Chat with us, powered by LiveChat

Duży wzrost liczby spółek z GPW, które nie przeprowadziły ZWZ w 2019 roku

Skomentuj artykuł
© Cozine - Fotolia.com / SII

Aż 15 firm z GPW, w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jak dotąd nie przeprowadziło w 2019 roku zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Fakt ten został odnotowany na Liście ostrzeżeń prowadzonej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W przypadku jednej spółki, niedopełnienie tego obowiązku jest jedynym przewinieniem powodującym, że trafiła ona na listę. Pozostałe podmioty spełniają kilka kryteriów kwalifikacji do listy ostrzeżeń i znajdują się na niej od dłuższego czasu.

 

Zgodnie z art. 395 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, spółki notowane na GPW mają obowiązek przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 

Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin wypełnienia powyższego obowiązku upływa z końcem czerwca. Na dzień 9 lipca 2019 roku, godz. 15, zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie przeprowadziło 15 spółek notowanych na GPW. To o 8 firm więcej w stosunku do wyniku z ubiegłego roku, o którym pisaliśmy w analizie 7 spółek z GPW, które nie przeprowadziły na czas ZWZ.

Ciech nową spółką na Liście ostrzeżeń SII

Ciech to spółka, która ze względu na nieprzeprowadzenie ZWZ w terminie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego trafiła na Listę ostrzeżeń SII. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nigdy wcześniej nie widniała ona w tym zestawieniu. 

 

Jak czytamy w raporcie bieżącym Ciechu datowanym na 27 czerwca, zarząd podjął uchwałę o odwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku. - Odwołanie zgromadzenia spowodowane jest koniecznością dokonania korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za rok 2018 - czytamy w raporcie spółki. Dodano, że korekta będzie polegała na uwzględnieniu w sprawozdaniu rezerwy na podatek dochodowy wraz z odsetkami oraz odpisu na aktywo na podatek odroczony. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Ciechu ma zostać zwołane po dokonaniu wspomnianej wyżej korekty, ale jak na razie informacja na ten temat nie została opublikowana.

 

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie sytuacji w Ciechu, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem relacji inwestorskich spółki.

 

Spółki z GPW, które nie przeprowadziły zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonairuszy w 2019 roku* 

Spółka Liczba kryteriów kwalifikujących spółkę do wpisu na listę ostrzeżeń SII
Budopol Wrocław S.A. 15
Calatrava Capital S.A. 7
Chemoservis-Dwory S.A. 7
Ciech S.A. 1
Drewex S.A. 10
GetBack S.A. 5
Ideon S.A. 7
Krezus S.A. 3
Lark.pl S.A. 6
Mediatel S.A. 9
PC Guard S.A. 17
Qumak S.A.  4
Redwood Holding S.A. 8
Wilbo S.A. 9
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących spółek giełdowych
*stan na dzień 09 lipca 2019 roku, godz. 15, spółki w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

 

Wśród pozostałych spółek, które nie przeprowadziły zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w 2019 roku można znaleźć m.in. takie spółki jak: Chemoservis-Dwory, GetBack, Ideon, Lark.pl, PC Guard czy Zakłady Mięsne Henryk Kania. Pełna lista firm dostępna jest w tabeli powyżej. Każda z wymienionych spółek ma przypisane co najmniej trzy kryteria. Najmniej ma ich Krezus i ZM Henryk Kania (po 3).

Najmłodszy stażem na Liście ostrzeżeń SII

Biorąc pod uwagę firmy wymienione w powyższej tabeli, najkrótszy staż na Liście ostrzeżeń SII ma Krezus. Oprócz nieprzeprowadzenia ZWZ w 2019 roku, spółka nie opublikowała również raportu za 2018 rok oraz pierwszy kwartał 2019 roku. W raporcie bieżącym z końca czerwca zarząd spółki podał nowe terminy publikacji tych dokumentów. Jest to 31 lipca w przypadku raportu za pierwsze trzy miesiące tego roku oraz 15 sierpnia w przypadku raportu za ubiegły rok.

Rekordzista Listy ostrzeżeń SII

Największą liczbę przypisanych kryteriów na Liście ostrzeżeń SII spośród firm notowanych na GPW ma PC Guard. Spółka ta może się pochwalić 17 kryteriami, a pierwszy wpis datowany jest na 1 lipca 2015 roku. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się Budopol Wrocław z wynikiem 15 kryteriów. 

Aktualny skład Listy ostrzeżeń SII

 Według stanu na dzień 9 lipca 2019 roku godz. 15, na Liście ostrzeżeń SII znajdowało się 40 spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz 90 spółek notowanych na rynku NewConnect.

 

Lista ostrzeżeń SII będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jest nieprzerwanie tworzona od 19 lutego 2015 roku. Opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym.

 

Zobacz, jakie spółki znajdują się obecnie na Liście ostrzeżeń SII

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie