Chat with us, powered by LiveChat

34 spółki z NewConnect, które nie przeprowadziły ZWZ w 2018 roku

Skomentuj artykuł

Spośród spółek notowanych na rynku NewConnect, w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, aż 34 jak dotąd nie przeprowadziły zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Taki “Brak ZWZ” jest jednym z kryteriów kwalifikujących firmy do wpisania na listę ostrzeżeń prowadzoną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W przypadku części wymienionych poniżej spółek, niedopełnienie tego obowiązku jest jedynym przewinieniem powodującym, że spółka trafiła na listę. Są jednak podmioty, które spełniają kilka kryteriów kwalifikacji do listy ostrzeżeń i znajdują się na niej od dłuższego czasu.

 

Obowiązek przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego jest regulowany przez Kodeks Spółek Handlowych (art. 395, §1). Zgodnie z powyższym, firmy dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek przeprowadzenia ZWZ do końca czerwca. Nie spełnienie tego obowiązku skutkuje wpisaniem spółki na listę ostrzeżeń SII wraz z kryterium “Brak ZWZ”.

 

Zgodnie z danymi giełdy, na rynku NewConnect są obecnie notowane 403 spółki. Spośród nich, według stanu na dzień 16 lipca 2018 roku, 34 nie przeprowadziły zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Ich nazwy oraz liczba kryteriów kwalifikujących do wpisu na listę ostrzeżeń SII przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Spółki notowane na rynku NewConnect, które nie przeprowadziły w terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonairuszy* 

Spółka Liczba kryteriów kwalifikujących spółkę do wpisu na listę ostrzeżeń SII
2C Partners 1
Adform Group 3
Aedes 2
Alejasamochodowa.pl 1
Assetian 5
Assetus 4
B2B Partner 5
BDF 4
BGE 11
Centrum Wspierania Projektów Europejskich 2
Concept Liberty Group 2
Domenomania.pl 1
EBC Solicitors 1
Ekokogeneracja 5
Finhouse 2
Futuris 5
Geotrekk 2
Global Trade 4
Grupa Jaguar 8
Hefal Serwis 3
Hetan Technologies 2
HFT Group 3
Loyd 8
Luxima 3
LZMO 4
Medical Cannabis 2
Mega Sonic 1
MGM Systems 3
MOMO 3
Polska Grupa Przemysłow Polonit 5
Polska Meat 2
Provecta IT 7
Sapling 3
xSystem 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących spółek giełdowych
*stan na dzień 16 lipca 2018 roku, spółki w przypadku których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

 

W przypadku części spółek przedstawionych powyżej, niespełnienie obowiązku przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest jedynym kryterium kwalifikującym do wpisu na listę ostrzeżeń SII. Wśród nich są takie firmy jak 2C Partners, Alejasamochodowa.pl, Domenomadnia.pl, EBC Solicitors czy  Mega Sonic. Pozostałe spółki spełniają conajmniej dwa kryteria na podstawie których trafiły na listę. Najwięcej (11 kryteriów) posiada znajdująca się w restrukturyzacji spółka BGE. Dotyczą one m.in. braku publikacji raportów okresowych, odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta, a także braku ZWZ w latach 2017-2018.  Pod względem liczby kryteriów na drugim miejscu ex aequo znalazła się Grupa Jaguar oraz spółka Loyd (8 kryteriów).

 

Mimo iż termin zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy minął z końcem czerwca, to w przypadku niektórych spółek znamy datę, na którą zaplanowano zebranie posidaczy akcji danego podmiotu. W takiej sytuacji są spółki BDF, Concept Liberty Group, Domenomania.pl, HFT Group oraz Mega Sonic. W ich przypadku ZWZ może się odbyć jeszcze w lipcu. Z kolei spółki 2C Partners oraz Finhouse zaplanowały spotkanie akcjonaiurszy na sierpień.

 

Sprawdź, które spółki z GPW nie przeprowadziły w tym roku na czas walnego zgromadzenia akcjonairuszy spółki

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie