Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

ABC Data planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 rok

© Kokhanchikov - Fotolia.com

Zarząd ABC Daty podjął uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy. Wysokość zaliczki na jedną akcję ma wynieść 8 groszy.  

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

ABC Data wskazała, że wypłata zaliczki ma nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2017 roku. Dokładny dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania zaliczki oraz jej wypłaty, zostanie wyznaczony odrębną uchwałą zarządu. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 10 mln zł.

 

„Stosownie do art. 349 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Kwota Zaliczki nie będzie przekraczała połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym jednostkowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne” – napisano w komunikacie bieżącym ABC Data.

 

Spółka wskazała też kilka warunków, które muszą zostać spełnione do wypłaty zaliczki. Są to:

  • uchwalenie przez WZA i zarejestrowanie w KRS zmiany statutu spółki przewidującej upoważnienie zarządu spółki do wypłaty zaliczki;
  • uzyskanie zgody Rady Nadzorczej;
  • zakończenie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania za I półrocze 2017 roku, z którego wynikać będzie zysk netto spółki za ten okres;
  • utworzenie przez WZA kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy;
  • uzyskania przez spółkę zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r., w kwocie nie mniejszej niż kwota zaliczki.

 

Warto zaznaczyć, że ABC Data wypłacała dywidendę od początku obecności na GPW. Średnia stopa dywidendy w latach 2011-2015 wyniosła 9,9%, co było jedną z najwyższych stóp na polskim rynku kapitałowym. Zaskoczeniem dla rynku była rekomendacja zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca niewypłacenia dywidendy za 2016 rok. Zamiast tego rekomendacja zakładała przeznaczenie zysku na nabycie akcji własnych oraz na kapitał zapasowy. W następujący sposób decyzję zarządu skomentowała prezes ABC Data Ilona Weiss:

 

„Wielokrotnie podkreślaliśmy, że brak rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2016 nie oznacza, że ABC Data nie będzie wypłacać dywidendy w kolejnych okresach. Polityka dywidendowa ABC Data nie uległa zmianie, a decyzja w sprawie podziału zysku za rok 2016 była racjonalną i optymalną reakcją na sytuację w branży dystrybucji IT.”


„Obecnie, po dokładnej analizie sytuacji finansowej spółki oraz uwzględniając prognozowane wyniki za rok 2017, które będą istotnie wyższe od tych wypracowanych w minionym roku, uznaliśmy, że jest to właściwy moment na podjęcie decyzji o warunkowej wypłacie naszym akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017. Dodatkowo na naszą decyzję wpłynęły efekty, wprowadzonej pod koniec 2016 roku zmiany w obszarze zarządzania środkami pieniężnymi.”

 

 

Kurs akcji ABC Data w dniu dzisiejszy zwyżkuje o 1%. Na wykresie widać przebicie krótkoterminowej linii trendu spadkowego, która przebiegała na poziomie 1,8 zł. Priorytetem dla popytu jest przełamanie głównej linii trendu spadkowego – poziom 2,25 zł. Z kolei wsparcie dla kursu zlokalizowane jest w okolicy 1,80 zł, a następnie 1,70 zł.

 

ABC Data - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: ABC Data S.A.

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

26.04.2018, Newsroom

Słabe wyniki Getin Noble Banku. Spółka straciła ponad pół miliarda złotych

26.04.2018, Newsroom

Słabe wyniki Getin Noble Banku. Spółka straciła ponad pół miliarda złotych

Skonsolidowana strata netto spółki przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za 2017 rok była prawie 10-krotnie wyższa niż rok wcześniej.

Zobacz więcej

ABC Data planuje wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 rok
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie