Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki, które nie zachwyciły wynikami w I kw. 2022 roku (cz. 2)

Skomentuj artykuł
@ArLawKa - stock.adobe.com

Po kolejnych publikacjach raportów okresowych i zamknięciu okresu wynikowego za I kw. 2022 roku przyglądamy się kolejnym spółkom i ich wynikom. Poniżej uaktualniamy nasze zestawienie o wybrane spółki, które nie zachwyciły wynikami w minionym kwartale.

 

Zobacz także:

 

Sanok Rubber Company

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Sanok Rubber Company za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22
Przychody ze sprzedaży 259 808 181 079 265 228 269 955 303 079 301 091 279 675 287 835 320 131
Wynik brutto na sprzedaży 40 020 34 267 49 602 46 007 57 030 58 703 53 512 39 428 48 859
Wynik na sprzedaży 7 669 -13 568 18 001 12 044 19 508 19 234 10 877 -3 606 7 291
Wynik operacyjny 12 027 -3 467 24 043 11 476 21 598 18 243 9 356 -9 347 6 862
Wynik brutto 7 452 -4 139 23 365 9 885 21 245 18 334 8 034 -9 885 5 441
Wynik netto 9 001 1 915 19 976 5 627 16 536 13 972 6 274 -5 956 4 957
          
Marża brutto na sprzedaży 15,4% 18,9% 18,7% 17,0% 18,8% 19,5% 19,1% 13,7% 15,3%
Marża na sprzedaży 3,0% -7,5% 6,8% 4,5% 6,4% 6,4% 3,9% -1,3% 2,3%
Marża operacyjna 4,6% -1,9% 9,1% 4,3% 7,1% 6,1% 3,3% -3,2% 2,1%
Marża brutto 2,9% -2,3% 8,8% 3,7% 7,0% 6,1% 2,9% -3,4% 1,7%
Marża netto 3,5% 1,1% 7,5% 2,1% 5,5% 4,6% 2,2% -2,1% 1,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody Grupy Sanok Rubber Company wyniosły 320,1 mln zł w I kw. 2022 roku, co oznacza poprawę o 5,6% rdr. Emitent wyszczególnia 5 segmentów operacyjnych, a spadek przychodów odnotowano jedynie w motoryzacji, wciąż największym obszarze działalności (56,2% obrotów wobec 62,8% rok temu) – wyniosły one 180 mln zł wobec 190,3 mln zł przed rokiem (-5,4% rdr.). Pozostałe segmenty działalności to budownictwo z przychodami 37,9 mln zł (+24,7% rdr.),  przemysł z wynikiem 53,5 mln zł (+13,3% rdr.), mieszanki z wynikiem 36,9 mln zł (+25,1% rdr.), oraz pozostałe z wynikiem 11,8 mln zł wobec 5,7 mln zł rok wcześniej.

 

Porozmawiajmy o spółce na Forum SII

 

Na poziomie zysków Emitent odnotował spadki rdr. choć warto zwrócić uwagę, że uzyskane rezultaty są lepsze niż w IV kw. 2021 roku, który zakończył się stratami. Najmocniej spadały wyniki segmentu motoryzacja porównywalne wyniki uzyskał obszar budownictwo i przemysł, lekką poprawę odnotowano natomiast w obszarze mieszanek i pozostałe. Emitent wykazał 48,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, co oznacza spadek o 14,3% rdr. Zysk na sprzedaży wyniósł natomiast 7,3 mln zł, co oznacza pogorszenie o 62,6% rdr. Jak pokazuje poniższy slajd z prezentacji Emitenta, ceny kluczowych surowców były wyższe niż przed rokiem i wykazywały trend dalszego wzrostu. Na jednej z wideokonferencji inwestorskich przedstawiciele Spółki zwrócili uwagę, że szczególnie w branży motoryzacyjnej podnoszenie cen jest trudne, jednak klienci powoli się na to zgadzają. Jednocześnie Emitent oczekiwał, że nie ma możliwości, aby w całości przerzucić wyższe koszty na klientów.

 

Źródło: Emitent.

 

Emitent zamknął kwartał z zyskiem netto na poziomie 5 mln zł przy rentowności na poziomie zaledwie 1,5%. Przychody na rynki wschodnie (Ukraina, Białoruś i Rosja) wyniosła 7,3 mln zł w I kw. 2022 roku i stanowiła około 2% obrotów. Emitent posiada tam aktywa o wartości około 28 mln zł. Jednocześnie główne ryzyka, jakie widzi Emitent, to m.in. opóźnienia i przerwy w łańcuchu dostaw, dalszy wzrost cen materiałów, surowców i nośników energii, czy utrudnienia logistyczne.

 

Źródło: opracowanie własne na podsatwie raportów Emitenta.  

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie