Chat with us, powered by LiveChat

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w styczniu. Rekordowe zakupy na IKE

Skomentuj artykuł

Chociaż inflacja w Polsce nie powiedziała ostatniego słowa, obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa – w tym te indeksowane wskaźnikiem wzrostu cen – nie sprzedają się tak dobrze, jak kilka miesięcy temu. Sytuację ratują zakupy posiadaczy rachunków IKE. W tej kategorii w styczniu 2023 r. padł rekord sprzedaży.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w styczniu 2022 r. sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa opiewała na 2,456 mld zł. To wynik nieco wyższy niż miesiąc wcześniej (1,988 mld ), ale mocno ustępujący rekordom odnotowanym w czerwcu (14,073 mld zł) i lipcu (10,333 mld zł) ubiegłego roku. Eliminując te dwa wyjątkowe miesiące, sprzedaż obligacji w październiku była niewiele wyższa od długookresowej średniej z okresu rozpoczętego w styczniu 2020 r. (3,054 mld zł).

 

 

Tym razem warto szczególnie przyjrzeć się danym dotyczącym udziału obligacji SP kupowanych za pośrednictwem Indywidualnych Kont Emerytalnych. W styczniu 2023 r. oszczędzający na emeryturę przeznaczyli na rządowe papiery 212,5 mln zł. Nominalnie to dotychczasowy rekord. W ujęciu procentowym udział IKE-Obligacje w styczniowej sprzedaży wyniósł 8,7%. To dwukrotnie więcej niż w styczniu 2022 r. Znacznie wyższy udział emerytalnych zakupów obserwowano w połowie poprzedniej dekady, jednak wówczas nominalna wartość sprzedawanych obligacji oszczędnościowych SP była o wiele niższa niż obecnie.

 

 

Wzmożone zakupy w pierwszym miesiącu roku to stały element obligacyjnego krajobrazu, co wyraźnie widać na powyższym wykresie. Osoby lokujące oszczędności w obligacjach detalicznych SP korzystają z nowego limitu IKE, który wykorzystać można choćby już na początku roku. Druga fala zakupów przypada na grudzień, gdy oszczędzający chcą jeszcze skorzystać z limitu przypadającego na dany rok – w przeciwnym razie po prostu on przepadnie.

 

W tym kontekście warto przypomnieć, że limit wpłat na IKE to równowartość 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (od 2009 r., wcześniej było to 150%). W 2023 r. maksymalna wpłata na IKE wynosi 20 805 zł. To o 3039 zł więcej niż rok wcześniej.

 

 

Chociaż od października ubiegłego roku rządowe papiery oszczędnościowe sprzedaje także Pekao (najpierw przez Internet, a od nowego roku także w oddziałach), to w przypadku rachunków IKE umożliwiających zakup tych obligacji trwa monopol PKO BP. Największy bank w Polsce, za pośrednictwem swojego biura maklerskiego, prowadzi rachunki IKE-Obligacje, które funkcjonują analogicznie do rachunków rejestrowych obligacji skarbowych. Jedyną różnicą jest wspomniany limit wpłat (na IKE-Obligacje po prostu nie da się przelać więcej środków).

 

Detaliczne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa nabywać można także za pośrednictwem rachunku Super IKE. To produkt stanowiący połączenie opisanego powyżej IKE-Obligacje ze „zwykłym” rachunkiem maklerskim w DM PKO BP, za pośrednictwem którego inwestować można w akcje, obligacje na rynku wtórnym, fundusze ETF i inne instrumenty finansowe notowane na GPW (nie można natomiast inwestować na giełdach zagranicznych). Super IKE to produkt płatny – opłata wynosi 60 zł rocznie + +  0,1 % wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie Super IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, jednak nie więcej niż 200 zł.

 

Jak wynika z danych udostępnionych przez PKO BP, na koniec stycznia 2023 r. funkcjonowało 46 427 rachunków IKE-Obligacje oraz 2016 rachunków Super IKE.

 

💡 Wszelkie niezbędne informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

Czterolatki ulubienicami Polaków

Wróćmy do danych o zakupach obligacji w styczniu 2023 r. Sprzedażowym hitem pozostają czteroletnie obligacje indeksowane inflacją (COI). Drugi największy udział w sprzedaży mają dziesięcioletnie obligacje indeksowane inflacją (EDO), zaś za trzeci odpowiadają wprowadzone do oferty MF w ubiegłym roku roczne obligacje indeksowane stopą referencyjną NBP. Papiery te szczególnie dobrze sprzedawały się w trakcie „zakupowego szturmu” z lata 2022 r. Czas pokaże, czy ich posiadacze zdecydują się na ponowne zainwestowanie w ten instrument.

 

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa (mln zł)
Miesiąc  OTS   ROR   DOR   TOZ    COI    EDO   ROS   ROD   Suma 
VI 2022 412 3423 834 135 4707 750 45 28 10333
VII 2022 1012 5684 1322 187 4826 964 46 31 14072
VIII 2022 259 1707 416 222 2904 492 36 28 6064
IX 2022 192 620 196 68 1228 312 19 17 2653
X 2022 112 443 139 65 1859 485 27 24 3153
XI 2022 88 265 71 36 1225 339 18 18 2060
XII 2022 78 215 69 71 1093 426 17 20 1988
I 2023 108 297 58 107 1340 509 17 19 2456
Źródło: MF

 

🟢 Zobacz też: Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa były hitem. W 2023 r. (raczej) tak nie będzie

 

 

Styczniowa oferta obligacji oszczędnościowych SP nie odbiegała warunkami od tej prezentowanej przez cały czwarty kwartał 2022 r. Identyczne warunki Ministerstwo Finansów zaproponowało w lutym. Można podejrzewać, że podobnie będzie też w marcu – w przeszłości resort finansów zmieniał oprocentowanie głównie w ślad za decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych.

 

📊 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w lutym 2023 r:

 

  • (OTS): 3% w stosunku rocznym

 

  • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,75% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP

 

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,85%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,1%

 

  • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,85% w skali roku

  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1%

  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 7,25% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25%

  • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 7,2% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5%

  • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7,5% w skali roku,
    w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 1,75%

 

Oficjalne ogłoszenie warunków emisji obligacji oszczędnościowych SP na marzec poznamy w ostatnim tygodniu lutego.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie