Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Zapis czata inwestorskiego - LW Bogdanka - wyniki za I półrocze 2013 roku

Tytuł czata:

LW Bogdanka – wyniki za I półrocze 2013 roku

30 sierpnia 2013r. 

godz. 12:00 

LW Bogdanka

 


Na pytania internautów odpowie  Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA

 

Zbigniew Stopa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Górniczego, Kierunku Górnictwa i Geologii, specjalność - Technika Eksploatacji Złóż. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Od początku pracy zawodowej związany jest z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. Przeszedł wszystkie szczeble kariery, od stażysty pod ziemią do Kierownika Działu Robót Górniczych. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP. Zbigniew Stopa pełnił funkcję z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych od 2006 roku i aktywnie uczestniczył w procesie upublicznienia spółki na GPW oraz realizacji strategicznych celów rozwojowych LW BOGDANKA S.A. w ostatnich latach. Od końca września 2012 roku był pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, a od końca listopada 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Kilka słów o Spółce:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W 2012 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 7,78 mln ton.

 

Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

 

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.


Zapis czata inwestorskiego
z dnia 30.08.2013 r.

 

Moderator: Dzień dobry. Witamy Państwa na czacie z Prezesem LW BOGDANKA S.A. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

 

Dziennikarz: Czy odbiorcy indywidualni, to grupa o którą warto zabiegać w kontekście sprzedaży węgla ? Mimo udziału szczątkowego w przychodach spółki, udział idzie do góry. Jaki to poziom przychodów ?

 

Zbigniew Stopa: Mimo znikomego udziału w przychodach, w tej grupie odbiorców możemy uzyskać znacznie lepsze ceny, szczególnie dotyczące grubych sortymentów (orzech i groszek) dla tego też w tym segmencie podnosi nam średnioroczną cenę węgla.

 

 

Pawelec: Witam, Panie Prezesie spółka w ocenie analityków dobrze poradziła sobie w I półroczu, jak Pan ocenia z perspektywy czasu, czy to było dobre półrocze ? Czego można się spodziewać w 2014 roku ?

 

Zbigniew Stopa: Pomimo problemów na rynku węgla (zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) oceniam, że spółka poradziła sobie bardzo dobrze. Przeprowadziliśmy działania optymalizacyjne w zakresie produkcji, ograniczając w wielu pozycjach koszty. Wyniki są zgodne z planem. Rok 2014 może być na rynku węgla równie trudny jak 2013, ale widzimy pewne symptomy ożywienia.

 

 

konf: Kto należy do największych odbiorców spółki? Czy odbiorcy Ci mają ze spółką podpisane kilkuletnie kontrakty?

 

Zbigniew Stopa: Największymi odbiorcami spółki są odbiorcy z segmentu energetyki zawodowej tj. Kozienice, Ostrołęka, Połaniec... Informacje na ten temat można znaleźć w raportach okresowych.

 

 

Obserwator: Rynek firm wydobywczych się jednak kurczy, kopalnie za granicą są zamykane. Czy faktycznie można mówić o ożywieniu ?

 

Zbigniew Stopa: Mówimy o ożywieniu dotyczącym sprzedaży węgla do elektrowni. Ewentualny wzrost konsumpcji energii skutkować może wzrostem zapotrzebowania na węgiel. 90% energii w Polsce produkowanej jest z węgla. Ograniczenie naszej konkurencji (zamykanie nierentownych kopalń) stwarza większe możliwości dla samej Bogdanki.

 

 

Mentor: Uzysk z węgla w 4 kwartale 2012 był znaczącą niższy niż w 2011. Czego można spodziewać się w IV kw. 2013 roku ?

 

Zbigniew Stopa: Spodziewamy się, że w zakresie uzysku rok 2013 będzie lepszy niż rok 2012 co wynika z lepszych warunków górniczo geologicznych w miejscu prowadzonej eksploatacji.

 

 

Bartek: Jakie są Państwa przewidywania odnośnie cen węgla w ciągu roku/dwóch?

 

Zbigniew Stopa: Ze względu na niepewność co do ożywienia gospodarczego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć kształtowania się cen. Sami przygotowujemy się na wariant najbardziej pesymistyczny tzn. że w najbliższych dwóch latach ceny nominalnie nie wzrosną.

 

 

lansiaty: Panie Prezesie, w Państwa akcjonariacie większość mają OFE, czy przygotowywaliście się do scenariusza, że za chwile możecie być wybitnie państwową spółką z wszystkimi tego konsekwencjami ? Chodzi mi jak się Pan domyśla o palny rządu w stosunku do OFE.

 

Zbigniew Stopa: Nie ma jeszcze jasnego jednoznacznego planu co do zmian w OFE. Mało prawdopodobna według mnie jest nacjonalizacja. Raczej ograniczone zostaną wpływy do OFE i mozliwość dalszego ich inwestowania na rynku kapitałowym.

 

 

Bartek: Mówi Pan, że wariant najbardziej pesymistyczny zakłada, że ceny pozostaną bez zmian, a co jeżeli spadną?

 

Zbigniew Stopa: Realizujemy politykę optymalizacji kosztów i staramy się wykorzystać tu wszystkie możliwe rezerwy, szczególnie jeśli chodzi o zakup materiałów, energii i usług zewnętrznych.

 

 

Szefu: Kogo będą obejmować Opcje Menadżerskie uchwalone na WZ w latach 2013-2018?

 

Zbigniew Stopa: Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia program opcji dotyczy w połowie Zarządu, a w drugiej połowie kilkudziesięciu kluczowych menadżerów w spółce.

 

 

inwestomierz: Czy obecny poziom zapasów (po ich spadku) jest dla spółki optymalny czy według Pana powinien on być jeszcze niższy?

 

Zbigniew Stopa: Stan zapasów w wysokości kilkunastu dni produkcji jest według mnie optymalny, a więc stan na poziomie od 150 do 350 tys. ton. Jest tak ponieważ występuje jednak pewna sezonowość jeśli chodzi o zapotrzebowanie na węgiel przez energetykę.

 

 

Bolek: Czy zwiększająca się ilość chodników wymaga dodatkowych nakładów na zakup sprzętu do robienia wyrobisk ? Jaki jest średni wiek parku maszynowego ?

 

Zbigniew Stopa: Roboty udostępniające i przygotowawcze wykonujemy własnymi siłami jak i przez firmy zewnętrzne, które również dysponują niezbędnym sprzętem. Dysponujemy nowoczesnym i wysokowydajnym sprzętem do drążenia chodników.

 

 

Mateusz Boruń: Panie Prezesie jestem inwestorem indywidualnym i akcjonariuszem spółki. Dla mnie kluczowym wskaźnikiem jest zysk netto, który niestety jest niższy niż rok temu o 17%. Wiadomo jest inne otoczenie rynkowe i sytuacja na świecie. Jak Pan ocenia to co udało się wypracować to sukces czy porażka w opinii Zarządu. Pozdrawiam

 

Zbigniew Stopa: Proszę zauważyć, że wynika to z wyjątkowego pierwszego kwartału 2012 r. Drugi kwartał 2013 r. jest lepszy od drugiego kwartału 2012. Istnieje perspektywa obniżki kosztu jednostkowego wydobycia węgla, między innymi w związku z kolejnym planowanym skokowym wzrostem produkcji. Jesteśmy więc w stanie kontrolować koszty. Spadek cen nie był zbyt duży, więc uważam, że wyniki za 1H2013 r. są sukcesem spółki.

 

 

Korzeniowski: Jak ocenia Pan Prezes współpracę ze związkami zawodowymi ? W przypadku JSW, spółka ma same problemy.

 

Zbigniew Stopa: Jak do tej pory współpraca ze związkami zawodowymi układa nam się poprawnie. Wydaje się, że pracownicy rozumieją sytuację w jakiej znajduje się branża. W związku z tym potrafimy osiągnąć konsensus w zakresie chociażby wynagrodzeń.

 

 

mędrzec: Czy plany CAPEX-owe są realizowane zgodnie z planem ?

 

Zbigniew Stopa: W raporcie poinformowaliśmy, że ograniczamy plan nakładów inwestycyjnych z 707 mln zł do 624 mln zł. Wynika to głównie z przesunięcia niektórych pozycji w czasie na rok 2014 lub weryfikacji niektórych pozycji, które nie wpłyną na realizację planów produkcyjnych.

 

 

mero: Jak Zarząd ocenia obecną wycenę spółki ? Zwłaszcza w kontekście rekomendacji SG z ceną docelową 123 zł ?

 

Zbigniew Stopa: Nie komentujemy pracy analityków. Ich wycena zależy od wielu założeń. Znane nam są rekomendacje z ceną docelową od 100 do 170 zł. za akcje Bogdanki.

 

 

@gpw: może Pan ujawnić średnią cenę wydobycia tony węgla w Bogdance? Jak ona kształtuje się w porównaniu do innych kopalń?

 

Zbigniew Stopa: Zapewne pyta Pan o koszt wydobycia. Jest on znacząco niższy od kosztów wydobycia w kopalniach śląskich. Porównanie można znaleźć w prezentacji spółki zamieszczonej na naszej stronie www.

 

 

grand: Na rynku spekuluje się o tym, że zagraniczne firmy z branży mogą sprzedawać część aktywów. Czy Bogdanka może dokonać jakiś akwizycji?

 

Zbigniew Stopa: Obecnie nie mamy planów akwizycji.

 

 

marin: Panie Prezesie, na jakiej podstawie przewiduje Pan spadek cen węgla energetycznego w nadchodzącym roku?

 

Zbigniew Stopa: Nie przewiduję spadku, ale taka sytuacja była by możliwa, przy pogłębieniu się światowego kryzysu i spadku zapotrzebowania na węgiel energetyczny.

 

 

notowania: Czy wzrost wielkości sprzedaży jest wystarczającym lekarstwem (przy spadku cen węgla) na wybronienie odpowiednich rentowności?


Zbigniew Stopa:
Nie jest. Dlatego też robimy wszystko, aby optymalizować koszty.

 

 

górnik: sukcesywnie niwelujecie poziom zwałów. jakie czynniki pozwalają Wam na zwalczanie problemu z którym boryka się większość śląskich kopalń, ponieważ tam węgla na hałdach tylko przybywa...

 

Zbigniew Stopa: LW sprzedaje węgiel w dużej części na podstawie kontraktów długoterminowych. Nasz węgiel jest jednorodny i posiada powtarzalne parametry co cenią nasi odbiorcy (energetyka zawodowa). Dodatkowym atutem jest pewność dostaw realizowanych przez naszą spółkę.

 

 

internetowy: Dlaczego rosną koszty rodzajowe i koszty własne sprzedaży?

 

Zbigniew Stopa: Koszty rodzajowe i własne rosną ponieważ zwiększamy skalę produkcji i robót przygotowawczych. Zmniejszają się natomiast koszty jednostkowe.

 

 

techniczny: Proszę wytłumaczyć dlaczego w aktywach trwałych można znaleźć pozycję środki pieniężne i ich ekwiwalenty (68,8 mln zł). Co kryje się pod tą pozycją?

 

Zbigniew Stopa: Jest to Fundusz Likwidacji Kopalń na którym musimy gromadzić środki na likwidację kopalni po zakończeniu eksploatacji (wyczerpaniu złoża).

 

Zbigniew Stopa: Serdecznie dziękuję za zadane pytania i życzę miłego dnia.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Zapis czata inwestorskiego - LW Bogdanka - wyniki za I półrocze 2013 roku