Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Lista ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII jest projektem adresowanym do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Stowarzyszenie rozpoczęło publikację Listy ostrzeżeń SII z dniem 19 lutego 2015 r.

 

Obecnie, mimo szczególnych oznaczeń instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, jak również mimo publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ogłoszenie ich upadłości, o negatywnych wpisach w KRS, czy też mimo innych czynników mogących świadczyć o tym, że instrumetny finansowe danej spółki charakteryzują się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze udostępnia swoje autorskie narzędzie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na Liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie bądź nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Wpisy na Listę dokonywane są w sposób ciągły, po powzięciu przez SII stosownych informacji. Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarcza spełnienie jednego z szesnastu obiektywnych kryteriów wymienionych poniżej (ich szczegółowy opis oraz zasady usuwania spółek z Listy można znaleźć w "Regulaminie Listy ostrzeżeń SII" zamieszczonym na dole strony).

 

 1. Kryterium: „Upadłość układowa” (postanowienie wydane przez sąd),
 2. Kryterium: „Wniosek o ogłoszenie upadłości (wniosek złożony przez spółkę),
 3. Kryterium: „Postępowanie upadłościowe” (postanowienie wydane przez sąd),
 4. Kryterium: „Wniosek restrukturyzacyjny” (wniosek złożony przez spółkę),
 5. Kryterium: „Postępowanie restrukturyzacyjne” (postanowienie wydane przez sąd),
 6. Kryterium: „Brak środków na upadłość” (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania),
 7. Kryterium: „Niepowodzenie restrukturyzacji” (odmowa otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenia układu, umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z innej przyczyny niż na wniosek spółki),
 8. Kryterium: „Brak ZWZ” (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie),
 9. Kryterium: „Brak raportu rocznego” (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie),
 10. Kryterium: „Brak raportu półrocznego” (brak publikacji raportu półrocznego w wymaganym przepisami terminie),
 11. Kryterium: „Brak raportu kwartalnego” (brak publikacji raportu kwartalnego w wymaganym przepisami terminie),
 12. Kryterium: „Brak raportu biegłego rewidenta” (w przypadku publikacji raportu półrocznego lub raportu rocznego),
 13. Kryterium: „Negatywna opinia biegłego rewidenta” (biegły rewident wyraził negatywną opinię do sprawozdania finansowego podlegającego badaniu),
 14. Kryterium: „Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta” (biegły rewident odmówił wyrażenia opinii do rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu lub odmówił wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego),
 15. Kryterium: „Wymagana analiza sytuacji finansowej” (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez AD m.in. analizy sytuacji finansowej)
 16. Kryterium: „Bezskuteczność egzekucji” (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych).

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Aktualna tabela Listy ostrzeżeń SII

 

Spółki notowane na GPW w Warszawie

  Spółka Liczba naruszonych kryteriów Data wpisu

Kryterium 

(szczegółowy opis)

1 ABM Solid S.A. w upadłości likwidacyjnej 1 02.01.2019 Postępowanie upadłościowe
2 Action S.A. w restrukturyzacji 1 01.08.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne
3 Ampli S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
4 Awbud S.A. 1 06.05.2019 Brak raportu rocznego
5 Baltic Bridge S.A. 1

28.09.2018

Negatywna opinia biegłego rewidenta

6 Budopol Wrocław S.A. 15

24.03.2015

01.07.2015

02.09.2015

05.07.2016

05.05.2017

07.06.2017

09.11.2018

09.11.2018

13.11.2018

13.11.2018

13.11.2018

13.11.2018

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2015)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu półrocznego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

7 Bumech S.A. w restrukturyzacji 1

02.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

8 Calatrava Capital S.A. 7

28.04.2017

06.10.2017

06.11.2018

06.11.2018

07.11.2018

08.11.2018

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu półrocznego

Brak ZWZ (2019)

9 Chemoservis-Dwory S.A. 7

28.05.2018

05.07.2018

05.07.2018

14.11.2018

02.07.2019

02.07.2019

12.07.2019

Wniosek restrukturyzacyjny

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu półrocznego

Brak ZWZ (2019)

Brak raportu rocznego

Postanowienie upadłościowe

10 Ciech S.A. 1

02.07.2019

Brak ZWZ (2019)

11 Cube.ITG S.A. 3

02.05.2018

27.07.2018

07.05.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu biegłego rewidenta

12 Drewex S.A. 10

14.08.2015
02.09.2015
25.03.2016

03.10.2016

05.05.2017

02.11.2017

02.10.2018

05.11.2018

29.04.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

13 Drop S.A. 6

28.04.2017

21.09.2017

04.05.2018

07.09.2018

15.04.2019

26.04.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta
Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

14 Eko Export S.A. 1

06.05.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

15 Fast Finance S.A. 1

24.01.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

16 GetBack S.A. w restrukturyzacji 5

11.05.2018

05.07.2018

14.11.2018

15.11.2018

02.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

17 Hyperion S.A. w likwidacji 5

11.08.2017

02.10.2018

06.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak środków na upadłość

Brak raportu półrocznego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

18 Ideon S.A. 7

14.08.2015

16.09.2015

25.03.2016

26.08.2016

05.05.2017

27.05.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

19 Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej 1 18.02.2015 Upadłość układowa
20 IndygoTech Minerals S.A. 2

11.05.2018

07.05.2019

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

21 Interbud-Lublin S.A. 1

15.02.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

22 Krezus S.A. 3

02.07.2019

09.07.2019

09.07.2019

Brak ZWZ (2019)

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

23 Lark.pl S.A. 6

04.05.2018

20.11.2018

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

24 Mediatel S.A. 9

09.06.2017

05.07.2018

19.07.2018

20.11.2018

20.11.2018

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2018)
Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

25

PBG S.A 3

04.05.2018

02.10.2018

07.05.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

26

PC Guard S.A. 17

01.07.2015

14.08.2015 

16.02.2016

17.05.2016

07.07.2016

03.10.2016

15.05.2017

20.10.2017

05.07.2018

05.07.2018

21.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

Brak ZWZ (2015)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2016)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu półrocznego (2017)

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

27

Platynowe Inwestycje S.A. 1

07.05.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

28 Satis Group S.A. (d. iAlbatros Group S.A.) 2

14.07.2017

15.11.2018

Brak ZWZ (2017)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

29

Qumak S.A. w upadłości 4

06.10.2017

06.02.2019

30.04.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Postępowanie upadłościowe

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

30

Redan S.A. 1

24.05.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

31

Redwood Holding S.A. 8

03.10.2016

06.10.2017

02.05.2018

05.07.2018

02.10.2018

06.05.2019

10.06.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2018)

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak raportu rocznego

Postępowanie upadłościowe

Brak ZWZ (2019)

32

Regnon S.A. 5

03.10.2016

05.05.2017

29.11.2017

02.05.2018

01.10.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

33

SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji 3

26.08.2016

07.05.2019

21.06.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

34

Suwary S.A. 1

03.07.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

35

TXM S.A. 2

17.05.2019

24.05.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

36 Unibep S.A. 1 29.03.2019 Brak raportu biegłego rewidenta

37

Ursus S.A. 2

09.11.2018

26.04.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

38

Wilbo S.A. 9

20.10.2017

30.11.2018

30.11.2018

03.12.2018

03.12.2018

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

02.07.2019

Brak raportu półrocznego (2017)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu półrocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

39

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji 1

20.11.2017 

Postępowanie restrukturyzacyjne

40 Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 3

02.05.2019

11.06.2019

02.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak ZWZ (2019)

 

Spółki notowane na rynku NewConnect

  Spółka

Liczba

naruszonych kryteriów

Data wpisu Kryterium
(szczegółowy opis)
1 Aedes S.A. w restrukturyzacji 8

13.02.2016

14.09.2018

12.12.2018

17.12.2018

26.03.2019

19.06.2019

19.06.2019

08.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

2 Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

3 AlejaSamochodowa.pl S.A. 3

05.07.2018

06.06.2019

08.07.2019

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

4 Angel Business Capital S.A. 3

17.05.2019

19.06.2019

09.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

5 Apanet S.A. 1

28.05.2018

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

6 Arrinera S.A. 2

10.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

7 Art Games Studio S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

8 Assetus S.A. 6

07.06.2017

20.06.2018

16.11.2018

19.06.2019

19.06.2019

08.07.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

Wniosek restrukturyzacyjny

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

9 Astro S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

10 Aton-HT S.A. 7

14.08.2015

20.06.2016

08.06.2017

18.06.2018

14.08.2018

18.06.2019

08.07.2019

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Postępowanie restrukturyzacyjne

Negatywna opinia biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

11 Baltic Ceramics S.A. 2

06.06.2019

08.07.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

12 Blockchain Lab S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

13 Call Center Tools S.A. 1

10.06.2019

Brak raportu rocznego

14 Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. 5

05.06.2018

06.07.2018

19.06.2019

19.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego
Brak ZWZ (2018)

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

15 Centuria Group S.A. 5

16.11.2018

18.02.2019

19.06.2019

19.06.2019

11.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

16 Concept Liberty Group S.A. 7

05.06.2018

14.09.2018

17.12.2018

26.03.2019

19.06.2019

19.06.2019

09.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

17 CWA S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

18 Devoran S.A. 1 18.02.2015 Bezskuteczność egzekucji
19 Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.  2

10.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

20 Ecotech Polska S.A. 8

10.07.2017

20.06.2018

14.09.2018

17.12.2018

03.01.2019

26.03.2019

19.06.2019

19.06.2019

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

21 Efix Dom Maklerski S.A. 2

10.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

22 Electroceramics S.A. 2

05.06.2019

08.07.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

23 Erne Ventures S.A. 5

18.03.2019

19.03.2019

19.06.2019

19.06.2019

08.07.2019

Wymagana analiza sytuacji finansowej

Brak środków na upadłość

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

24 Eskimos S.A. 2

10.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

25 Euroinvestment S.A. 1

22.09.2017

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

26 Eurosystem S.A. 1

22.05.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

27 Fachowcy.pl Ventures S.A. 4

23.02.2018

27.05.2019

05.06.2019

08.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

28 Fince Holding S.A. 1

24.06.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

29 Finhouse S.A. 4

24.05.2018

19.09.2018

10.06.2019

08.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

30 Fintech S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

31 Fiten S.A. w restrukturyzacji 5

10.08.2016

08.06.2017

02.07.2018

04.06.2019

05.06.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

32 Fluid S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

33 FTI Profit S.A. 1

03.06.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

34 Geotrekk S.A. 3

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

35 GLG Pharma S.A. 2

10.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

36 Global Trade S.A. 10

07.06.2017

10.07.2017

29.06.2018

06.07.2018

14.09.2018

17.12.2018

26.03.2019

18.06.2019

18.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

37 Grupa Trinity S.A. 1

10.06.2019

Brak raportu rocznego

38 Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji 5

29.04.2016

03.07.2018

06.07.2018

05.06.2019

08.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

39 Hetan Technologies S.A. 9

05.06.2018

06.07.2018

14.09.2018

01.10.2018

17.12.2018

26.03.2019

18.06.2019

18.06.2019

08.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

40 Huckleberry Games S.A. 1

04.06.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

41 ICP Group S.A. 1

04.06.2019

Wniosek o ogłoszenie upadłości

42 Imagis S.A. 3

27.11.2015

06.07.2016

08.06.2017

Brak środków na upadłość

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

43 InterFarMed S.A. 1

04.06.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

44 Langloo S.A. 3

10.06.2019

18.06.2019

08.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

45 Logzact S.A. w upadłości 9

06.10.2017

20.06.2018

14.12.2018

17.12.2018

18.12.2018

26.03.2019

18.06.2019

18.06.2019

09.07.2019

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu rocznego

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

46 Luxima S.A. 4

26.03.2019

18.06.2019

18.06.2019

09.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

47 LZMO S.A. w upadłości 2

26.01.2018

06.07.2018

Postępowanie upadłościowe

Brak ZWZ (2018)

48 M4B S.A. 2

18.02.2015

15.12.2015

Brak ZWZ (2014)

Brak ZWZ (2015)

49 Macro Games S.A. 8

20.06.2018

09.08.2018

14.09.2018

17.12.2018

26.03.2019

18.06.2019

18.06.2019

09.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

50 Marka S.A. w restrukturyzacji 1

18.01.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

51 Marsoft S.A. 1

06.06.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

52 Matrx Pharmaceuticals S.A. 2

05.06.2019

11.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

53 Maximus S.A. 2

17.05.2019

09.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

54 Med-Galicja S.A. 4

09.05.2019

10.05.2019

17.05.2019

06.06.2019

Wniosek restrukturyzacyjny

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

55 Medard S.A. 1

08.07.2019

Brak ZWZ (2019)

56 Median Polska S.A. 1

09.07.2019

Brak ZWZ (2019)

57 Medical Cannabis S.A. (d. Genesis Energy S.A.) 5

14.08.2015

06.07.2016

08.06.2017

13.06.2018

06.06.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

58 Mega Sonic S.A. 6

11.02.2019

18.02.2019

12.03.2019

17.06.2019

17.06.2019

09.07.2019

Niepowodzenie restrukturyzacji

Brak raportu kwartalnego

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartlanego

Brak ZWZ (2019)

59 M Food S.A. 2

10.06.2019

09.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

60 MGM Systems S.A. 9

10.07.2017

06.07.2018
06.07.2018

14.09.2018

17.12.2018

26.03.2019

17.06.2019

17.06.2019

09.07.2019

Brak ZWZ (2017)
Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

61 Minox S.A. 4

18.02.2019

14.06.2019

14.06.2019

09.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

62 MM Conferences S.A. 1

09.07.2019

Brak ZWZ (2019)

63 MobiMedia Solution S.A. 1

10.07.2019

Brak ZWZ (2019)

64 Module Technologies S.A. 1

30.05.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

65 Momo S.A. 10

06.07.2018
06.07.2018

06.07.2018

16.07.2018

14.09.2018

17.12.2018

26.03.2019

14.06.2019

25.06.2019

10.07.2019

Brak raportu rocznego
Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

66 Motoricus S.A. 3

17.12.2018

26.03.2019

08.04.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

67 M-Trans S.A. 3

14.06.2019

14.06.2019

10.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

68 MVA Green Energy S.A. 3

21.03.2019

06.05.2019

14.06.2019

Brak raportu biegłego rewidenta

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

69 Nowoczesna Firma S.A. 1

10.07.2019

Brak ZWZ (2019)

70 Planet Innovation Group S.A. 3

14.08.2018

10.06.2019

11.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

71 Plasma System S.A. 2

24.06.2019

11.07.2019

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

Brak ZWZ (2019)

72 Polska Grupa Przemysłowa Polonit S.A. 11

11.07.2016

10.07.2017

06.07.2018

06.07.2018

06.07.2018

14.09.2018

17.12.2018

26.03.2019

14.06.2019

24.06.2019

10.07.2019

Brak ZWZ (2016)

Brak ZWZ (2017)

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

73 Polska Meat S.A. 4

05.06.2018

06.07.2018

24.06.2019

11.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2018)

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

74 PPB Prefabet-Białe Błota S.A. w restrukturyzacji 1

05.09.2017

Postępowanie restrukturyzacyjne

75 Presto S.A. 5

03.04.2019

11.07.2019

11.07.2019

11.07.2019

11.07.2019

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

76 Prima Park S.A. w restrukturyzacji 5

04.09.2018

15.11.2018

26.03.2019

05.06.2019

14.06.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

77 Prime Minerals S.A. 2

10.06.2019

11.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

78 Property Lease Fund S.A. 3

07.05.2018

08.02.2019

11.07.2019

Niepowodzenie restrukturyzacji

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak ZWZ (2019)

79 Rechain S.A. 3

17.05.2019

25.06.2019

11.07.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

80 Remor Solar Polska S.A. 1

11.07.2019

Brak ZWZ (2019)

81 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. w restrukturyzacji 3

24.07.2018

05.06.2019

11.07.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

82 Star Fitness S.A. w upadłości 6

17.08.2018

15.11.2018

14.12.2018

02.01.2019

26.03.2019

14.06.2019

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Postępowanie upadłościowe

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu kwartalnego

83 Stoppoint S.A. (d. Produkty Klasztorne S.A.) 1

07.06.2016

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

84 Symbio Polska S.A. 2

11.07.2019

12.07.2019

Brak ZWZ (2019)

Brak raportu biegłego rewidenta

85 Taxus Fund S.A. 4

05.06.2018

14.06.2019

24.06.2019

11.07.2019

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak ZWZ (2019)

86 Unified Factory S.A. w restrukturyzacji 2

13.11.2018

03.06.2019

Postępowanie restrukturyzacyjne

Odmowa wydania opinii biegłego rewidenta

87 Verte S.A. w restrukturyzacji 9

10.07.2017

11.08.2017

05.06.2018

14.12.2018

06.02.2019

26.03.2019

14.06.2019

14.06.2019

11.07.2019

Brak ZWZ (2017)

Postępowanie restrukturyzacyjne

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak środków na upadłość

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

88 Voicetel Communications S.A. 1

11.07.2019

Brak ZWZ (2019)

89 Wealth Bay S.A. 6

12.07.2018

20.02.2019

02.05.2019

14.06.2019

14.06.2019

11.07.2019

Wniosek restrukturyzacyjny

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak raportu kwartalnego

Brak raportu rocznego

Brak raportu kwartalnego

Brak ZWZ (2019)

90 Viatron S.A. 1

04.04.2018

Postępowanie restrukturyzacyjne

91 West Real Estate S.A. (d. Energy Environment Solutions S.A.) 2

18.02.2015

11.07.2019

Bezskuteczność egzekucji

Brak ZWZ (2019)

 

* Szczegółowe zestawienie i historia zdarzeń będących podstawą wpisu spółki na Listę ostrzeżeń SII

* Regulamin Listy ostrzeżeń SII

Lista ostrzeżeń SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie