Chat with us, powered by LiveChat

SII

Podatek giełdowy

Wszystko o podatku giełdowym

Wszystko o podatku giełdowym - strona 2

 

Spis treści:

 

 1. Co to jest podatek giełdowy?
 2. Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-38?

 3. Co to jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?
 4. Kto jest płatnikiem podatku od dochodów kapitałowych? Kto i kiedy składa deklarację podatkową?
 5. Czy istnieje obowiązek składania zeznania podatkowego w przypadku poniesionej straty?
 6. W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku od dochodów kapitałowych o stratę z lat ubiegłych? W jakim okresie?
 7. Co to jest PIT-8C? Do kiedy biuro maklerskie musi przekazać ten druk podatnikowi?
 8. Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?
 9. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?
 10. Czy można odliczyć od dochodów stratę z akcji spółki, w przypadku której ogłoszono upadłość likwidacyjną i której akcje zostały wycofane z obrotu?
 11. Według jakiej metody księgowej identyfikowane są koszty podatkowe? Co to jest metoda FIFO?
 12. Czy zyski z zawierania transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych są opodatkowane w Polsce?
 13. Czy możliwe jest wspólne rozliczenie przez małżonków dochodów kapitałowych na jednym PIT-38?
 14. 10 najczęstszych błędów przy wypełnianiu i rozliczeniu deklaracji PIT 38
 15. Jakich kosztów inwestor giełdowy nigdy nie powinien uwzględniać w deklaracji PIT 38?
 16. 5 największych problemów przy rozliczeniu podatku od dywidendy ze spółek zagranicznych
 17. Jak rozliczyć podatek giełdowy i jak go nie płacić wcale
 18. Podatki od inwestycji zagranicznych – część 1
 19. Podatki od inwestycji zagranicznych – część 2

 

Pamiętaj, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest Organizacją Pożytku Publicznego. Nam też możesz przekazać swój 1,5% podatku.

Wystarczy wpisać w rozliczeniu rocznym nasz numer KRS 0000025801

Co to są koszty i przychody podatkowe? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?

21.02.2013

Co to są koszty i przychody podatkowe? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?

Osoby inwestujące na giełdzie muszą co roku sumiennie wykazać w stosownej deklaracji organom podatkowym wartość uzyskanego z tego tytułu dochodu, a także zapłacić należny podatek od osiągniętego zysku. Jak rozumiany jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje strata, a kiedy dochód podatkowy?Zobacz więcej

Kto jest płatnikiem podatku od dochodów kapitałowych? Kto i do kiedy składa deklarację podatkową?

21.02.2013

Kto jest płatnikiem podatku od dochodów kapitałowych? Kto i do kiedy składa deklarację podatkową?

SII tłumaczy co jest objęte podatkiem, kto rozlicza dochody uzyskane z tytułu naliczonych odsetek z lokaty bankowej oraz kto jest zobowiązany obliczyć i zapłacić podatek od dochodów kapitałowych.Zobacz więcej

W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku od dochodów kapitałowych o stratę z lat ubiegłych? W jakim okresie?

21.02.2013

W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku od dochodów kapitałowych o stratę z lat ubiegłych? W jakim okresie?

Podatnik, który złożył w poprzednich latach zeznanie podatkowe wykazujące stratę, ma szansę obniżyć wysokość płaconego podatku z tytułu osiągniętych dochodów kapitałowych.Zobacz więcej

Co to jest PIT-8C? Do kiedy biuro maklerskie musi przekazać ten druk podatnikowi?

21.02.2013

Co to jest PIT-8C? Do kiedy biuro maklerskie musi przekazać ten druk podatnikowi?

PIT-8C jest podstawowym źródłem informacji o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w związku z zawieranymi transakcjami giełdowymi, stanowiący podstawę do rozliczenia rocznego podatku kapitałowego, dokonywanego na druku PIT-38.Zobacz więcej

Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?

21.02.2013

Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?

Nierzadko zdarza się sytuacja, kiedy w tym samym roku podatkowym inwestor osiąga dochód do opodatkowania z tytułu samodzielnego inwestowania na giełdzie, a jednocześnie ponosi stratę związaną z jego uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Powstaje więc pytanie, czy można tę stratę odliczyć.Zobacz więcej

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?

21.02.2013

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?

Dokonując transakcji papierami wartościowymi, inwestorzy wykorzystują często informacje pozyskane z zakupionej literatury fachowej czy prasy. Czy wydatki na te materiały mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?Zobacz więcej

Czy zyski z zawierania transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych są opodatkowane w Polsce?

21.02.2013

Czy zyski z zawierania transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych są opodatkowane w Polsce?

Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych skutkuje powstawaniem komplikacji związanych z podwójnym opodatkowaniem dochodów.Zobacz więcej

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie przez małżonków dochodów kapitałowych na jednym PIT-38?

21.02.2013

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie przez małżonków dochodów kapitałowych na jednym PIT-38?

Wspólne rozliczanie podatku pozwala obniżyć kwotę płaconego podatku. Czy taka możliwość dotyczy również podatku osiągniętego na giełdzie?Zobacz więcej

Data:

 Zastosuj
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie