Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki, które dobrze rozpoczęły 2022 rok i mocno poprawiły wyniki w I kw. (cz. 2)

Skomentuj artykuł
© Minerva Studio - stock.adobe.com

Po kolejnych publikacjach raportów okresowych i zamknięciu okresu wynikowego za I kw. 2022 roku przyglądamy się kolejnym spółkom i ich wynikom. Poniżej uaktualniamy nasze zestawienie o wybrane spółki, które pokazały poprawę w minionym kwartale.

 

Zobacz także:

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Puławy za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22
Przychody ze sprzedaży 954 653 740 859 1 012 1 076 1 263 2 138 2 692
Wynik brutto na sprzedaży 235 150 139 169 168 190 95 478 708
Wynik na sprzedaży 108 18 38 47 47 61 -29 340 561
Wynik operacyjny 109 59 39 74 45 57 -29 64 562
Wynik brutto 100 59 38 74 42 60 -30 68 562
Wynik netto 81 59 29 48 33 49 -25 152 456
          
Marża brutto na sprzedaży 24,6% 23,0% 18,8% 19,7% 16,7% 17,6% 7,5% 22,4% 26,3%
Marża na sprzedaży 11,3% 2,8% 5,1% 5,5% 4,7% 5,6% -2,3% 15,9% 20,8%
Marża operacyjna 11,4% 9,0% 5,3% 8,6% 4,4% 5,3% -2,3% 3,0% 20,9%
Marża brutto 10,4% 9,0% 5,1% 8,6% 4,1% 5,6% -2,4% 3,2% 20,9%
Marża netto 8,5% 9,1% 3,9% 5,5% 3,3% 4,6% -2,0% 7,1% 16,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Pomimo wysokich cen gazu Grupa Puławy odnotowała bardzo wysokie zyski i marże zarówno w IV kw. 2021 roku, jak i w I kw. 2022 roku. Przychody sięgneły 2,70 mld zł w I kw. 2022 roku, zysk na sprzedaży 708 mln zł, a zysk netto 456 mln zł. Największym segmentem działalności Emitenta, który odpowiadał za ponad 90% przychodów i zysków w minionym kwartale, jest Agro. Głównymi produktami segmentu są m.in. nawozy azotowe i fosforowe. Większość przychodów Emitent osiąga w Polsce (2,0 mld zł w I kw. 2022 roku, tj. 74%), z kolei eksport to głównie Europa, w tym Niemcy (160 mln zł), i Wielka Brytania (114 mln zł). Co ciekawe, Emitent istotnie zwiększył sprzedaż na Ukrainę w I kw. 2022 roku, do 90 mln zł wobec 28 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Zwracamy uwagę także na sezonowość działalności w obrocie nawozami. Jest ona zdeterminowana produkcją rolniczą, zależną od warunków biologiczno-technicznych oraz klimatycznych. Najwyższa konsumpcja tych produktów przypada, w przypadku nawozów azotowych na okres wiosennej aplikacji nawozów, tj. na okres od lutego do kwietnia, natomiast w przypadku nawozów fosforowych na okres od lutego do kwietnia oraz od lipca do września.

 

Wzrost przychodów Emitenta wynikał głównie z wyższych cen sprzedaży saletry amonowej, RSM, mocznika i melaminy. Wzrost przychodów w segmencie Agro wyniósł 182% rdr i był wyższy niż wzrost kosztów wytworzenia (+155% rdr.) i kosztów sprzedaży (+24,9% rdr.). Pozwoliło to Emitentowi osiągnąć 708 mln zł zysku brutto na sprzedaży w I kw. 2022 roku przy procentowej marży na poziomie 26,3%. Zysk na sprzedaży wyniósł 561 mln zł, a zysk netto 456 mln zł. W I kw. 2022 roku wyniki Emitenta nie były w istotny sposób obciążone zdarzeniami jednorazowymi, w przeciwieństwie do IV kw. 2021 roku, w którym Emitent dokonał istotnych odpisów aktualizujących aktywa.

 

Jak wskazał Emitent w raporcie, w II kw. 2022 roku, przy korzystnej aurze, popyt na nawozy azotowe powinien wzrosnąć ze względu na spodziewany sezonowy szczyt aplikacji nawozowej. Należy jednak nadmienić, że utrzymujące się zbyt wysokie ceny nawozów azotowych mogą wpłynąć na ograniczenie ich zużycia w rolnictwie. W innym miejscu dodano, że coroczne wiosenne ożywienie może być słabsze niż w poprzednich latach w związku z niespotykanym dotychczas poziomem cen środków produkcji dla rolnictwa, a w szczególności nawozów. Dla wielu producentów rolnych zakup (nawet po zakładanej obniżce podatku VAT na nawozy do „zera”) i aplikacja nawozów staje się „wymuszoną koniecznością” w celu niedopuszczenia do zubożenia gleb w makro i mikroskładniki pokarmowe.

 

Puławy – przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Puławy – wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
Puławy – wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%) Puławy – wynik netto (tys. zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie