Chat with us, powered by LiveChat

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa nadal sprzedają się świetnie. Ten rok będzie rekordowy

Skomentuj artykuł
Fotokon adobe stock

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa nadal sprzedają się wyjątkowo dobrze, choć wyniki za lipiec był gorszy od czerwcowego rekordu. Od początku roku Polacy wydali na rządowe papiery już niemal tyle, co w całym 2021 r.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w lipcu 2022 r. sprzedaż obligacji oszczędnościowych opiewała na 10,333 mld zł. To drugi najwyższy wynik w historii, ustępujący jedynie rekordowi odnotowanemu w czerwcu (14,073 mld zł). Przed latem bieżącego roku, maksimum wynosiło 5,43 mld zł i zostało wyznaczone w pandemicznym kwietniu 2020 r.

 

 

W komunikacie MF wyszczególniono, że najchętniej kupowanymi papierami były czteroletnie obligacje indeksowane inflacją (45,5% udziału w sprzedaży). Miejsce numer dwa zajęły obligacje 1- roczne o oprocentowaniu zmiennym uzależnionym od wysokości stopy procentowej NBP (33,1%). Jest to relatywnie nowy typ obligacji, wprowadzony przez resort finansów do sprzedaży dopiero od czerwca tego roku.

 

 

Na dalszych lokatach pod względem wartości sprzedaży uplasowały się dwuletnie obligacje indeksowane stopą procentową (8,1%) oraz dziesięcioletnie obligacje indeksowane inflacją (7,3%). Śladowy udział mają papiery przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ (łącznie mniej niż 1%).

 

Łącznie w 2022 r. sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych sięga 41,193 mld zł. Jesteśmy więc już o włos od przebicia wyniku z całego 2021 r. i ustanowienia nowego rekordu rocznego.

 

 

Dane zamieszczone na stronie ministerstwa nie zawierają informacji o liczbie rachunków, na których w czerwcu zgromadzone były rządowe papiery oszczędnościowe. Wystąpiliśmy o informacje na ten temat do działu prasowego MF. Stan na koniec czerwca opisaliśmy w artykule Obligacje skarbowe to hit? Mimo rekordu, grono kupujących jest wąskie.

 

Warto przypomnieć, że trwa sprzedaż sierpniowej oferty obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Jest ona lepsza od lipcowej i prezentuje się następująco:

 

  • Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS): 3% w stosunku rocznym (w lipcu też 3%)

  • Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (ROR): w pierwszym miesiącu 6,5% w stosunku rocznym, później stopa referencyjna NBP (w lipcu 6%)

  • Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną NBP (DOR): w pierwszym miesiącu 6,75%, później stopa referencyjna NBP + marża 0,25% (w lipcu 6,25% + marża 0,25)

  • Trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe obligacje skarbowe (TOS): 6,5% w skali roku (nowy rodzaj obligacji, w lipcu nie był sprzedawany)

  • Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI): W pierwszym roku 6,5% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1% (w lipcu 6% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1%)

  • Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO): W pierwszym roku 6,75% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,25% (w lipcu 6,25% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1%)

  • Rodzinne oszczędnościowe sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS): W pierwszym roku 6,7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja roczna podawana przez GUS + marża 1,5% (w lipcu 6,2% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1,5%)

  • Rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD): W pierwszym roku 7% w skali roku, w kolejnych latach inflacja podawana przez GUS + marża 1,75% (w czerwcu 6,5% w pierwszym roku, a w następnych inflacja + marża 1,75%)

 

 

🎙️ O obilgacjach oszczędnościowych Skarbu Państwa mówiliśmy też w 280. odcinku podcastu Echa Rynku.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych · Echa Rynku #280 – Obligacje skarbowe, inwestycyjny hit, który przed inflacją nie chroni

 

Jak wyraźnie widać, oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nie pozwala w prosty sposób pobić inflacji. Dziś Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w lipcu 2022 r. inflacja konsumencka wyniosła 15,6% i była najwyższa od 25 lat.

 

Oczywiście szansę na efektywniejszą ucieczkę przed inflacją dają papiery nią indeksowane (aczkolwiek należało je kupić w latach poprzednich, aby w tym momencie „załapać się” na wyższe oprocentowanie wynikające z aktualnie wysokiej inflacji. W ich wypadku jest jeszcze kwestia podatku Belki, który ominąć można inwestując poprzez IKE-Obligacje.

Wszelkie informacje dotyczące inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa znajdziesz w naszym obszernym poradniku.

 

Obligacje antyinflacyjne: czym są, gdzie kupić i czy warto? [Poradnik]

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie