Bieżące interwencje

14.08.2014

Poprawia się jakość komunikacji spółek podczas walnych zgromadzeń. Podsumowanie „Akcji WZ” 2014

W czasie tegorocznej Akcji WZ, SII uczestniczyło w blisko 30 Walnych Zgromadzeniach. W stosunku do lat poprzednich, można zaobserwować, że coś wreszcie zaczyna się w spółkach zmieniać na korzyść inwestorów indywidualnych. Wywiad z Piotrem Cieślakiem, Wiceprezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.Zobacz więcej

25.08.2014

Podejrzane zachowanie kursu akcji Certus Capital. Stowarzyszenie zawiadamia KNF

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości dokonania manipulacji akcjami Spółki Certus Capital w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Cena tych instrumentów finansowych podlega znacznym i nienaturalnym wahaniom od początku kwietnia bieżącego roku.Zobacz więcej

18.08.2014

Czy Spółka PMI zostanie wykluczona z obrotu? SII kieruje pismo do Zarządu Emitenta

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Precious Metals Investments wkrótce mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku NewConnect. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pyta Zarząd Emitenta o działania podejmowane w celu ratowania sytuacji Spółki i jej akcjonariuszy.Zobacz więcej

01.08.2014

Co wydarzyło się na Walnych Zgromadzeniach Spółki Digate? SII wnioskuje o niezwłoczną publikację raportów bieżących

Nadzwyczajne i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Digate zwołane zostały odpowiednio na 26 czerwca i 30 czerwca 2014 roku. Pomimo znacznego upływu czasu od tych terminów, Emitent do tej pory nie opublikował raportów bieżących informujących m.in. o podjętych uchwałach czy akcjonariuszach posiadających podczas obrad co najmniej 5 proc. liczby głosów.Zobacz więcej

14.07.2014

Akcje Bomi na wniosek akcjonariusza Syndyk doręczy listownie

Odcinki akcji Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej są wystawiane i na indywidualne wnioski akcjonariuszy przesyłane drogą pocztową. Nie ma potrzeby ich osobistego odbioru w siedzibie Spółki.Zobacz więcej

11.07.2014

SII nie zgadza się na zniesienie dematerializacji akcji Yawal S.A.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie godzi się na zniesienie dematerializacji akcji Yawal S.A. W dniu 11 lipca 2014 r. przedstawiło Komisji Nadzoru Finansowego swoje stanowisko w przedmiocie braku podstaw do wydania decyzji zezwalającej na przywrócenie formy dokumentu akcjom Yawal S.A.Zobacz więcej

23.06.2014

ZWZ Prima Moda S.A. - akcjonariusze pytają o działania restrukturyzacyjne

Rok 2013 przebiegał dla spółki Prima Moda S.A. pod znakiem działań restrukturyzacyjnych. Na ich efekty z niecierpliwością czekają akcjonariusze. Stąd też odbywające się 16 czerwca 2014 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki przebiegało pod znakiem pytań o restrukturyzację.Zobacz więcej

10.06.2014

Selena FM - relacja z ZWZ

9 czerwca 2014 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Selena FM S.A. SII pytało jak o kwestie związane z zarządzaniem grupą kapitałową.Zobacz więcej

30.05.2014

ZWZ Tarczyński S.A. - Zarząd wskazuje na 15% dynamikę wzrostu przychodów

30 maja 2014 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie spółki Tarczyński S.A. Zarząd podsumował pierwszy rok na Giełdzie. W podsumowaniu wyników uczestniczyło również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.Zobacz więcej

19.05.2014

Stanowisko SII w sprawie zmian w przepisach o wezwaniach

Wieloletnia batalia SII o zmianę przepisów o wezwaniach zbliża się do finału. Na początku maja SII przesłało do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko w przedmiocie proponowanych zmian. Pod koniec miesiąca w MF odbędzie się spotkanie konsultacyjne. SII będzie lobbować za zmianami.Zobacz więcej

Data:  od do Zastosuj
Logo SII