośrednich (porto, wermuty).

 

Na usługi Emitenta składają się ponadto usługi agencji celnej, przyjmowanie dostaw, gospodarka magazynowa, kompletowanie wysyłek wg zamówień odbiorców i dostarczanie zamówień do odbiorców krajowych. Spółka świadczy również usługi dodatkowe takie jak pakowanie towarów, etykietowanie, banderolowanie. Specjalnością Spółki jest więc obsługa podmiotów zajmujących się importem, nabywaniem i sprzedażą wyrobów alkoholowych.

Emitent dąży do umocnienia pozycji poprzez skoncentrowanie swojej działalności na obsłudze podmiotów wprowadzających do obrotu towary akcyzowe jakim są wyroby alkoholowe. Z kolei kompleksowość oferty Emitenta sprawia, iż klient biznesowy uzyskuje usługi w miejscu składowania i dystrybucji, co pozytywnie wpływa na oszczędność zarówno czasu jak i kosztów transportu.

 

Model biznesowy  PRO-LOG S.A. obejmuje odpłatne świadczenie usług logistycznych dla podmiotów gospodarczych. Przedmiotowe usługi mają charakter kompleksowy. Oferta Spółki tworzy zintegrowany łańcuch obsługi logistycznej, na który składają się wynajem i obsługa magazynów oraz powierzchni składowych, usługi transportu i spedycji, usługi agencji celnej, usługi składu podatkowego oraz usługi co-packingu.

 

Strategia rozwoju Emitent opiera się na sukcesywnym rozwijaniu w oparciu o sprawdzony już model funkcjonowania, czyli oferowanie klientom świadczeń w zakresie możliwie najbardziej kompleksowej obsługi logistycznej. Szczególną uwagę Spółka przykłada do rozwoju usług co-packingu, które systematycznie zwiększają swój udział w generowanych przychodach. Planowane są również działania zmierzające do pozyskiwania oraz poprawy relacji z klientami. W związku z tym w 2014 roku Spółka wdrożyła sfinansowaną z funduszy europejskich w ramach Działania 8.2 POIG platformę B2B, celem usprawnienia współpracy ze swoimi kontrahentami, o czym poinformowała raportem bieżącym EBI nr 22/2014. Emitent dąży także do umocnienia pozycji na rynku poprzez skoncentrowanie swojej działalności na obsłudze podmiotów wprowadzających do obrotu towary akcyzowe jakimi są wyroby alkoholowe.

Wyniki Finansowe

1. Przychody netto ze sprzedaży PRO-LOG S.A. za lata 2011-2013 oraz narastająco za I-III kwartały 2013 i I-III kwartały 2014 roku.

Przychody netto PRO-LOG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Spółkioraz raportu okresowego za III kw. 2014 roku.

'

2. Wyniki finansowe PRO-LOG S.A. za lata 2011-2013 oraz narastająco za I-III kwartały 2013 i I-III kwartały 2014 roku.

 

Wyniki finansowe PRO-LOG

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Spółki oraz raportu okresowego za III kw. 2014 roku.

 

W strukturze przychodów Spółki wyraźnie dominują usługi transportowe, które w 2013 roku stanowiły 39% wartości przychodów. Składowanie oraz wynajem magazynów były w 2013 roku odpowiedzialne za 26% przychodów. Z kolei operacje magazynowe stanowiły w tym czasie 14% przychodów Spółki, a udział usług agencji celnej 2%. Wartość zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 2,81 mln zł, co oznacza wzrost o 3 % r/r. Wartość zysku netto w 2013 roku wyniosła 2,12 mln zł, notując spadek rzędu 12% r/r. Wartość wskaźnika ROE w 2013 roku wyniosła 49,4%, notując spadek o 21,3 p.p w stosunku to roku poprzedniego. Wskaźnik ROA ukształtował się w 2013 roku na poziomie 37,1%, również ulegając pogorszeniu o 8,9 p.p. w stosunku do 2012 roku. Wskaźnik ROS ukształtował się w 2013 roku na poziomie 13,8% notując tym samym spadek o 2,8 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Zgodnie z opinią Zarządu na niższy zysk netto Spółki w stosunku do poprzedniego roku  miał wpływ  zwrot pożyczki udzielonej Spółce przez członka Zarządu w kwocie 400 tys. zł oraz ogólna sytuacja na rynku, która wymusiła na Emitencie większą elastyczność cenową. Większość klientów Spółki to podmioty działające w sektorze dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych, zatem każde pogorszenie nastrojów konsumentów odbija się na przychodach Spółki. Szczególnie na wyniku Spółki zaważyła obniżka cen usług wymuszona przez kluczowego klienta Brown-Forman Polska Sp. z o.o.

 

Narastająco w okresie I-III kwartału 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8,56 mln zł, co oznacza spadek o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość zysku netto narastająco w I-III kwartale 2014 roku wyniosła 166 tys. zł w porównaniu do 1,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. Czynnikiem, który zahamował sprzedaż usług i wynajmu powierzchni magazynowej  w tym okresie była zapowiedziana przez rząd we wrześniu 2013 roku podwyżka podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych wprowadzona 1 stycznia 2014 roku. W IV kwartale 2013 roku zanotowano wzmożone zakupy wyrobów spirytusowych na całym rynku napojów alkoholowych, co przełożyło się na nadzwyczajnie zwiększone przychody Emitenta w IV kwartale, ale zaowocowało spadkiem tychże w pierwszym kwartale 2014 roku. W związku z tym skumulowany wynik za okres trzech kwartałów 2014 roku wypadł gorzej, aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Analiza SWOT

Do mocnych stron Emitenta należy zaliczyć posiadanie nowatorskiego systemu IT, który spełnia wymagania klientów sprzedających towary akcyzowe objęte specyficznymi regulacjami prawnymi. Silną stronę stanowią również zdywersyfikowane źródła uzyskiwanych przychodów, wśród których należy wyróżnić usługi transportowe, wynajem magazynów czy działalność agencji celnej. Kolejnym atutem PRO-LOG S.A. jest jego kompleksowa oferta, która umożliwia klientom uzyskanie usług w miejscu składowania i dystrybucji pozwalając zaoszczędzić na czasie oraz ograniczyć koszty transportu.

 

Słabą stroną jest stosunkowo duży udział usług transportu w strukturze przychodów Spółki. W 2013 roku odpowiadał on za 39% przychodów, a w ostatnich latach staje się gałęzią o spadającej rentowności. Z kolei sektor TSL (transport-spedycja-logistyka) charakteryzuje się istnieniem wielu podmiotów świadczących podobne usługi. Są to zarówno małe firmy krajowe jak i duże, rozpoznawalne koncerny międzynarodowe takie jak:  DHL, UPS, DPD, TNT czy Siódemka. Powoduje to, iż głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego spedytora jest przeważnie cena, co może powodować konieczność jej obniżania i godzenie się na niższą marżę netto.

 

Szansą dla Emitenta jest posiadanie w swojej ofercie składu podatkowego, który umożliwia przechowywanie napojów alkoholowych z zawieszeniem płatności podatku akcyzowego. Sprawia to, iż właściciel towaru może zapłacić podatek akcyzowy 25 dni po odebraniu go ze składu Emitenta, a nie jak dotąd, czyli 25 dni od momentu dostawy towaru od producenta. Dzięki możliwości takiego "zamrożenia" płatności podatku mniejsze firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne na rynku i częściej korzystać z usług Spółki, co w konsekwencji będzie mogło się przełożyć na wzrost wartości generowanych przychodów. Ponadto zwiększanie udziału usług co-packing’u, które charakteryzują się wyższą rentownością w stosunku do innych usług logistycznych, może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w przyszłości. Szansą może być również ciągła zmiana struktury przychodów, w której udział usług transportowych spadł w ostatnich latach z 60% do 40%, a udział bardziej rentownych usług typu co-packing wzrósł z 5% do 20%.

 

Zagrożeniem dla Spółki jest uzależnienie od kluczowego kontrahenta, jakim jest Brown-Forman Polska Sp. z o.o., który w 2013 roku był odpowiedzialny za ok. 90% przychodów generowanych przez Emitenta. Posiadanie w portfelu zamówień podmiotu, który generuje większość przychodów  stwarza ryzyko znaczącego spadku osiąganych wyników finansowych. W przypadku nieplanowanego zakończenia współpracy z Brown-Forman Polska Sp. z o.o. Spółka musiałaby ponieść dodatkowe koszty związane z poszukiwaniem kolejnych usługobiorców, co mogłoby odbić się na spadku przychodów ze sprzedaży, pogorszeniu wyników finansowych oraz negatywnie na płynności Emitenta.

Opracowanie:

Prometeia Capital

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.