Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki, które nie zachwyciły wynikami w I kw. 2022 roku

Skomentuj artykuł
H_Ko - stock.adobe.com

W poniższym zestawieniu zerkamy na spółki, które wykazały spadek wyników w I kw. 2022 roku.

 

Zobacz także:

 

Mo-Bruk

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Mo-Bruk za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22
Przychody ze sprzedaży 38 361 33 325 50 897 55 874 60 411 71 102 67 154 68 548 49 579
Wynik na sprzedaży 19 450 13 227 29 399 32 438 36 683 42 957 40 186 36 529 24 452
Wynik operacyjny 19 411 13 198 32 658 31 916 35 824 35 581 39 351 35 192 23 327
Wynik brutto 19 465 13 154 32 595 31 903 35 664 33 649 39 326 35 161 23 385
Wynik netto 15 759 10 699 26 490 25 778 28 000 27 763 30 754 28 469 18 916
          
Marża na sprzedaży 50,7% 39,7% 57,8% 58,1% 60,7% 60,4% 59,8% 53,3% 49,3%
Marża operacyjna 50,6% 39,6% 64,2% 57,1% 59,3% 50,0% 58,6% 51,3% 47,1%
Marża brutto 50,7% 39,5% 64,0% 57,1% 59,0% 47,3% 58,6% 51,3% 47,2%
Marża netto 41,1% 32,1% 52,0% 46,1% 46,3% 39,0% 45,8% 41,5% 38,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W I kw. 2022 roku Grupa Mo-Bruk osiągnęła 49,6 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 17,9% niższym rdr. Zysk na sprzedaży wyniósł 24,5 mln zł, co oznacza spadek o 33,3% rdr. Podobna dynamika spadkowa została odnotowana na pozostałych poziomach zysku, zaprezentowanych w powyższej tabeli. Ostatecznie Emitent zamknął kwartał z zyskiem netto na poziomie 18,9 mln zł (-32,4% rdr.).

 

Spadek zysków to efekt wysoko rentownego kontraktu na zagospodarowanie bomb ekologicznych w Gorlicach, który był realizowany w ubiegłym roku. Zwracamy uwagę, że spadek procentowej marży był zauważalny już w IV kw. 2021 roku –  marża zysku na sprzedaży wyniosła wówczas 53,3% wobec odczytów w okolicy 60% w poprzednich kwartałach minionego roku. W I kw. 2022 roku nastąpiła dalsza erozja marży do 49,3%, jednak wciąż utrzymuje się ona na relatywnie wysokich poziomach. Pisaliśmy o tym także w analizie Mo-Bruk – kolejny mocny rok, ale w samym IV kw. 2021 roku spadek marży.

 

Porozmawiajmy o spółce na Forum SII

 

Jak wskazał Emitent, brak fakturowania za bomby ekologiczne spowodował spadek przychodów o blisko 17 mln zł rdr. Spółka oczekuje przychodów z tego tytułu w III/IV kwartale – ok. 22 mln zł z zakończenia kontraktu w Gorlicach. 

 

Jak pokazują poniższe wykresy wyników w poszczególnych segmentach, obszar zestalania i stabilizacji wypracował dość stabilne wyniki, a przychód na tonę sięgnął około 500 zł (istotnie mniej niż w IV kw. 2021 roku z wynikiem 628 zł/t, ale porównywalnie do wcześniejszych kwartałów). W segmencie produkcji RDF Emitent odnotował wzrosty przychodów i wolumenów, jednak przychód na tonę spadł poniżej 500 zł/t, do 482 zł/t w I kw. 2022 roku. W segmencie spalania Emitent odnotował istotne spadki – przychody wyniosły 18,6 mln zł wobec 33,6 mln zł rok wcześniej (spadek o 44,8% rdr.), a wolumen zmniejszył się do 5 tys. ton wobec 7,3 tys. ton przed rokiem (spadek o 31,5% rdr.). Przychód na tonę uległ obniżeniu do około 3,7 tys. zł/t, wobec rekordowych 5,3 tys. zł/t w II kw. 2021 roku.

 

Mo-Bruk – przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Mo-Bruk – wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
Mo-Bruk – wynik operacyjny (tys. zł) i marża (%) Mo-Bruk – wynik netto (tys. zł) i marża (%)
Zestalanie i stabilizacja – przychody (tys. zł) i wolumen sprzedaży (tys. ton) Zestalanie i stabilizacja – przychody na tonę (zł)
Produkcja RDF – przychody (tys. zł) i wolumen sprzedaży (tys. ton) Produkcja RDF – przychody na tonę (zł)
Spalanie – przychody (tys. zł) i wolumen sprzedaży (tys. ton) Spalanie – przychody na tonę (zł)
Źródło: opracowanie własne na podsatwie raportów Emitenta.  

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie