Bieżące interwencje

© Sergey Nivens - Fotolia.com

14.10.2014

Chcesz, aby Hutmen pozostał na parkiecie? Sprawdź jak tego dokonać!

Decyzja o wycofaniu akcji Hutmen z obrotu na GPW może zależeć od decyzji akcjonariuszy mniejszościowych, a przede wszystkim od tego, czy zdecydują się na aktywność i walkę o swoje prawa. Kluczowa może okazać się tutaj obecność akcjonariuszy na najbliższym WZA spółki. Zatem zachęcamy wszystkich udziałowców mniejszościowych do aktywności!Zobacz więcej

07.10.2014Piotr Cieślak

SII pisze do Ministra Finansów proponując zmiany w publicznej liście ostrzeżeń KNF

SII w drugiej połowie września skierowało do Ministra Finansów pismo w sprawie publicznej listy ostrzeżeń KNF. W ocenie SII istotne jest niezwłoczne wprowadzenie do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przepisów regulujących mechanizm wykreślania podmiotów z „czarnej listy" KNF.Zobacz więcej

02.10.2014

Akcjonariusze zablokują premię prezesa?

Wprowadzenie kontroli wynagrodzeń menedżerów przez Akcjonariuszy, to tylko jedna regulacji szykowanych przez Parlament UE i Radę. Wzmocnieniu kontroli Akcjonariuszy nad spółką publiczną służyć ma również obowiązek uzyskania zgody Akcjonariuszy na zawarcie transakcji przez emitenta z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 5 % aktywów spółki.Zobacz więcej

15.09.2014Jarosław Dzierżanowski

Zgromadzenie nie tylko akcjonariuszy

Idea uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy od lat jest popularyzowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Nie jest to jedyna forma obrad i wyrażania wspólnego stanowiska przez inwestorów indywidualnych.Zobacz więcej

10.09.2014

SII weźmie udział w NWZ Yawal S.A.

Na 26 września 2014 r. zostało zwołane walne zgromadzenie Yawal S.A., które ma podjąć uchwałę w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW. SII weźmie udział w tym walnym zgromadzeniu.Zobacz więcej

08.09.2014

Rolowanie obligacji czy rolowanie obligatariuszy?

Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji, które inwestor powinien wiedzieć zanim weźmie udział w rolowaniu obligacji, aby mówiąc kolokwialnie nie zostać "wyrolowanym".Zobacz więcej

15.09.2014

Wątpliwości dotyczące zwołanego NWZ Ganta. SII wysyła pismo do Spółki. Zarząd odpowiada.

Na żądanie jednego lub kilku akcjonariuszy Zarząd Gant Development zwołał na 12 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Brak jednak informacji, jaki dokładnie podmiot wystąpił z takim żądaniem i czy był do tego uprawniony. Co więcej, treść projektów uchwał jest sprzeczna z przepisami prawa, a Spółka nie opublikowała wymaganych opinii Zarządu dotyczących planowanych emisji warrantów i akcji.Zobacz więcej

18.08.2014

Akcjonariusze CEDC i Nova KBM czekają na ruch Ministra Finansów

Pod koniec marca tego roku SII apelowało do Ministra Finansów o podjęcie działań, które pozwolą akcjonariuszom CEDC i Nova KBM chociaż rozliczyć z zeznaniu podatkowy stratę poniesioną na akcjach tych spółek. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony MF, SII ponowiło swój wniosek, wskazując na pilną potrzebę przeprowadzenia działań, które chociaż w niewielkim zakresie pozwoliłyby inwestorom indywidualnych złagodzić skutki utraty posiadanych akcji bez jakiejkolwiek rekompensaty.Zobacz więcej

14.08.2014

Poprawia się jakość komunikacji spółek podczas walnych zgromadzeń. Podsumowanie „Akcji WZ” 2014

W czasie tegorocznej Akcji WZ, SII uczestniczyło w blisko 30 Walnych Zgromadzeniach. W stosunku do lat poprzednich, można zaobserwować, że coś wreszcie zaczyna się w spółkach zmieniać na korzyść inwestorów indywidualnych. Wywiad z Piotrem Cieślakiem, Wiceprezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.Zobacz więcej

25.08.2014

Podejrzane zachowanie kursu akcji Certus Capital. Stowarzyszenie zawiadamia KNF

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości dokonania manipulacji akcjami Spółki Certus Capital w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Cena tych instrumentów finansowych podlega znacznym i nienaturalnym wahaniom od początku kwietnia bieżącego roku.Zobacz więcej

Data:  od do Zastosuj
Logo SII