Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta IPO Reino Dywidenda Plus S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Mike Mareen - Fotolia.com

Reino Dywidenda Plus ma szansę zostać pierwszym notowanym na polskiej giełdzie REIT-em. Spółka podjęła próbę debiutu już w czerwcu tego roku, jednak ostatecznie ofertę zawieszono. Teraz ofertę wznowiono, a cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej – 100 zł za akcję. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 15 września 2016 roku.

 

Update 19.09

 

Spółka odwołała ofertę publiczną. W następujący sposób tłumaczy tę decyzję w komunikacie:

 

"Powodem odstąpienia od Oferty Publicznej Akcji jest obecna sytuacja na rynku finansowym oraz niepewność inwestorów związana z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego regulacji dot. instytucji typu REIT (ang. Real Estate Investment Trust), które w ocenie Spółki stanowią przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby niemożliwe.

 

Powyższe czynniki spowodowały brak możliwości uplasowania na satysfakcjonującym poziomie emisji Akcji Oferowanych oraz uzyskanie z emisji Akcji serii C satysfakcjonującego poziomu środków finansowych pozwalających na realizację założonej koncepcji biznesowej Spółki (szczegółowo opisanej w Prospekcie emisyjnym w Dokumencie Ofertowym pkt. 3.4). W opinii Zarządu wprowadzenie regulacji dot. podmiotów typu REIT oraz ogłoszenie wyników finansowych za rok 2016 pozwolą na ustalenie optymalnych warunków ewentualnego ponowienia oferty publicznej akcji Spółki w roku 2017."

 


 

 

Reino Dywidenda Plus jest spółką rynku wynajmu nieruchomości o charakterze dywidendowym. Spółka czerpie korzyści z najmu istniejących nieruchomości komercyjnych o wysokim, międzynarodowym standardzie. Koncentruje się wyłącznie na w pełni wynajętych, przynoszących stały dochód nieruchomościach komercyjnych, głównie na budynkach biurowych. Obecnie przez jednostki stowarzyszone spółka posiada 15% udziałów w Malta House (budynek biurowy klasy A w Poznaniu), a także 30% w Alchemia I (budynek biurowy klasy A w Trójmieście). Transakcje nabycia wymienionych nieruchomości zostały przeprowadzone w sierpniu 2015 roku o łącznej wartości około 90 mln euro. Docelowo spółka chce posiadać nie mniej niż 5 – 7 nieruchomości o łącznej wartości rynkowej nie niższej niż 250 mln euro.

 

Jako że spółka ma charakter dywidendowy, w oparciu o zagwarantowaną statutowo politykę dywidendową, możliwości jej realizacji stanowią absolutnie kluczowe przesłanie strategii Reino Dywidenda Plus oraz decyzji inwestycyjnych związanych z nabyciem nieruchomości przez spółki stowarzyszone. Strategia inwestycyjna spółki przewiduje inwestycje tylko w takie obiekty, z których transfery pieniężne do emitenta pozwolą na regularną wypłatę dywidendy w kwotach brutto stanowiących 5% kapitału wniesionego przez akcjonariuszy. W dniu 14 czerwca 2016 roku walne zgromadzenie uchwaliło zmianę Statutu spółki, polegającą na zwiększeniu procentowej kwoty dywidendy. Została ona podniesiona z 80% do co najmniej 90% skonsolidowanego zysku netto. Stopa wypłaty dywidendy jest ponadto uzależniona od sytuacji finansowej spółki i może być mniejsza jeśli miałaby mieć negatywne konsekwencje dla działalności. Wartość dywidendy za rok obrotowy 2015 przypadająca na jedną akcję spółki wyniosła 1,84 zł.

Wyniki finansowe

Reino Dywidenda Plus została powołana w maju 2015 roku. Głównymi aktywami spółki są inwestycje w Struktury Alchemia i Malta House w formie udziałów i udzielonych pożyczek. Stąd jedyne przychody jakie osiągnęła spółka w 2015 roku (od końca maja do grudnia) pochodzą z tytułu odsetek od pożyczek w wysokości 956 tys. zł. Zysk brutto za ten okres wyniósł 588 tys. zł, a zysk netto 316 tys. zł. SPV Alchemia osiągała korzyści z tytułu wynajmu Nieruchomości Alchemia, która została nabyta 6 sierpnia 2015 roku. Przychody z tytułu najmu wyniosły 8 292 tys. zł, przy kosztach operacyjnych na poziomie 2 711 tys. zł. Z kolei SPV Malta House wynajmowała Nieruchomość Malta House, która została nabyta 4 sierpnia 2015 roku. Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości wyniosły 6 379 tys. zł, a koszty operacyjne związane z nieruchomością 1 982 tys. zł. Celem emisji akcji spółki jest między innymi wykup udziałów wymienionych spółek stowarzyszonych.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

 

Udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZ

Przed IPO

Po IPO (pełne objęcie akcji)

Andrzej Kurasik

58,31%

3,15%

Robert Kołodziej

11,66%

0,63%

REINO Partners*

7,28%

0,39%

Akcjonariusze prywatni

22,75%

1,24%

Nowi akcjonariusze

 

94,59%

*REINO Partners jest kontrolowana przez Radosława Świątkowskiego, Małgorzatę Cieślak-Belgy oraz Dorotę Latkowską-Diniejko (posiadają po 1,46% udziałów w Reino Dywidenda Plus, łącznie 4,38%), którzy na Datę Prospektu pełnią funkcję członków zarządu w REINO Partners oraz posiadają łącznie 100% udziałów REINO Partners

Źródło: Prospekt emisyjny Reino Dywidenda Plus

 

Powyższa tabela przedstawia obecny akcjonariat spółki i teoretyczny po emisji w wariancie objęcia wszystkich oferowanych akcji. Reino Dywidenda Plus w ofercie publicznej oferuje od 500 000 do 3 000 000 akcji nowej emisji Dla inwestorów indywidualnych przewidziane jest do 600 000 akcji, co stanowi 20% całej oferty. Cena emisyjna w ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej – 100 zł. Oznacza to, że wartość oferty może sięgnąć 300 mln zł brutto.

 

Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane z emisji akcji środki w pierwszej kolejności na wykup obligacji – 17,4 mln zł. następnie zamierza wykonać opcję call – 114,5 mln zł. Opcja dotyczy wykupu udziałów w spółkach, przez które Reino Dywidenda Plus posiada udziały w SPV Malta House i SPV Alchemia (zwiększenie udziału w RD2 SCSp do 84,16% i w RD3 SCSp do 99,01%). Następnym w kolejności celem jest nabycie jednej nowej nieruchomości – kwota nie mniejsza niż 20 mln zł i nie większa niż 165 mln zł. Jeśli spółce pozostaną jeszcze środki z emisji, planuje ona dokonać wykupu udziałów w RD2 SCSp – 11 mln zł.

 

Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje spółki w dniach 13 – 15 września 2016 roku. Harmonogram oferty przedstawia tabela poniżej.

 

9 – 12 września 2016 r.

Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych

12 września 2016 r.

Podanie ceny emisyjnej – 100 zł

13 – 15 września 2016 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy otrzymali zaproszenie

13 – 16 września 2016 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na zasadach ogólnych

20 września 2016 r.

Planowany termin przydziału i zakończenia oferty

5 października 2016 r.

Planowany pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW

Źródło: Reino Dywidenda Plus

 

Z pełnym prospektem emisyjnym Reino Dywidenda Plus można zapoznać się w tym miejscu

 

Źródło: Reino Dywidenda Plus S.A.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie