Bieżące interwencje

© ekostsov - Fotolia.com

18.12.2014

SII będzie przed KNF bronić praw akcjonariuszy mniejszościowych Yawal

Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu. Zgoda KNF to warunek konieczny do wycofania akcji z obrotu na GPW w Warszawie.Zobacz więcej

15.12.2014

Relacja z WZ Uboat-Line: ile warte są słowa Zarządu?

Akcjonariusze Spółki Uboat-Line spotkali się na Walnym Zgromadzeniu, które ponownie decydowało o udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ponadto w porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące skupu akcji własnych oraz przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży biletów na przeprawy promowe do podmiotu zależnego Emitenta.Zobacz więcej

08.12.2014

Wealth Bay - akcje wzrosły o blisko 1000% w 11 sesji. Czy mogło dojść do wykorzystania informacji poufnej? SII pisze do KNF

W ciągu zaledwie kilkunastu sesji cena akcji Wealth Bay w alternatywnym systemie obrotu poszybowała o blisko tysiąc procent. W międzyczasie Spółka przekazała bardzo istotne raporty dotyczące nowej emisji akcji. Czy ktoś mógł wykorzystać te informacje przed publikacją raportu? Z wnioskiem o weryfikację tego podejrzenia SII zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego.Zobacz więcej

05.12.2014

01Cyberaton - Akcje spadły o blisko 80% w zaledwie 4 sesje. SII zawiadamia KNF

Akcje spółki 01Cyberaton S.A. w ciągu zaledwie kilku sesji spadły o blisko 80%. Na rynek nie trafiły w tym czasie żadne negatywne informacje ze Spółki. Właściciela w ciągu 4 sesji zmieniło około 19% akcji. SII skierowało do KNF zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji.Zobacz więcej

01.12.2014Piotr Cieślak

Dziwny i błyskawiczny wniosek o upadłość spółki z NewConnect. SII kieruje pismo do GPW

Aduma jeszcze w połowie sierpnia chwaliła się istotną poprawą wyników finansowych. Następnie niemal do końca października milczała, by nagle zaskoczyć inwestorów informacją o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną. W raporcie za 3 kw. Akcjonariusze poznali informacje, które w ocenie SII powinny być ujawnione przez Spółkę wcześniej. Wobec tego SII zawiadomiło o tym GPW. Wnioskowało również do Spółki o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.Zobacz więcej

24.11.2014

Akcjonariusze Uboat-Line ponownie będą głosować nad kapitałem docelowym. SII weźmie udział w NWZ

Zarząd Spółki Uboat-Line zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 11 grudnia między innymi będzie ponownie decydować o ewentualnym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W obradach uczestniczyć będzie także Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które ma zamiar zgłosić propozycje poprawek do opublikowanych projektów uchwał. Zainteresowani akcjonariusze mogą udzielić SII pełnomocnictwa.Zobacz więcej

21.11.2014

Hutmen S.A. - uchwała w sprawie wycofania akcji z GPW sprzeczna z prawem?

Czy uchwała w sprawie zniesienie dematerializacji akcji została podjęta z naruszeniem art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie? Takie stanowisko zajął KNF w podobnej sytuacji dotyczącej wycofania z GPW akcji Yawal S.A. SII wnioskuje by KNF zajęła takie samo stanowisko również w przypadku spółki Hutmen S.A.Zobacz więcej

17.11.2014

NWZ Gant Development, czyli cała prawda o wydarzeniach z 12 listopada

Wyjątkowo ciepły listopad sprzyja akcjonariuszom. Walne zgromadzenie można przeprowadzić nawet na świeżym powietrzu. Nie jest to, co prawda, korporacyjny standard, ale cóż począć, gdy miejsce gdzie mają odbyć się obrady jest zamknięte. W takich warunkach przebiegało ostatnie nadzwyczajne walne zgromadzenie Gant Development ...Zobacz więcej

06.11.2014

NWZ Uboat-Line: Zarząd nieobecny, pytania akcjonariuszy bez odpowiedzi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uboat-Line odbyło się 4 listopada. Akcjonariusze mieli wiele pytań do Zarządu Spółki, jednak żadnych odpowiedzi im nie udzielono - w obradach nie uczestniczył Prezes Zarządu Emitenta. Wątpliwości inwestorów dotyczące bieżącej działalności Spółki i jej sytuacji finansowej stają się coraz poważniejsze.Zobacz więcej

04.11.2014

Uchwała o wycofaniu spółki Hutmen z obrotu podjęta - Relacja z WZA

SII wzięło udział w WZA, które decydowało o wycofaniu akcji spółki Hutmen S.A. z obrotu publicznego. W trakcie obrad SII reprezentowało akcjonariuszy, którzy dysponowali akcjami dającymi łącznie około 400 tys. głosów. SII skierowało do Zarządu łącznie kilkanaście pytań. Uchwała o wycofaniu akcji z obrotu została podjęta.Zobacz więcej

Data:  od do Zastosuj
Logo SII