Bieżące interwencje

© alphaspirit - Fotolia.com

30.10.2014

Informacja o zmianie stanu posiadania w Hygienice przekazana z opóźnieniem? SII zawiadamia KNF

Na przełomie lipca i sierpnia Akcjonariusz Hygieniki zmniejszył swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z 14,17 do 0,01 proc. Raport bieżący informujący o tym fakcie przekazany został do publicznej wiadomości dopiero po trzech miesiącach.Zobacz więcej

28.10.2014Piotr Cieślak

Inwestorze, nie czekaj, aż będzie za późno. Walcz o swoje!

Każdego roku mamy głośne sprawy dotyczące naruszeń praw drobnych akcjonariuszy, niegospodarności spółek, wykluczenia firm z obrotu czy wezwań z niską ceną. Co robić?Zobacz więcej

27.10.2014

Czy akcje Yawal S.A. opuszczą GPW? SII kieruje pismo do KNF

26 września 2014 r. walne zgromadzenie Yawal S.A. podjęło uchwałę w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW i zniesienia ich dematerializacji. Akcjonariusze mniejszościowi chcą by akcje spółki pozostały notowane na parkiecie. SII aktywnie wspiera ich działania.Zobacz więcej

14.10.2014

Chcesz, aby Hutmen pozostał na parkiecie? Sprawdź jak tego dokonać!

Decyzja o wycofaniu akcji Hutmen z obrotu na GPW może zależeć od decyzji akcjonariuszy mniejszościowych, a przede wszystkim od tego, czy zdecydują się na aktywność i walkę o swoje prawa. Kluczowa może okazać się tutaj obecność akcjonariuszy na najbliższym WZA spółki. Zatem zachęcamy wszystkich udziałowców mniejszościowych do aktywności!Zobacz więcej

07.10.2014Piotr Cieślak

SII pisze do Ministra Finansów proponując zmiany w publicznej liście ostrzeżeń KNF

SII w drugiej połowie września skierowało do Ministra Finansów pismo w sprawie publicznej listy ostrzeżeń KNF. W ocenie SII istotne jest niezwłoczne wprowadzenie do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów regulujących mechanizm wykreślania podmiotów z „czarnej listy" KNF.Zobacz więcej

02.10.2014

Akcjonariusze zablokują premię prezesa?

Wprowadzenie kontroli wynagrodzeń menedżerów przez Akcjonariuszy, to tylko jedna regulacji szykowanych przez Parlament UE i Radę. Wzmocnieniu kontroli Akcjonariuszy nad spółką publiczną służyć ma również obowiązek uzyskania zgody Akcjonariuszy na zawarcie transakcji przez emitenta z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 5 % aktywów spółki.Zobacz więcej

15.09.2014Jarosław Dzierżanowski

Zgromadzenie nie tylko akcjonariuszy

Idea uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy od lat jest popularyzowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Nie jest to jedyna forma obrad i wyrażania wspólnego stanowiska przez inwestorów indywidualnych.Zobacz więcej

10.09.2014

SII weźmie udział w NWZ Yawal S.A.

Na 26 września 2014 r. zostało zwołane walne zgromadzenie Yawal S.A., które ma podjąć uchwałę w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW. SII weźmie udział w tym walnym zgromadzeniu.Zobacz więcej

08.09.2014

Rolowanie obligacji czy rolowanie obligatariuszy?

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji, które inwestor powinien wiedzieć zanim weźmie udział w rolowaniu obligacji, aby mówiąc kolokwialnie nie zostać "wyrolowanym".Zobacz więcej

15.09.2014

Wątpliwości dotyczące zwołanego NWZ Ganta. SII wysyła pismo do Spółki. Zarząd odpowiada.

Na żądanie jednego lub kilku akcjonariuszy Zarząd Gant Development zwołał na 12 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Brak jednak informacji, jaki dokładnie podmiot wystąpił z takim żądaniem i czy był do tego uprawniony. Co więcej, treść projektów uchwał jest sprzeczna z przepisami prawa, a Spółka nie opublikowała wymaganych opinii Zarządu dotyczących planowanych emisji warrantów i akcji.Zobacz więcej

Data:  od do Zastosuj
Logo SII