Czym jest SII?

Dział Interwencji

Inwestor indywidualny jako pojedynczy akcjonariusz, często nie posiadający znaczącego pakietu akcji, a co za tym idzie – odpowiedniej „siły przebicia” – napotyka na szereg barier, nieprawidłowości i innych nieodpowiednich zachowań (ze strony biur maklerskich, spółek giełdowych lub dominujących w spółkach inwestorów). Można tutaj wymienić między innymi problemy z dostępem do informacji, nieprofesjonalne traktowanie klientów czy też brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych posiada w swojej strukturze Dział Interwencji, którego zadaniem jest podejmowanie działań mających na celu ochronę praw inwestorów oraz reprezentowanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych m.in. przez:

 

  1. udział w walnych zgromadzeniach,
  2. świadczenie podstawowych konsultacji prawnych,

 

Wsparcie, o których mowa w punktcie 2, łącznie obejmuje świedczenie na rzecz członka SII (który opłacił rozszerzony poziom członkostwa) w ramach rocznej składki członkowskiej w wymiarze 120 minut pracy specjalistów SII.

 

Udział w walnych zgromadzeniach każdorazowo jest ustalany i oceniany indywidualnie.

 

Zaznaczamy, że w związku z dużą liczbą napływających pytań, udzielamy wsparcia wyłącznie Członkom Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którzy mają uregulowaną składkę członkowską. Prosimy więc wszystkich członków SII o podanie numeru członkowskiego oraz informacji, czy została opłacona bieżąca składka członkowska.

 

C.H. Beck 

 

W codziennej pracy Działu Interwencji pomagają materiały udostępnione dzięki uprzejmości wydawnictwa C.H. Beck [więcej informacji]

 

 

 

 

Informujemy, że konsultacje telefoniczne z działem interwencji możliwe są wyłącznie:

od wtorku do piątku w godzinach 13:00-14:30

 

Kontakt do Działu Interwencji:

e-mail: interwencje@sii.org.pl

telefon: +48 (0) 71 332 95 60

 

Logo SII