Chat with us, powered by LiveChat

65 spółek z NewConnect nie przeprowadziło ZWZ w 2019 roku

Skomentuj artykuł

Z końcem czerwca upłynął termin przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez spółki, w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obowiązku tego nie wypełniło 65 spółek notowanych na rynku NewConnect, czego konsekwencją jest wpis Brak ZWZ (2019) na Liście ostrzeżeń SII. Wśród nich znajdziemy firmy, które mają na koncie również inne przewinienia, a rekordzista może pochwalić się aż 11 kryteriami.

 

Obowiązek przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego na spółki nakłada art. 395 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych. W przypadku firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin wypełnienia powyższego obowiązku upływa z końcem czerwca.

 

Wśród spółek notowanych na rynku NewConnect, w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest aż 65 spółek, które nie przeprowadziły jak dotąd zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (ZWZ). Pełną listę tych firm można znaleźć w poniższej tabeli.

 

Spółki z NewConnet, które nie przeprowadziły zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonairuszy w 2019 roku* 

Aedes S.A.
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
AlejaSamochodowa S.A.
Angel Business Capital S.A.
Arrinera S.A.
Art Games Studio S.A.
Assetus S.A.
Astro S.A.
Aton-HT S.A.
Baltic Ceramics S.A.
Blockchain Lab S.A.
Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
Centuria Group S.A. 
Concept Liberty Group S.A.
CWA S.A. 
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. 
Ecotech Polska S.A. 
Efix Dom Maklerski S.A. 
Electroceramics S.A. 
EO Networks S.A. 
Erne Ventrues S.A. 
Eskimos S.A.
Fachowcy.pl Ventures S.A. 
Finhouse S.A.
Fintech S.A. 
Fluid S.A. 
Geotrekk S.A. 
GLG Pharma S.A. 
Global Trade S.A.
Hefal Serwis S.A. 
Hetan Technologies S.A. 
i3D S.A. 
Langloo S.A. 
Logzact S.A. 
Luxima S.A. 
Macro Games S.A.
Matrx Pharmaceuticals S.A.
Maximus S.A.
Medard S.A. 
Median Polska S.A. 
Mega Sonic S.A. 
M Food S.A. 
MGM Systems S.A. 
Minox S.A. 
MM Conferences S.A.  
MobiMedia Solutions S.A.
Momo S.A. 
M-Trans S.A. 
Nowoczesna Firma S.A.
Planet Innovation Group S.A. 
Plasma System S.A. 
Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 
Polska Meat S.A. 
Presto S.A. 
Prime Minerals S.A. 
Property Lease Fund S.A. 
Rechain S.A.
Remor Solar Polska S.A. 
Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. 
Symbio Polska S.A. 
Taxus Fund S.A. 
Verte S.A. 
Voicetel Communicatios S.A. 
Wealth Bay S.A. 
West Real Estate S.A. 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na podstawie raportów bieżących spółek giełdowych
*stan na dzień 11 lipca 2019 roku, godz. 13, spółki w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

 

Przedmiotem obrad ZWZ powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Prawie dwukrotny wzrost liczby spółek bez ZWZ

Dla porównania, w 2018 roku spółek notowanych na rynku NewConnect, które nie przeprowadziły ZWZ było o prawie połowę mniej. Łącznie ich liczba to 34, z czego niektóre do dzisiaj nie wypełniły tego obowiązku. Ich dokładną listę przedstawiliśmy w osobnej analizie opublikowanej przed rokiem i zatytułowanej: 34 spółki z NewConnect, które nie przeprowadziły ZWZ w 2018 roku.

 

Podobną sytuację obserwujemy na GPW, gdzie w tym roku ZWZ nie przeprowadziło 15 spółek. Dla porównania rok wczesniej było 8 firm, które nie wypełniły tego obowiązku. Szczegółową listę spółek można znaleźć w osobnej analizie.

Wpis na Listę ostrzeżeń SII

Brak przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy skutkuje wpisaniem na Listę ostrzeżeń SII. Aktualizowana w każdy dzień roboczy lista jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zapoczątkowanym w dniu 19 lutego 2015 roku. Opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji, na podstawie których spółki naruszające obowiązki związane z obecnością na rynku GPW lub NewConnect są na nią wpisywane. Lista ostrzeżeń SII ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym.

 

Sprawdź aktualny stan List ostrzeżeń SII

 

Obecnie na liście znajdują się 94 spółki notowane na NewConnect i 40 spółek notowanych na GPW (stan na dzień 11 lipca 2019 roku, godz. 13).

Stali bywalcy Listy ostrzeżeń SII

Spośród spółek, które nie przeprowadziły ZWZ (65), tylko 15 z nich ma przypisane jedno kryterium (Brak ZWZ). Oznacza to, że trafiły one na listę w związku z tym przewinieniem. Pozostałe 50 firm znajdowało się na Liście ostrzeżeń SII wcześniej, w związku z innymi naruszeniami.

 

Największą liczbę przypisanych kryteriów, spośród firm wymienionych w powyższej tabeli, ma obecnie Polska Grupa Przemysłowa Polonit. Przy jej nazwie znajdziemy 11 wpisów związanych z brakiem przeprowadzonych ZWZ oraz nie opublikowaniem raportów rocznych oraz kwartalnych. 10 kryteriów mają przypisane spółki Global Trade i Momo, a po 9 kryteriów znajdziemy przy firmach takich jak: Ecotech Polska, Hetan Technologies, Logzact, MGM System i Verte.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie