Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki, które dobrze rozpoczęły 2022 rok i poprawiły wyniki w I kw.

Skomentuj artykuł
sebra - stock.adobe.com

W poniższym zestawieniu zerkamy na spółki, które odnotowały udany początek 2022 roku jeśli chodzi o wykazane wyniki za I kw. bieżącego roku.

 

Arctic Paper

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Arctic Paper za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22
Przychody ze sprzedaży 813 948 616 000 702 836 714 666 782 812 786 561 889 656 953 547 1 110 758
Wynik brutto na sprzedaży 187 930 106 605 149 468 97 788 152 340 170 754 182 488 202 347 300 617
Wynik na sprzedaży 76 143 13 017 48 348 -8 589 40 729 51 465 60 776 70 592 175 962
Wynik operacyjny 79 665 24 231 59 132 -4 786 43 183 54 525 72 773 74 089 176 082
Wynik brutto 73 416 15 018 50 373 -16 489 38 897 46 201 66 074 71 943 172 020
Wynik netto 62 289 10 773 45 356 -14 832 32 269 35 600 53 361 54 677 146 364
Wynik netto JD 54 963 10 441 44 457 1 209 29 095 18 371 36 843 42 845 120 681
          
Marża brutto na sprzedaży 23,1% 17,3% 21,3% 13,7% 19,5% 21,7% 20,5% 21,2% 27,1%
Marża na sprzedaży 9,4% 2,1% 6,9% -1,2% 5,2% 6,5% 6,8% 7,4% 15,8%
Marża operacyjna 9,8% 3,9% 8,4% -0,7% 5,5% 6,9% 8,2% 7,8% 15,9%
Marża brutto 9,0% 2,4% 7,2% -2,3% 5,0% 5,9% 7,4% 7,5% 15,5%
Marża netto 7,7% 1,7% 6,5% -2,1% 4,1% 4,5% 6,0% 5,7% 13,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Arctic Paper wypracowała fenomenalne wyniki finansowe, i to we wszystkich segmentach operacyjnych, co przełożyło się na wypracowanie rekordowych wyników kwartalnych. Przychody Emitenta wzrosły do 1,11 mld zł, czyli o 41,9% rdr. Przychody ze sprzedaży papieru wzrosły o blisko 50% rdr., sprzedaż wolumenowa wzrosła o 3,1% rdr., a moce produkcyjne trzeci kwartał z rzędu utrzymywały sie na poziomie 99%. Z kolei przychody w segmencie celulozy zwiększyły się do 291,2 mln zł, tj. o 23,7% rdr., podczas gdy wolumen sprzedaży spadł o 7,4% rdr. Pozytywnie na wyniki wpłynęły wzrosty zarówno cen papieru, jak i celulozy.

 

Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 300,6 mln zł przy procentowej marży na poziomie 27,1%. Są to istotnie lepsze wyniki niż przed rokiem, czy w poprzednim kwartale, co widać na poniższych wykresach. Zysk na sprzedaży wzrósł do 176 mln zł przy procentowej marży na poziomie 15,8%, podczas gdy w poprzednich kwartałach marża oscylowała na jednocyfrowych poziomach. Emitent zamknął kwartał z zyskiem netto na poziomie 146,4 mln zł (+354% rdr.), przy czym zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 120,7 mln zł (+315% rdr.).

 

W I kw. 2022 roku Emitent odnotował ujemne różnice kursowe na poziomie 1,2 mln zł, podczas gdy przed rokiem były one dodatnie na poziomie 2,5 mln zł. Ponadto, refinansowanie długu w II kw. 2021 roku oraz zawarte kontrakty SWAP na odsetki spowodowały obniżkę kosztów odsetek w 2022 roku.

 

W poszczególnych segmentach zwraca uwagę bardzo dobry wynik segmentu Papiery powlekane, który na przestrzeni poprzednich kwartałów nie przynosił specjalnie wysokich zysków, a w I kw. 2022 roku EBITDA segmentu sięgnęła aż 44,9 mln zł przy marży na poziomie 18,1%. Mocne wyniki i rekordowe na tle przedstawionych danych historycznych na poniższych wykresach odnotowały także pozostałe segmenty – Papiery niepowlekane odnotowały 86,4 mln zł zysku EBITDA przy marży 15,1%, a Celuloza 176 mln zł przy marży 15,8%.

 

Arctic Paper – przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Arctic Paper – wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
Arctic Paper – wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%) Arctic Paper – wynik netto (tys. zł) i marża (%)
Papiery powlekane – EBITDA (tys. zł) i marża Papiery niepowlekane – EBITDA (tys. zł) i marża
Celuloza – EBITDA (tys. zł) i marża  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie