Chat with us, powered by LiveChat

Stopy procentowe jednak bez zmian! RPP debatowała wyjątkowo długo

Skomentuj artykuł
Źródło: Narodowy Bank Polski, flickr.com

Po wyjątkowo długim posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

 

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej, na listopadowym posiedzeniu stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Wynoszą one odpowiednio:

 

  • stopa referencyjna: 6,75%
  • stopa lombardowa: 7,25%
  • stopa depozytowa: 6,25%
  • stopa redyskonta weksli: 6,80%
  • stopa dyskontowa weksli: 6,85%

 

Było to drugie z rzędu posiedzenie, na którym RPP pozostawiła stopy bez zmian. Taka sama decyzja zapadła już w październiku. Stopy RPP zaczęła podnosić w październiku 2021 r. – w ramach trwającego blisko rok cyklu stopy procentowe rosły od najniższego w historii poziomu 0,1%, do którego NBP sprowadził je po wybuchu pandemii. Póki co nie wiadomo, czy dzisiejsza decyzja oznacza koniec cyklu podwyżek, choć wiele na to wskazuje (o czym niżej).

 

 

Dzisiejsza decyzja została opublikowana o 18:25. To najpóźniejszy w historii moment, w którym poznaliśmy postanowienie RPP. Wynikać to mogło zarówno z burzliwej dyskusji, jak i mnogości obowiązków, które miała dziś Rada. Poza kwestią stóp procentowych, jej członkowie opiniowali budżet państwa na 2023 r., zapoznawali się z nowym zestawem projekcji makroekonomicznych (więcej o nich w dalszej części artykułu) oraz decydowali o zmianach w regulaminie samej RPP. Dodatkowo, RPP opublikowała stanowisko ws. ostatnich wypowiedzi jej niektórych członków oraz byłych szefów NBP.

 

Przed dzisiejszą decyzją ekonomiści pozostawali mocno podzieleni – część oczekiwała podwyżki (o 0,25 punktu procentowego), część sądziła, że RPP wstrzyma się od podwyżki (a Adam Glapiński uszanuje postanowienia „Traktatu Sopockiego”, czyli złożonej w wakacje na sopockim molo obietnicy o tym, że stopy mocno już nie wzrosną). Póki co, zapewnienia złożone przez Glapińskiego wydają się obowiązywać.

 

🟢 Oszczędności a inflacja. Jak się ochronić?

 

Podobnie jak miesiąc temu, rozbieżność opinii widać także w komentarzach ośrodków) analitycznych opublikowanych już po decyzji.

O 18:45 na stronie NBP opublikowana została szersza informacja po posiedzeniu, z uzasadnieniem decyzji. Głównym elementem komunikatu były projekcje inflacji i PKB, z którymi zapoznawała się Rada. Ich pełną treść poznamy w przyszłym tygodniu ( w poniedziałek 14.11 o 10:00), jednak kluczowe parametry znamy już teraz. W porównaniu z poprzednim zestawem projekcji, RPP spodziewa się niższego tempa wzrostu PKB i jednocześnie wyższej inflacji. Cel inflacyjny, wynoszący 2,5% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w górę i w dół, nie zostanie osiągnięty przed końcem 2024 r.

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także obniżać dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki czytamy w kluczowym fragmencie komunikatu, którego całość dostępna jest na stronie NBP.

 

🟢 Zobacz też: Jak ochronić finansową poduszkę bezpieczeństwa przed inflacją?

 

Rada zastrzegła także, że jej dalsze decyzje „będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę”.

 

Kolejnych uzasadnień z pewnością dostarczy Adam Glapiński, który na konferencji prasowej pojawi się jutro, w czwartek 10 listopada o 15:00.

 

Następne i ostatnie w 2022 r. posiedzenie RPP zaplanowano na środę 7 grudnia. Podobnie jak dziś, godziny ogłoszenia decyzji nie znamy.

 

🟢 Zobacz też:  W co inwestować w dobie bardzo wysokiej inflacji? [Letnia Szkoła Giełdowa 2022]

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie