Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

ZWZ Komputronik S.A. – relacja z obrad

Skomentuj artykuł

Dzięki mobilizacji akcjonariuszy mniejszościowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zebrało pełnomocnictwa upoważniające do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. i wykonywania prawa głosu z 790 584 akcji, co stanowi 8,07 % udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów. Wszystkich akcji uczestniczących w ZWZ w dniu 19 września 2019 r. było 5 889 257, co oznacza, że głosy akcjonariuszy reprezentowanych przez SII stanowiły aż 13,42% udziału we wszystkich głosach na walnym zgromadzeniu.

SII reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych posiadającyh aż 13,42% głosów na ZWZ

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (raport bieżący Komputronik S.A. z dnia 17 września 2019 r. nr 18/2019), większościowi akcjonariusze zaproponowali usunięcie z porządku obrad spraw podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie §8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) oraz w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji.

Kontrowersyjne uchwały usunięte z porządku obrad

Następnie akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany porządku obrad. Jak wyjaśnił Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A., a zarazem przedstawiciel jednego z głównych akcjonariuszy, wobec docierających do niego sygnałów o kontrowersjach, jakie budzą ww. uchwały, podjęta została decyzja o odstąpieniu od ich podjęcia. Jak dodatkowo wyjaśnił Prezes Zarządu, uchwały te służyć miały zabezpieczeniu pozyskiwanego finansowania dla Spółki, a nie bezpośrednio pozyskaniu kapitału. 

 

SII jeszcze przed walnym zgromadzeniem apelowało o rezygnację z głosowania za uchwałami nr 17 i 18. (więcej zob. tutaj). Cieszymy się, że nasz apel spotkał się ze zrozumieniem głównych akcjonariuszy. Siła naszego głosu na pewno nie byłaby jednak tak przekonująca, gdyby nie stała za nami znacząca liczba akcjonariuszy mniejszościowych. Jest to bardzo dobry przykład, że akcjonariusze mniejszościowi również mają prawo głosu w spółce, muszą jedynie aktywnie uczestniczyć w walnych zgromadzeniach. Aktywność na forach internetowych to za mało. Uczestnicząc w walnym zgromadzeniu akcjonariusze mniejszościowi mają szanse na dialog z akcjonariuszami większościowymi. Nawet jeśli ten dialog nie jest łatwy, przykład Komputronik S.A. pokazuje, że jest możliwy. 

ZWZ ogłasza przerwę w obradach

Po zatwierdzeniu zmienionego porządku obrad walne zgromadzenie przeszło do realizacji jego kolejnych punktów, tj. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Komputronik S.A. Po podjęciu uchwał w wyżej wymienionych sprawach walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 30 września 2019 r. do godziny 17:00. Przyczyną przerwy w obradach, jak wskazał akcjonariusz wnioskujący o jej podjęcie, były nagłe względy rodzinne. 

SII weźmie udział w obradach po przerwie

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych będzie uczestniczyć w obradach po przerwie 30 września 2019 r. W związku z powyższym pragniemy przekazać wszystkim akcjonariuszom, którzy udzielili nam pełnomocnictw do reprezentacji na ZWZ Komputronik S.A, że pozostają one ważne do zakończenia walnego zgromadzenia, czyli bez względu na liczbę przerw w obradach do czasu zrealizowania całego porządku obrad. Nie ma zatem potrzeby udzielania nowych pełnomocnictw. Akcjonariusze mają przy tym prawo do zmiany sposobu głosowania, a także sposobu reprezentacji na walnym zgromadzeniu. Osoby, które na 19 września 2019 r. udzieliły pełnomocnictw do reprezentacji na ZWZ, w dniu 30 września 2019 r. w przypadku zainteresowania mogą uczestniczyć osobiście w obradach, a osoby, które 19 września 2019 r. uczestniczyły osobiście, mogą udzielić pełnomocnictw.  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie