Chat with us, powered by LiveChat

Poniedziałkowy techniczny przegląd rynkowy (03.01.22)

Skomentuj artykuł

Poniedziałkowy przegląd techniczny polskich i światowych indeksów, par walutowych, surowców i kryptowalut. Janusz Grabowski, znany części z Państwa z Twittera, jako JanoGra analizuje dziś DAX, SP500, NASDAQ, NIKKEI, WIG, WIG20, sWIG80, mWIG40, złoto, miedź, ropa, euro/usd, eur/pln, usd/pln, bitcoin.

 

UWAGA! BIG NEWS!

 

W bieżącym tygodniu wszystkie materiały analityczne publikowane na stronie SII z wyjątkiem Portfela SII oraz webinarów analitycznych Plus 100% będą otwarte dla wszystkich!

 

Zobacz także:

Analiza techniczna WIG

WIG odbił się z korekty spadkowej formacją podwójnego dna, formując drugie dno w dniu 20 grudnia. Taki układ wykresu, a także wyjście ponad opór ulokowany na poziomie 68118 pkt. i dodatkowo sygnał na obronie średniej MA200 daje tu bardzo byczy wygląd wykresu. Obliczając książkową odległość formacji podwójnego dna, strona popytowa ma tu szansę wyglądać poziomów w okolicach nawet 72980 pkt. Jest to jednak wartość czysto teoretyczna, dlatego wcześniej spodziewać się należy istotnego oporu na poziomie 72173 pkt. Podobnie jak dla WIG20 negacją pozytywnego obrazu, będzie tutaj brak sił strony popytowej. Warto zauważyć, że nawet w tej chwili można z tego układu dokonać konsolidacji. Jeśli bieżący tydzień rozpocznie się dodatnio, scenariusz pozytywny się wzmocni. Wsparciem będą poziomy okolic 65763 pkt i niżej 60553pkt. Opory zaś ulokowane są na poziomach okolic 72173 pkt. I 75027 pkt.

 

WIG – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna WIG20

Indeks największych polskich spółek porusza się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Wyjście z listopadowej korekty najpierw doprowadziło do utworzenia klina zwyżkującego, który następnie dnia 15 grudnia wybił dołem. Byki walczyły o utrzymanie dołków z końcówki listopada dzięki czemu 20 grudnia doszło do wyjścia z korekty po utworzeniu formacji "ala" podwójnego dna. Obecnie WIG20 pokonał poziom 2260 pkt. którego delikatny opór wynikał z knota świecy spadkowej korekty września ubiegłego roku. Należałoby zatem przyjąć, że bazowym scenariuszem jest tu walka byków o poziom 2292 pkt. Scenariuszem negatywnym będzie tu zanegowanie ostatnich świec, a poniżej poziomu wsparcia 2260 pkt. mogłaby rozpocząć się gra o niższe poziomy bliskie 2220-2190 pkt.

 

WIG20 – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

Bardzo ładnie prezentują się także ostatnie dwie świece tygodniowe, a także tygodniowy układ oscylatora MACD. 

 

WIG20 – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna sWIG80

sWIG80 po obfitej korekcie z listopada i grudnia w formie przybierającej trzy stopnie ABC odbił od poziomu 19432 pkt. Indeks małych spółek kieruje się ku oporowi na poziomie okolic 20487 pkt. Nad kursem znajduje się opuszczona w ostatniej korekcie średnia MA200, zaś krótsza średnia MA50 skierowana jest w kierunku średniej długoterminowej. Przecięcie w tej formie, gdzie krótsza średnia przecina dłuższą od góry oznaczałoby utworzenie się tzw. "krzyża śmierci". Warto tu odnotować, że ostatnie takie przecięcie nastąpiło w marcu 2020 w formie spadkowej (czerwona strzałka – krzyż śmieci), a następnie na początku mocnego trendu wzrostowego tzw. złoty krzyż, strzałka zielona. Na tą chwilę bazowym
scenariuszem jest jednak zwyżka do poziomu 20487 pkt. Jeśli udałoby się przejść ten opór, to następnego należałoby oczekiwać na poziomie 21158 pkt. W przypadku scenariusza negatywnego pierwszym możliwym wsparciem dla indeksu byłby poziom 19428 pkt, a niżej 18634 pkt.

 

sWIG80 – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna mWIG40

mWIG40 podobnie, jak sWIG80 skorygował w obrębie korekty opartej o trzy główne fale. Ostatecznie dnia 20 grudnia korekta została zanegowana młotem na pograniczu średniej MA200 (zielona strzałka) przy jednoczesnym odbiciu z korekty. Obecnie indeks znajduje się lekko przed pierwszym głównym oporem ulokowanym na poziomie 5393 pkt. i następnie 5476 pkt. Wynikają one z ostatnich szczytów indeksu. Dodatkowo warto zauważyć bliskie położenie średniej MA100 (różowa), która w tym układzie występuje jako opór. Przejście kursu nad średnią byłoby pozytywnym sygnałem do dalszego utrzymania wzrostów. Głównego wsparcia należy poszukiwać w okolicach 5000 pkt., gdyż tam ulokowany jest wspomniany wyżej młot, oraz lokalny szczyt z czerwca ubiegłego roku. W przypadku braku obrony tego poziomu
naturalną koleją rzeczy byłby dalszy, krótkoterminowy trend spadkowy, którego negacja mogłaby nastąpić na poziomach wsparć 4742 pkt i niżej, czyli 4677 pkt.

 

mWIG40 – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna S&P 500

W Stanach obserwujemy dalsze utrzymanie trendu wzrostowego na indeksie S&P500. Ostatnimi czasy (listopad-grudzień) indeks poruszał się w lekkiej konsolidacji broniąc jednocześnie górki z sierpnia 2021 ulokowanej na poziomie 4547 pkt. Kurs znajduje się powyżej średnioterminowej średniej MA50, która stanowi wsparcie dla tego mocnego trendu wzrostowego. Jej przebicie zazwyczaj doprowadza do obrony dwa razy dłuższej średniej w tym wypadku MA100. Na tą chwilę konstrukcja trendu wzrostowego jest tutaj niezaburzona, choć widać słabość strony kupującej co obserwujemy na dwóch ostatnich dołkach. W krótkim okresie bazowym scenariuszem będzie tu kontynuacja wzrostów zgodnie z zasadą kontynuacji trendu. Negatywnym zaś byłoby wybicie z konsolidacji wspomnianego szczytu 4547 pkt. Co
definitywnie zaburzyłoby trend wzrostowy.

 

S&P 500 – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna NASDAQ

Na wykresie NASDAQ jest nalogiczna sytuacja jak na omówionym wyżej S&P 500. Mocny trend wzrostowy z lekkim zatrzymaniem w konsolidacji z obroną górki na poziomie 15708 pkt. Obecnie broniony przez średnią MA100. Tu również kluczowe wsparcie znajduje się na ostatniej lokalnej górce (15708 pkt). Opuszczenie tego wsparcia byłoby negatywne dla trendu wzrostowego. Przebicie wsparcia na poziomie 15708 pkt. Dałoby szansę stronie podażowej do walki o poziom 14387 pkt. Następne wsparcie wyznaczono na poziomie 14076 pkt. Na tą chwilę jednak scenariuszem bazowy jest po stronie byków. Po utrzymaniu krótkoterminowej konsolidacji wybicie 16777 pkt. Nadałoby kolejny rekordowy poziom.

 

NASDAQ – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna DAX

Niemiecki indeks Dax pozostaje od okolic kwietnia 2021 w konsolidacji. Warto zauważyć, że wybijane są kolejne szczyty, ale jednocześnie przy głębszych korektach dla omawianej konsolidacji. Technicznie rzecz ujmując, jest to konsolidacja w formie trójkąta rozszerzającego się. Co do zasady taka formacja jest uznawana za negatywną w trendzie wzrostowym, co stawia byki w trudnej sytuacji. W ostatnim tygodniu obroniło się wsparcie ukształtowane na poziomie 15807 pkt., co daje stabilne miejsce do podążania ku wybiciu górek z oporu górnego ograniczenia trójkąta tj. 16033 pkt. i 16294 pkt. Do momentu, gdy indeks utrzymuje się w tej formacji jest to wg mnie scenariusz bazowy poruszania się niemieckiego
indeksu. Negatywnym scenariuszem będzie opuszczenie wsparcia na poziomie 15807 pkt. co mogłoby skierować indeks w kierunku wsparć z konsolidacji między poziomami 15070 pkt., a 14823 pkt. Na korzyść niedźwiedzi warto zapisać także wysokie słupki wolumenu podażowego w korektach widoczne na taśmie wolumenu.

 

DAX – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna NIKKEI

W Azji, Nikkei znajduje się w konsolidacji ulokowanej między poziomem 26946pkt., a szczytami w okolicach 30734 pkt. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie obserwujemy tu coraz niższe knoty świec i coraz niższe szczyty, co tworzy nam formację trójkąta. W związku z tym, że wszystkie 4 wierzchołki tego trójkąta zostały już wypełnione, w niedługim czasie można byłoby się spodziewać rozwiązania w którąś stronę. Od początku konsolidacji obserwujemy także nieco negatywny układ na oscylatorze RSI, który wskazuje nam niższą siłę strony kupującej. Wybicie z trójkąta dołem oznaczałoby, że podaż dąży do wsparcia na poziomie 24104 pkt. Zaś jeszcze niżej znajduje się wsparcie na poziomie 20934 pkt. W przypadku scenariusza na korzyść byków, czyli wybicia konsolidacji w górę oporów należałoby oczekiwać na poziomach: 30734 pkt. i 33329 pkt.

 

NIKKEI – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna ZŁOTO

Złoto dalej walczy z przełamanym już wcześniej oporem (czarna linia). Ostatnie wyjście ponad ten opór okazało się fałszywe i kurs wrócił na niższe poziomy okolic 1750 $. Obecnie trwa krótkoterminowa zwyżka, która powinna doprowadzić do wyłamania poziomu 1829 $, aby skierować kurs w wyższe okolice, gdzie lokalne górki znajdują się odpowiednio na poziomie 1876 $, a następnie 1916 $. Wygląda na to, że scenariusz ten jest scenariuszem bardziej prawdopodobnym z perspektywy technicznej, zważywszy chociażby na niewykupiony poziom oscylatorów. Scenariusz negatywny to w tym wypadku kolejny powrót pod czarną linię trendu i kolejna walka z poziomami poniżej 1800 $. Tu należałoby się spodziewać wsparcia na poziomie okolic 1763 $, a niżej 1678 $.

 

ZŁOTO – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna MIEDŹ

Miedź w dalszym ciągu utrzymuje się w konsolidacji. Obecnie po krótkoterminowej zwyżce kurs wyszedł ponad opór ulokowany na poziomie 4,374 $. Miedź porusza się w tej chwili bez wyraźnego kierunku, jednak w przypadku przekroczenia poziomu 4,46 $ można by było oczekiwać wyjścia na poziom 4,62 $. W przypadku przebicia wsparcia okolic 4,37 $ pierwszym poziomem wsparcia powinien być poziom okolic 4,12 $, a niżej 3,96 $ i 3,73 $. To co przychodzi z pomocą ewentualnej oceny przyszłego kierunku, to oscylatory na wykresie tygodniowym. Tu układ MACD jest w formie zbliżającego się przecięcia linii MACD przez linię signal, co w konsekwencji oznaczałoby wygenerowanie pozytywnego sygnału popytowego. 

 

MIEDŹ – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

MIEDŹ – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna ROPA WTI

Ropa znajduje się obecnie w tredzie bocznym, po ustaniowieniu szczytu 06 lipca 2021 na poziomie 77,11 $ nie doszło tu do obrony ostatniej górki na poziomie 66,26 $, co ostatecznie zaburzyło trend wzrostowy. Krótkoterminowo od grudnia 2021 mamy tu do czynienia z falą wzrostową, która doprowadziła kurs do poziomu lekko powyżej 77 $. W tym obszarze znajduje się opór wynikający z przedostatniego szczytu, a także kolejnego z roku 2018. Z tego miejsca mogłaby się odbyć korekta zmierzająca do wsparcia w okolicach 73 $. Jeśli bykom starczy sił na kontynuowanie marszu na północ, to
technicznie po przejściu poziomu w okolicach 77 $ można wyglądać już szczytu z 2021 roku, czyli 85 $. Warto zauważyć, że kurs utrzymuje się narazie powyżej średniej MA100, ale już krótsza średnia MA50 zakrywa kurs od góry stanowiąc wczesny sygnał możliwej korekty. W tym tygodniu wyjaśni się czy mamy do czynienia z impulsem korekcyjnym, czy będzie kontynuowanie walki o poziomy powyżej 77-78 $. Dla scenariusza podażowego pierwszym istotnym wsparciem jest poziom górki na poziomie 73 $, a niżej 66,26 $.

 

ROPA WTI – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna EUR/USD

EUR/USD odbiło od poziomu wsparcia ulokowanego na poziomie okolic 1,111-1,119$. Z racji na wyraźną tendencję oscylatorów można by było oczekiwać dalszego wzrostu. Pierwszy istotny opór znajduje się na poziomie okolic 1,146-1,50$. Wyjście jeszcze wyżej otworzy możliwość do wzrostu na poziom 1,17$. Pierwszym lokalnym wsparciem jest tutaj poziom ostatniego dołka 1,119$.

 

EUR/USD – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna EUR/PLN

Kurs EUR/PLN wybił linię trendu wzrostowego, która towarzyszyła mu od 7 czerwca 2021. Obecnie znajduje się na wsparciu okolic 4,60 zł. W związku z tym, że na wykresie W1 widzimy wyraźną spadkową świecę oraz układ oscylatorów (MACD po przecięciu w formie sprzedaży) możemy przypuszczać, że rozpoczął się impuls korekcyjny. Głównego wsparcia oczekiwać można na poziomie okolic 4,50 zł, a niżej 4,42-4,43 zł. Wcześniej jednak kurs musi się zmierzyć z wartościami lokalnych szczytów ulokowanych w okolicach 4,56-4,57 zł. Scenariuszem pozytywnym na korzyść EUR byłby powrót nad linię trendu tworząc fałszywe wybicie lub przejście do trendu bocznego na bazie wsparcia 4,58-4,60 zł. Najbliższym oporem dla ewentualnego wzrostu jest poziom niedawnego szczytu tj. 4,64 zł

 

EUR/PLN – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

EUR/PLN – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna USD/PLN

USD/PLN znajduje się w korekcie. Poniżej bierzącego kursu znajduje się linia krótkoterminowego trendu wzrostowego, na którą kurs może zareagować. Warto zauważyć także, że znajdujemy się w okolicach psychologicznego oraz technicznego wsparcia okolic 4,00 zł. Przełamanie tego wsparcia byłoby kontynuacją korekty gdzie pierwsze istotne wsparcie można by było ulokować na poziomie okolic 3,93 zł, a niżej okolic 3,82-3,85 zł. Dwa kluczowe opory znajdują się na poziomach 4,20 zł oraz 4,30 zł.

 

USD/PLN – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Analiza techniczna BITCOIN

Bitcoin długoterminowo znajduje się w konsolidacji. Można wyznaczyć tutaj dwie istotniejsze strefy popytowe zaznaczone kolorem zielonym gdzie istotniejsze poziomy to 41938 $ i 28913 $. Podaż uaktywnia się natomiast poniżej poziomu 64984 $ (strefa zaznaczona kolorem czerwonym). Obecnie średnie długoterminowe MA100 i MA200 pokazują nam po pierwsze częstsze przecięcia, co jest typowe dla trendów bocznych, a po drugie kurs obecnie opuścił wsparcie średniej MA200. Układ ten jest układem typowo konsolidacyjnym, dlatego z perspektywy technicznej utrzymanie tego scenariusza jest tu bazowe. W krótkim terminie warto obserwować zaznaczoną czarną linię krótkoterminowego trendu
spadkowego. To jej wybicie mogłoby tu spowodować zmianę kierunkowości i skierować kurs ku górze.

 

BITCOIN – analiza wykresu

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie