Bieżące interwencje

© photosoup - Fotolia.com

21.01.2015

Jesteś akcjonariuszem North Coast? Weź udział w najbliższym WZA lub przekaż SII pełnomocnictwo

Na dzień 26 lutego 2015 r. na wniosek BPH TFI zwołane zostało NWZ spółki North Coast. Fundusz zamierza wyjaśnić zarówno wątpliwości związane z sytuacją spółki, jak również powołać biegłego rewidenta ds. szczególnych oraz członka Rady Nadzorczej. Udział w WZA planuje również SII. Zachęca akcjonariuszy spółki do osobistego udziału lub do przekazywania pełnomocnictw.Zobacz więcej

29.12.2014

SII kwestionuje sposób ustalenia ceny w wezwaniu na akcje North Coast i zawiadamia KNF

Wobec treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast, w szczególności treści dotyczącej sposobu ustalenia ceny w wezwaniu na akcje tej spółki, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało zawiadomienie do KNF wskazując, że cena w wezwaniu została ustalona z naruszeniem przepisów Ustawy o ofercie publicznej.Zobacz więcej

19.12.2014

Nowa ustawa o obligacjach, nowe ograniczenia

W ostatni czwartek (18.12.2014) Senat RP przyjął nową ustawę o obligacjach. Ma ona wejść w życie 1-go lipca 2015 r. Zawiera wiele istotnych i pożądanych zmian w uregulowaniach dotyczących obligacji. Niestety wprowadza również bardzo istotne ograniczenie zbywalności obligacji, które może poważnie zniechęcić inwestorów do lokowania swoich pieniędzy w ten papier wartościowy.Zobacz więcej

18.12.2014

SII będzie przed KNF bronić praw akcjonariuszy mniejszościowych Yawal

Komisja Nadzoru Finansowego dopuściła Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu. Zgoda KNF to warunek konieczny do wycofania akcji z obrotu na GPW w Warszawie.Zobacz więcej

15.12.2014

Relacja z WZ Uboat-Line: ile warte są słowa Zarządu?

Akcjonariusze Spółki Uboat-Line spotkali się na Walnym Zgromadzeniu, które ponownie decydowało o udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ponadto w porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące skupu akcji własnych oraz przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży biletów na przeprawy promowe do podmiotu zależnego Emitenta.Zobacz więcej

08.12.2014

Wealth Bay - akcje wzrosły o blisko 1000% w 11 sesji. Czy mogło dojść do wykorzystania informacji poufnej? SII pisze do KNF

W ciągu zaledwie kilkunastu sesji cena akcji Wealth Bay w alternatywnym systemie obrotu poszybowała o blisko tysiąc procent. W międzyczasie Spółka przekazała bardzo istotne raporty dotyczące nowej emisji akcji. Czy ktoś mógł wykorzystać te informacje przed publikacją raportu? Z wnioskiem o weryfikację tego podejrzenia SII zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego.Zobacz więcej

05.12.2014

01Cyberaton - Akcje spadły o blisko 80% w zaledwie 4 sesje. SII zawiadamia KNF

Akcje spółki 01Cyberaton S.A. w ciągu zaledwie kilku sesji spadły o blisko 80%. Na rynek nie trafiły w tym czasie żadne negatywne informacje ze Spółki. Właściciela w ciągu 4 sesji zmieniło około 19% akcji. SII skierowało do KNF zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji.Zobacz więcej

01.12.2014Piotr Cieślak

Dziwny i błyskawiczny wniosek o upadłość spółki z NewConnect. SII kieruje pismo do GPW

Aduma jeszcze w połowie sierpnia chwaliła się istotną poprawą wyników finansowych. Następnie niemal do końca października milczała, by nagle zaskoczyć inwestorów informacją o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną. W raporcie za 3 kw. Akcjonariusze poznali informacje, które w ocenie SII powinny być ujawnione przez Spółkę wcześniej. Wobec tego SII zawiadomiło o tym GPW. Wnioskowało również do Spółki o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.Zobacz więcej

24.11.2014

Akcjonariusze Uboat-Line ponownie będą głosować nad kapitałem docelowym. SII weźmie udział w NWZ

Zarząd Spółki Uboat-Line zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 11 grudnia między innymi będzie ponownie decydować o ewentualnym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W obradach uczestniczyć będzie także Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które ma zamiar zgłosić propozycje poprawek do opublikowanych projektów uchwał. Zainteresowani akcjonariusze mogą udzielić SII pełnomocnictwa.Zobacz więcej

21.11.2014

Hutmen S.A. - uchwała w sprawie wycofania akcji z GPW sprzeczna z prawem?

Czy uchwała w sprawie zniesienie dematerializacji akcji została podjęta z naruszeniem art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie? Takie stanowisko zajął KNF w podobnej sytuacji dotyczącej wycofania z GPW akcji Yawal S.A. SII wnioskuje by KNF zajęła takie samo stanowisko również w przypadku spółki Hutmen S.A.Zobacz więcej

Data:  od do Zastosuj
Logo SII