Chat with us, powered by LiveChat

18 małych i średnich spółek z GPW o niskim poziomie ogólnego zadłużenia

Skomentuj artykuł
Pio Si, fotolia

W czasach niepewności przez inwestorów cenione są spółki mniej zadłużone. Ograniczenia związane m.in. z handlem oraz przemieszaniem się nie służą wielu branżom. Dobry model biznesowy z czasów sprzed epidemii do przetrwania na rynku może nie wystarczyć. Kluczowe może okazać się zachowanie płynności i w związku z tym, warto zwrócić uwagę na wskaźniki ogólnego zadłużenia spółek. Poniżej przedstawiono te firmy notowane w indeksie mWIG40 i sWIG80, których wartość tego wskaźnika jest niższa niż 0,3.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (WOZ) pokazuje, w jakim stopniu spółka jest obciążona długiem. Jego wartość to wynik dzielenia dwóch kategorii bilansowych spółki: zobowiązań przedsiębiorstwa wraz z rezerwami oraz łącznej wartości jego aktywów ogółem. Im jest on wyższy, tym firma w większym stopniu finansuje się kapitałem obcym.

 

Ze względu na fakt, że zobowiązania są elementem pasywów spółki, które zawsze stanowią równość z aktywami, wskaźnik ten przyjmuje wartości w przedziale od 0 do 1. Wyjątkiem stanowi przypadek, w którym spółka ma ujemną wartość kapitału własnego. W takiej sytuacji WOZ może być wyższy niż 1. 

Jak interpretować wskaźnik?

Poziom zadłużenia w spółce powinien przyjmować optymalną wartość. Obecnie w najlepszej sytuacji są firmy, które mają jak najmniej zobowiązań, potrzebnych do bieżącego regulowania. Nadmierne zadłużenie może w skrajnym przypadku prowadzić do zaburzeń płynności lub upadku spółki. Analizując firmą, warto również zwrócić uwagę na prezentowane przez nią wskaźniki płynności finansowej, rotacji zapasów oraz należności.

 

Z uwagi na specyfikę warto mieć na uwadze, że firmy z branży handlowej oraz finansowej będą miały wskaźnik ogólnego zadłużenia na nieco wyższym poziomie. Z kolei branża produkcyjna będzie miała nieco niższy ten wskaźnik. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia poniżej 0,3

Poniżej pokazano 18 spółek notowanych w indeksie mWIG40 oraz sWIG80, których wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia jest niższa od wartość 0,3. Oznacza to, że wartość zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych spółki wraz z rezerwami stanowią nie więcej niż 30 procent jej aktywów. 

 

Do obliczenia danych w tabeli zastosowano wykorzystano raporty spółek za trzeci, czwarty kwartał lub za 2019 rok. Oznacza to, że dane z bilansu dotyczą stanu na dzień 31 grudnia lub 30 września 2019 roku.

 

Spośród wymienionych poniżej spółek, najniższą wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia przedstawia Celon Pharma, czyli firma działająca w branży farmaceutycznej. Jego wartość to symboliczne 0,03. Wartość zobowiązań spółki to 19,430 mln zł.

 

Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia dla spółek notowanych w indeksach mWIG40 oraz sWIG80*

Spółka Wartość Stan na koniec** Indeks
Celon Pharma 0,03 4Q mWIG40
Ultimate Games 0,11 3Q sWIG80
LiveChat 0,12 3Q mWIG40
Ten Square Games 0,13 4Q mWIG40
Quercus TFI 0,13 3Q sWIG80
MCI 0,14 3Q sWIG80
Wawel 0,14 4Q sWIG80
Ovostar Union 0,14 3Q sWIG80
BSC Drukarnia Opakowań  0,19 4Q

sWIG80

PlayWay 0,21 3Q mWIG40
Medicalgorithmics 0,21 3Q sWIG80
11 bit studios 0,23 4Q mWIG40
AC 0,23 4Q sWIG80
LW Bogdanka 0,24 4Q mWIG40
PGS Software 0,25 3Q sWIG80
Asseco Business Solutions 0,25 4Q sWIG80
Stalprodukt 0,26 4Q mWIG40
Lentex 0,28 3Q sWIG80

Źródło: SII na podstawie danych serwisu biznesradar
*stan na dzień 26.03.2020. Wskaźniki obliczono na podstawie danych ze sprawozdań spółek za okresy 3 i 4 kwartału 2020 roku. 
**źródło danych wykorzystanych do obliczenia wskaźnika ogólnego zadłużenia, przedstawia stan na koniec okresu 3Q lub 4Q (30.09 i 31.12.2020)

 

Kolejne spółki widoczne w tabeli mają wartość WOZ na poziomie przekraczającym 0,1. Wśród nich są m.in. producenci gier Ultimate Games oraz Ten Square Games. Znajdziemy tam również producenta słodyczy Wawel. Prezes spółki produkującej słodycze w liście do akcjonariuszy wspomniał, o sytuacji związanej z epidemią koronawiursa. - Ten okres będzie najtrudniejszy. Mam nadzieję, że uda nam się przejść przez ten czas bez większych, negatywnych skutków”. Wskaźnik WOZ dla Wawelu to 0,14. 

 

Inny producent i wydawca gier - PlayWay, zanotował wskaźnik ogólnego zadłużenia na poziomie 0,21. Z kolei 11 bit studios osiągnął wartość WOZ wynoszącą 0,23. Akcje spółek z branży gamingowej radzą sobie dobrze w okresie ostatnich zawirowań na rynkach finansowych.  Przez ostatnie 2 tygodnie akcje PlayWay zyskały na wartości około 40 procent. Z kolei 11 bit studios zyskał w tym okresie ponad 20 procent. Jeżeli spojrzymy na zmiany ich notowań od początku marca, wówczas dostrzeżemy, że PlayWay zyskał 7,91 procent (według kursu z zakończenie czwartkowej sesji), natomiast 11 bit studios stracił tylko 5,58 procent, podczas gdy indeks WIG znajduje się na ponad 16-procentowym minusie.

 

Ze spółek o niskim (poniżej 0,3) poziomie ogólnego zadłużenia możemy również wymienić takie firmy jak PGS Software, Asseco Business Solution, Stalprodukt czy Lentex.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie