Chat with us, powered by LiveChat

Pierwszy w Polsce REIT rezygnuje z debiutu, sanacja Almy, pozytywna rekomendacja dla Kopeksu

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Miniony tydzień na rynku zaowocował w oferty publiczne. Ze względu na niepewność rynkową oraz prawną Reino Dywidenda Plus zrezygnowała z IPO. Alma skorygowała wyniki finansowe i  złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne co spowodowało dalsze drążenie dna na ich walorach. Był to jednak dobry tydzień dla Kopeksu, któremu DM BOŚ podniósł cenę docelową do 5,5 zł oraz dla Tarczyńskiego, który nawiązał współpracę z właścicielem „Biedronki”.

IPO

W ubiegłym tygodniu pojawiło się kilka ważnych informacji dotyczących wejść na parkiet główny. W drodze na giełdę znajduje się producent leków Celon Pharma. Spółka opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii B. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 16,33 zł za jedną akcję. Oferującym jest DM Mercurius, natomiast Vestor DM i DM BOŚ współprowadzą księgę popytu. Akcje będą oferowane inwestorom w transzy detalicznej obejmującej 2 mln sztuk i w transzy instytucjonalnej - 13 mln akcji. Po odliczeniu kosztów emisji wpływy netto ze sprzedaży akcji mogą wynieść około 235 mln zł. Celon Pharma nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Zapisy dla inwestorów indywidualnych zamknęły się w dniu 19 września 2016 roku.

Nie dojdzie do oferty publicznej Reino Dywidenda Plus. Spółka mająca być pierwszym polskim REITem zrezygnowała z debiutu.

"Powodem odstąpienia od oferty publicznej akcji jest obecna sytuacja na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związana z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji dot. instytucji typu REIT (ang. Real Estate Investment Trust), które w ocenie spółki stanowią przyczyny powodujące, że przeprowadzenie oferty i przydział akcji oferowanych byłyby niemożliwe" – podała spółka w komunikacie.

O ofercie publicznej Reino pisaliśmy w tym miejscu.

Rynek mówił także o planach wejścia na giełdę producenta gier PlayWay. Spółka zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną jeszcze w tym roku na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Spółka do końca 2015 roku wyprodukowała ponad 40 gier z czego ponad 30 okazało się rentownych. Firma pracuje obecnie nad 60 tytułami gier i dodatków. Strategia PlayWay zakłada tworzenie zdywersyfikowanego portfela tytułów gier w celu uniknięcia ryzyka uzależnienia od pojedynczego tytułu, budowanie oraz włączanie do Grupy nowych zespołów deweloperskich, a także pracę nad nowymi grami mobilnymi oraz grami przeznaczonymi na konsole.

Kopex

W czwartek 15 września Dom Maklerski BOŚ upublicznił rekomendację dla akcji Kopexu, w której podwyższył cenę docelową akcji z 3,5 zł do 5,5 zł oraz zalecił kupno. Za najważniejszą przyczynę analitycy uznali rosnące ich zdaniem prawdopodobieństwo wezwania na akcje Kopexu przez Famur. Analitycy zakładają, że Famur będzie chciał nabyć w drodze wezwania 100% udziałów w Kopeksie po kursie 5,5 zł. Wezwanie według DM BOŚ ma zostać ogłoszone w IV kwartale. Kolejnym powodem ma być podwyższenie długoterminowych prognoz, które zakładają teraz średniocykliczną EBITDA Kopeksu na poziomie około 225 mln zł (wcześniej 200 mln zł). Raport nadmienia też o porozumieniu Kopeksu z finansującymi go bankami w ramach restrukturyzacji, dzięki której spółka może też liczyć na redukcję zadłużenia. Więcej o rekomendacji można dowiedzieć się w tym miejscu.

W dniu sesyjnym po odtajnieniu rekomendacji do godziny 12:00 kurs akcji Kopexu zyskał 7% osiągając cenę nawet 4 zł. Po serii spadków w 2015 roku obecny rok przyniósł wyczekiwane przez inwestorów odbicie. W marcu cena walorów wynosiła 2,34 zł i od tego momentu poszła w górę przebijając w sierpniu linię trendu spadkowego.

 

Kopex - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Alma

W piątek informowaliśmy o decyzji Almy o złożeniu wniosku o postępowanie sanacyjne i korekcie prognozowanych wyników finansowych za 2016 rok. Alma jest w trakcie procesu restrukturyzacji, a także poszukiwania gotówki w celu utrzymania płynności i proces ten ma być utrzymywany.  Korekta prognoz jednostkowych zakłada obniżkę przychodów ze sprzedaży o około 30% do poziomu 660 mln zł. Jednocześnie spółka odstąpiła od nowej prognozy wyniku netto, uzasadniając to faktem, że zależeć będzie on w dużym stopniu od przebiegu procesu sanacji. W założeniach na ten rok opublikowanych 21 marca 2016 roku zysk netto wynieść miał 7 mln zł. Spółka uzasadnia korektę wielkością zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założeniami postępowania sanacyjnego programu restrukturyzacyjnego. Alma przeżywa duży kryzys od kilku lat, który nasilił się od 2014 roku, w którym to spółka wykazała stratę netto na poziomie 11,6 mln zł. Szczególnie złym okresem dla Almy był jednak rok 2015, kiedy zanotowała ona skonsolidowaną stratę netto w wysokości 145,6 mln zł, choć w dużej mierze było to spowodowane utworzeniem istotnych odpisów aktualizacyjnych oraz innymi zdarzeniami jednorazowymi. Więcej o tym można przeczytać w tym miejscu.

Na informację o korekcie wyników i postępowaniu sanacyjnym rynek zareagował w piątek 4%-tową luką spadkową na otwarciu, a następnie cena spadła o kolejne 6% do końca sesji. Od końca 2013 roku przecena na walorach Almy pochłonęła ponad 91% ich wartości.

 

Alma - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Tarczyński

W ubiegłym tygodniu zarząd producenta wędlin Tarczyński poinformował o nawiązaniu współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A. (właścicielem sieci sklepów Biedronka) w zakresie dystrybucji produktów oferowanych przez spółkę na zasadzie jednorazowej realizacji zamówienia otrzymanego od Jeronimo Martins. Jednocześnie w komunikacie podano, że istnieje możliwość podpisania umowy o stałej współpracy, co z kolei otworzyłoby nowy, duży kanał dystrybucji dla spółki i miałoby istotny wpływ na wyniki finansowe. Więcej na temat współpracy obu podmiotów można przeczytać w tym artykule.

Obecnie notowania Tarczyńskiego poruszają się w kanale spadkowym. Kurs akcji spółki do końca piątkowej sesji wystrzelił o prawie 8% zamykając się na cenie 12,90 zł.

 

Tarczyński - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie