Chat with us, powered by LiveChat

SII a delisting Kernel Holding. KNF znów mówi „nie”, ale działamy dalej

Skomentuj artykuł
Źródło: www.kernel.ua; © MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kontynuuje działania związane z bulwersującą sprawą potencjalnego wycofania Kernel Holding z GPW. Odmowa KNF ws. udziału SII w postępowaniu zdecydowanie nie pomaga w uspokajaniu obaw inwestorów. Tym bardziej, że Kernel to temat, w którym chodzi już nie tylko o pieniądze, ale i o zasady.

 

Wracamy do tematu potencjalnego delistingu Kernela z GPW, który już wiele miesięcy temu jawił się jako mocny kandydat do miana największego skandalu na polskim rynku kapitałowym w 2023 r. Chociaż nadal nie wiadomo kiedy temat zostanie definitywnie zamknięty, to w grudzień obfituje w istotne wydarzenia dla akcjonariuszy Kernela i nie tylko.

 

SII monitoruje temat delistingu Kernel Holding od wielu miesięcy i zamierza działać aż do ostatecznego rozwiązania problemu. Tło sprawy znajdziesz w artykułach:

 

🟢 Kernel Holding w oku cyklonu. Sprawa ważna dla całego polskiego rynku

🟢 SII a delisting Kernel Holding. Informacja o podjętych działaniach

🟢Delisting Kernel Holding. SII wciąż liczy na dopuszczenie do postępowania w KNF

 

KNF ponownie mówi nie. SII odpowiada

11 grudnia do SII trafiło postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego, które utrzymało w mocy wydane 5 września postanowienie o odmowie dopuszczenia SII do udziału w postępowaniu w sprawie delistingu Kernela. Argumenty podane w uzasadnieniu są zbieżne z tymi, które otrzymaliśmy w pierwszej odmowie.

 

Po pierwsze, zdaniem KNF „cele statutowe Stowarzyszenia nie korespondują z przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym”. W tym kontekście wskazano, że statut SII stanowi, iż „celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe”. Jak dodała KNF, „nie ma podstaw pozwalających uznać, że postępowanie to wiąże się w jakikolwiek sposób z ochroną praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe”.

 

Istotnie, statut SII stwierdza dokładnie to, co przytoczyła KNF. Statut ten jednak został sporządzony 12 kwietnia 2000 r., a więc jeszcze przed uchwaleniem kodeksu spółek handlowych (15 września 2000 r.), na który m.in. powoływała się KNF. Komisja wytknęła, że w ramach zmiany statutu dokonanej w 2004 r. powyższa kwestia nie została uregulowana, co potwierdza, że intencją SII było ograniczenie swojej działalności tylko do wąsko rozumianej ochrony interesów konsumentów usług finansowych.

 

– Powyższe, w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego, przemawia za uznaniem, że SII nie widzi sprzeczności pomiędzy legalnymi definicjami instytucji finansowej i konsumenta, a znaczeniem tych pojęć w swoim statucie, a ograniczenie celów statutowych do ochrony inwestorów indywidualnych w relacji usługowej z instytucjami finansowymi było i jest intencjonalne. W przeciwnym razie, SII jako podmiot o takim doświadczeniu, na jakie się powołuje, niewątpliwie dokonałby stosowanych zmian w statucie. W przeciwnym razie, SII jako podmiot o takim doświadczeniu, na jakie się powołuje, niewątpliwie dokonałby stosowanych zmian w statucie – stwierdza KNF.

 


Jarosław DominiakKomentuje Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Inwestorzy oczekują wsparcia od nadzoru

Niedopuszczenie SII do prowadzonego przez KNF postępowania ws. delistingu Kernel Holding jest niezrozumiałe nie tylko dla nas jako organizacji, która od lat działa na rzecz inwestorów i niejednokrotnie współpracowała z rynkowym nadzorem. Odmowa wobec SII powoduje też konsternacje na rynku, zarówno wśród inwestorów indywidualnych, którzy nie znają niuansów prawa administracyjnego, jak i wśród ekspertów, polityków i innych obserwatorów rynku.

 

Dziwi nas, że Komisja zadaje sobie tyle trudu, aby nie dopuścić SII do postępowania – w tym np. kontestuje w pewien sposób proinwestorski wyrok Sądu Najwyższego dotyczący prawnego rozróżnienia między inwestorem a konsumentem. Rynek oczekuje zupełnie czegoś innego. Determinacja nadzoru jest owszem potrzebna, ale w ściganiu nadużyć, których na polskim rynku niestety nie brak.

 

Mając na uwadze oczekiwania środowiska inwestorskiego, jako SII będziemy do końca chcieli wykorzystać przysługującą nam ścieżkę postępowania i w sprawie decyzji KNF złożymy skargę do sądu administracyjnego.


 

 

Niezależnie od tego, że statut SII może wymagać zmian, warto wspomnieć o tym, że w przeszłości KNF dopuściła już SII do postępowania. Mowa o przypadku spółki Yawal z 2014 r.

 

 🟢 2014: SII będzie przed KNF bronić praw akcjonariuszy mniejszościowych Yawal

 

Jednakże w opinii KNF faktu tego nie można użyć jako uzasadnienia dopuszczenia SII do postępowania ws. Kernela oraz „nie można uznać za jakąkolwiek praktykę, nie mówiąc już o utrwalonej praktyce”. Jak uargumentowano, „jedno orzeczenie o odmiennej treści, wydane w innym postępowaniu nie jest praktyką”.

 

🔴 Na odmowne postanowienie KNF przysługuje możliwość wniesienia skargi. SII wniesie taką skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

🔴Jednocześnie, jako organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, SII i tak przedstawi KNF pogląd w sprawie delistingu Kernel Holding – liczymy, że pogląd ten spotka się z akceptacją nadzoru.

Interes akcjonariuszy mniejszościowych to interes społeczny

Dla uzupełnienia różnicy zdań na linii SII-KNF warto dodać jeszcze, że zdaniem nadzoru Stowarzyszenie „nie skonkretyzowało dostatecznie interesu społecznego, który uzasadniałby jego dopuszczenie do udziału w Postępowaniu”, a ponadto przedstawione argumenty wskazują, że „motywem udziału w postępowaniu SII nie jest interes społeczny, lecz interes akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie zgadzają się na wycofanie akcji Spółki z obrotu, w tym interes inwestorów instytucjonalnych i uzyskanie konkretnego rozstrzygnięcia w Postępowaniu”.

 Komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Interes akcjonariuszy mniejszościowych to interes społeczny

Wczytałem się w kolejne odmowy KNF-u bardzo uważnie. Kompletnie nie rozumiem argumentu, że SII nie działa w tej sprawie w interesie społecznym, tylko działa „w partykularnym interesie faktycznym grupy akcjonariuszy mniejszościowych”. Ależ oczywiście, że tak! Działamy w interesie tych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy już za chwilę mogą zostać z akcjami spółki, które nie będą nigdzie notowane. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć skutków ekonomicznych takiej sytuacji. Mam nieodparte wrażenie, że inwestorów będących fanami tego wycofania Kernela z obrotu nie ma i działamy jednak w imieniu wszystkich inwestorów mniejszościowych. Jeszcze raz powtórzę, w imieniu wszystkich inwestorów mniejszościowych. Czy jest to wobec tego interes społeczny, czy tylko działania „w partykularnym interesie faktycznym grupy akcjonariuszy mniejszościowych”? Pozostawiam to Państwu do oceny.

 

Argument KNF-u z kolei sugeruje, że może gdzieś (w jakiejś innej rzeczywistości zapewne) istnieje jakaś grupa inwestorów, której może zależeć na tym, żeby Kernela z giełdy jednak wycofać. Jak rozumiem urzędnicy KNF-u są w stanie wskazać nam jakąś inną grupę inwestorów, która… jest właśnie za tym (albo może chociaż jednego takiego inwestora). Wówczas grzecznie przeproszę i uznam argumenty Komisji za słuszne.

 

Mam wrażenie, że my nie funkcjonujemy na tym samym rynku kapitałowym. Nie rozmawiamy tym samym językiem. My jesteśmy inwestorami, codziennie ryzykującymi swoimi pieniędzmi na rynku kapitałowym. Nam zależy na obronie interesów inwestorów indywidualnych. Jak widać, w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego liczą się kruczki prawne i nieścisłości w statucie SII.


 

 

Dodatkowo Komisja przytoczyła fakt złożenia przez SII zawiadomienia o podejrzenie manipulacja kursem akcji Kernela, zaznaczając, że nie ma on wpływu na kwestię udziału w postępowaniu.

 

– Powyższej oceny nie zmieniają okoliczności powołane w piśmie SII z dnia 17 października 2023 roku, które w ocenie Stowarzyszenia świadczą o manipulacji kursem akcji Spółki w okresie od dnia 13 września 2022 roku do dnia 13 marca 2023 roku. Ewentualna manipulacja kursem akcji Spółki sama w sobie nie przesądza bowiem o istnieniu interesu społecznego przemawiającego za dopuszczeniem Stowarzyszenia do udziału w Postępowaniu – dodaje KNF.

SII apeluje do polityków

Wsparcia dla ochrony interesów inwestorów indywidualnych SII szukać będzie także wśród polityków. O sprawie delistingu Kernela przy najbliższej okazji będziemy rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, który już w czasie kampanii wyborczej publicznie apelował o dopuszczenie SII do postępowania.

 

– Dlaczego KNF odmówiła Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych przyznania statusu strony w postępowaniu administracyjnym, skoro w przeszłości było to możliwe? – pytał w październiku Andrzej Domański.

 

SII odpowiedziało także na apel wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zorganizował konferencję prasową ws. delistingu Kernela i zgłosił chęć zajęcia się tą sprawą na poziomie parlamentarnym. Podjęcie podobnych działań proponujemy także przedstawicielom innych środowisk politycznych.

Delisting Kernela – wątek luksemburski

Sprawa Kernela ma także rozbudowany wątek luksemburski, w ramach którego w grudniu również sporo się działo. 11 grudnia miało odbyć się walne zgromadzenie akcjonariuszy Kernela. Wymóg przeprowadzenia minimum jednego zgromadzenia w roku fizycznie w Luksemburgu wynika z tamtejszego prawa. Z tej okazji skorzystał dr Rafał Rzeszotarski, który również od miesięcy walczy o interesy akcjonariuszy Kernela (na marginesie – jemu także odmówiono udziału w postępowaniu KNF). SII pozostaje w kontakcie z dr. Rzeszotarskim, a o jego cennym wkładzie do sprawy Kernela informowaliśmy już w poprzednich publikacjach.

 

– Najpierw spółka odmawiała mi prawa do fizycznego uczestnictwa w walnym. Niczym niezrażony, postanowiłem zaryzykować i jednak polecieć. Ok. 14.40 zameldowaliśmy się w siedzibie spółki wraz prawnikami oraz lokalnym bailiffem. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że nie jest zaplanowane żadne zgromadzenie, recepcja w wirtualnym biurze nic nie wie, a w samym biurze KERNEL (rozmiarem 3 X 5 m) nikogo nie ma. Po kilku telefonach udało się ustalić, że wg KERNEL walne zgromadzenie to zebranie instrukcji głosowania od akcjonariuszy, ich obróbka przez kogoś w biurze w Kijowie i wrzucenie pliku pdf bez podpisów na stronę. Ot takie sobie rozumienie pojęcia ZGROMADZENIE przez największy holding agro w Ukrainie – napisał dr Rafał Rzeszotarski komentując kuriozalne „walne” Kernela.

 

Warto dodać, że 12 grudnia Kernel opublikował listę uchwał podjętych w czasie dorocznego walnego. W dokumencie stwierdzono, że spotkanie odbyło się 11 grudnia o 15:00 w biurze spółki w Luksemburgu.

 

Dr Rafał Rzeszotarski oraz polscy i ukraińscy inwestorzy z nim współpracujący już wnieśli jeden pozew zaskarżający działania rady dyrektorów Kernela oraz zamierzają składać kolejne. SII w pełni wspiera te działania.

Rozstrzygnięcie potrzebne rynkowi

7 grudnia Kernel poinformował, że „w oparciu o informację uzyskaną od Komisji Nadzoru Finansowego, postępowanie w sprawie wycofania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostaje przedłużone w związku z analizą dodatkowego materiału dowodowego i oczekuje się, że zakończy się w styczniu 2024 r.".

 

Przypomnijmy, że sprawa trwa wiosny 2023 r. – wniosek o delisting Kernel złożył 15 maja, miesiąc po podjęciu przez radę dyrektorów kontrowersyjnej decyzji o wycofaniu akcji z GPW. Od tamtej pory inwestorzy informowani są jedynie o konieczności dalszego oczekiwania na werdykt KNF.

 

– Czas postępowania administracyjnego o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu w dużej mierze zależy od interakcji z CSSF – tak brzmi stanowisko KNF, które przekazane zostało rynkowi w komunikacie opublikowanym w odpowiedzi na konferencję prasową wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Jak wówczas dodano, na czas trwania postępowania administracyjnego wpływ może mieć też konieczność podjęcia dodatkowych czynności, w związku z zaskarżeniem uchwały delistingowej podjętej przez radę dyrektorów Kernela.

 

SII nadal będzie monitorować temat delistingu Kernel Holding. Gdy tylko pojawią się nowe informacje, poinformujemy o tym na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 

🟢 Na temat delistingu Kernela trwa dyskusja na Forum SII

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie