Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników finansowych Grupy UNIMOT za 2023 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy UNIMOT za 2023 r.

Data: środa, 24 kwietnia, godz. 15:00

 

 

  

Śledź wątek na Forum SII o Grupie UNIMOT

 

Na pytania inwestorów odpowiedzą:

 

Adam Sikorski, Prezes Zarządudr Adam Sikorski, Prezes Zarządu

Od 1992 r. współtworzy Grupę Kapitałową UNIMOT. Od sierpnia 2018 r. Prezes Zarządu, wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej. Jest certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team jako licencjonowany trener, nauczyciel i mówca motywacyjny. Jest także inicjatorem powołania i prezesem stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna.

 

Robert Brzozowski, Wiceprezes Zarządu ds. HandlowychRobert Brzozowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Wieloletnie doświadczenie traderskie (produkty petrochemicznyne) m.in. w Danii dla największej firmy bunkrowej na świecie OW Banker oraz w Szwajcarii dla UC Energy. Wcześniej dyrektor handlowy w spółkach z grupy Lotos i Orlen oraz w koncernach międzynarodowych. Ukończył prestiżową uczelnię BI Norwegian Business School, uzyskując tytuł Executive MBA. Z Grupą UNIMOT związany od 2008 r.

Filip Kuropatwa, Dyrektor ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka FinansowegoFilip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Filip Kuropatwa posiada 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych pracując w przeszłości w BWP Unibank i BRE Bank w obszarach rynku pieniężnego i walutowego oraz rynków towarowych. Z Grupą UNIMOT związany od 2015 roku, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora ds. Optymalizacji Marż i Ryzyka Finansowego.

Michał Hojowski, Wiceprezes Zarządu ds. Transformacji EnergetycznejMichał Hojowski, Wiceprezes Zarządu ds. Transformacji Energetycznej

Michał Hojowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Finansów na kierunku Finanse i Bankowość. Zdobył tytuł Executive Master of Business Administration – Uniwersytytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Stockholm University.

 

W Grupie UNIMOT pracuje od 2023 roku na stanowisku dyrektora marketingu i rozwoju.

 

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych:

Raiffeisen Bank Polska S.A. – dealer walutowy i specjalisty ds. instrumentów pochodnych, dyrektor departamentu sprzedaży rynków finansowych; Raiffeisen Solutions – prezesa zarządu, a w późniejszym okresie członek rady nadzorczej; Banku Pekao S.A. – dyrektor zarządzającego pionu rynków finansowych; BNP Paribas Bank Polska S.A . – dyrektor zarządzający pionu rynków finansowych.

Aneta Szczesna-Kowalska, Wiceprezes Zarządu ds. HRAneta Szczesna-Kowalska, Wiceprezes Zarządu ds. HR

Aneta Szczesna-Kowalska posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach z różnych branż: energetycznej, logistycznej, produkcyjnej, telekomunikacyjnej i finansowej. Z Grupą UNIMOT związana od 2021 roku, gdzie zajmowała stanowisko Dyrektora ds. HR i Administracji. W nowej roli odpowiedzialna będzie za realizację strategii grupy i budowanie efektywnej i skutecznej polityki zarządzania kapitałem ludzkim oraz w kształtowanie relacji z partnerem społecznym. Jest certyfikowanym coachem, asesorem oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej, gdzie na Wydziale Nauk Politycznych uzyskała tytuł magistra na kierunku Marketing i Reklama. Ukończyła Podyplomowe Studium Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie w Szkole Głównej Handlowej, Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała tytuł Master of Business Administration w Akademii Leona Koźmińskiego.

Grupa UNIMOT

Grupa UNIMOT jest multienergetyczną grupą kapitałową i liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu jako pierwsza uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA w Polsce i w Ukrainie. UNIMOT S.A. ma ponad 30 lat doświadczenia na rynku paliwowym, specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. W kwietniu 2023 r. Grupa UNIMOT sfinalizowała transakcję przejęcia aktywów Lotos Terminale, w tym 9 terminali paliowych i dwóch zakładów produkcji asfaltu, dzięki czemu powiększyła się dwukrotnie. Firma rozwija także segment fotowoltaiki, m.in. pod marką AVIA Solar, oraz inwestuje w kolejne sektory OZE.

 

Od marca 2017 r. spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie