Chat with us, powered by LiveChat

Limity wpłat 2024 r. IKE, IKZE, OIPE, PPE

Skomentuj artykuł
Urupong/AdobeStock

Znamy wysokość limitów wpłat na rachunki emerytalne. Oto, ile w 2023 r. można wpłacić na IKE, IKZE i OIPE w 2024 r.

 

Wysokość limitów wpłat na prywatne rachunki wchodzące w skład trzeciego filara systemu emerytalnego podawane są przez Ministerstwo Rodziny i opierają się o prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Stosowne obwieszczenia zostały opublikowane w Monitorze Polskim.

 

Wzrost limitów wpłat względem 2024 r. wyniósł 12,8%. W porównaniu do 2014 r., limity są wyższe o 108,9%.

 

Limity wpłat w 2024 r.

 

IKE –  23 472 zł

 

IKZE – 9388,80 zł (limit podstawowy) lub 14 083,20 zł (limit dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

 

OIPE –  23 472 zł

 

PPE – 35 208 zł

 

Zobacz też nasze poradniki o oszczędzaniu na emeryturę:

 

🟢 IKE – wszystko, co warto wiedzieć. Limity, podatek, rodzaje inwestycji, gdzie założyć

🟢 IKZE – co to jest, jak działa i czy warto założyć? Poznaj wady i zalety IKZE

🟢 IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca? Poznaj różnice i zdecyduj, co wybrać

🟢 Pracownicze Programy Emerytalne – wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

🟢 OIPE – europejska emerytura. Nowy sposób na inwestowanie bez podatku Belki

Limity wpłat na IKE, IKZE, OIPE i PPE

Wszystkie cztery powyższe limity zostały zapisane w ustawach regulujących funkcjonowanie IKE, IKZE, OIPE i PPE. Powstają na podstawie pomnożenia wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej przez odpowiedni współczynnik.

 

IKE, OIPE – trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

 

IKZE – 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (limit podstawowy)

 

lub

 

1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (limit tylko dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – lista w ustawie).

 

PPEczteroipółkrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na dany rok. Innymi słowy, limit dodatkowych wpłat na PPE jest o 50% wyższy od limitu wpłat na IKE.

 

Ponadto, w przypadku PPE mamy do czynienia z limitem wysokości składki podstawowej, którą odprowadza pracodawca prowadzący PPE. Jest on wyrażony procentowo i nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika PPE.

 

Historyczne limity wpłat na IKZE, IKE, PPE

Roczne limity wpłat
  IKE IKZE – podstawowy IKZE – dla prowadzących działalność PPE
2004 3 435,00 zł      
2005 3 635,00 zł      
2006 3 521,00 zł      
2007 3 697,00 zł      
2008 4 055,12 zł      
2009 9 579,00 zł      
2010 9 579,00 zł     14 368,50 zł
2011 10 077,00 zł     15 115,50 zł
2012 10 578,00 zł     15 867,00 zł
2013 11 139,00 zł     16 708,50 zł
2014 11 238,00 zł 4 495,20 zł   16 857,00 zł
2015 11 877,00 zł 4 750,80 zł   17 815,50 zł
2016 12 165,00 zł 4 866,00 zł   18 247,50 zł
2017 12 789,00 zł 5 115,60 zł   19 183,50 zł
2018 13 329,00 zł 5 331,60 zł   19 993,50 zł
2019 14 295,00 zł 5 718,00 zł   21 442,50 zł
2020 15 681,00 zł 6 272,40 zł   23 521,50 zł
2021 15 777,00 zł 6 310,80 zł 9 466,20 zł 23 655,50 zł
2022 17 766,00 zł 7 106,40 zł 10 659,60 zł 26 649,00 zł
2023 20 805,00 zł 8 322,00 zł 12 483,00 zł 31 207,50 zł
2024

23 472,00 zł

9388,80 14 083,20 zł
35 208,00 zł
Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Ważna uwaga wykorzystanie limitu wpłat na dany rok nie jest równoznaczne z koniecznością zainwestowania pieniędzy. Przykładowo, w przypadku IKE/IKZE prowadzonych w formie rachunku maklerskiego wystarczy do końca roku wykonać przelew gotówki, zaś dyspozycje zakupu instrumentów finansowych możemy złożyć już po nowym roku.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie