Chat with us, powered by LiveChat

Publikacja prognozy oraz wyników I kw. 2017 roku nie pomaga akcjom ABC Daty

Skomentuj artykuł
© Kokhanchikov - Fotolia.com

Zarząd ABC Data opublikował prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok. Zakłada ona osiągnięcie przez grupę kapitałową przychodów na poziomie 4 468,2 mln zł, zysku EBITDA w kwocie 50,5 mln zł oraz 27,7 mln zł zysku netto. 

 

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

 

Spółka wskazała, że prognozę opracowano w oparciu o wyniki osiągnięte w I kw. 2017 roku, ocenę postępu prac nad realizacją budżetu II kw. oraz operacyjne budżety w III i IV kw. tego roku. Uwzględniono też przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w oparciu o dane historyczne, a także doświadczenie rynkowe i przewidywaną kondycję rynków, na których działa grupa. Prognozowany poziom wyników ma być osiągnięty dzięki utrzymaniu się trendu sprzedaży w kraju i zagranicą. Prognozę opracowano przy założeniu stałych kursów walutowych. Zarząd ABC Daty zadeklarował, że będzie dokonywał oceny przebiegu realizacji prognozy na podstawie realizacji budżetu i aktualizacji założeń na podstawie których prognoza została sporządzona.


Opublikowana prognoza na 2017 rok zakłada poprawę wyników finansowych względem rezultatów odnotowanych w 2016 roku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku grupa kapitałowa ABC Data wykazała 4 926,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 40,4 mln zł zysku EBITDA i 17,2 mln zł zysku netto.


Jak pokazały wyniki za I kw. 2017 roku, realizacja prognozy może okazać się ambitnym planem. W pierwszych trzech miesiącach tego roku grupa osiągnęła 994,8 mln zł przychodów wobec 1 036,4 mln zł rok wcześniej. Wyróżniającym się pozytywnym elementem wyniku była bardzo wysoka marża na sprzedaży, która wyniosła 5,9%. Zysk brutto ze sprzedaży, mimo niższych przychodów w ujęciu rok do roku, był wyższy i wyniósł 58,5 mln zł wobec 55,5 mln zł rok wcześniej. Spółka nadal nie może zahamować rosnących kosztów i to mimo spadających przychodów – koszty na sprzedaży wzrosły do poziomu 43,7 mln zł wobec 42,4 mln zł rok wcześniej, a koszty zarządu skoczyły do 10,1 mln zł wobec 8,7 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny w I kw. 2017 roku wyniósł 5,5 mln zł wobec 11,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto skurczył się o 80% i wyniósł 1,5 mln zł wobec 7,3 mln zł rok wcześniej. Nie można jednak zapomnieć, że w I kw. 2016 roku grupa odnotowała zdarzenie jednorazowe, które ujęte zostało w pozostałych przychodach operacyjnych wynoszących sumarycznie 7,4 mln zł.


„Pierwszy kwartał jest momentem przełomowym dla wyników spółki. Wdrożone pod koniec 2016 roku działania mające na celu optymalizację kosztów, przyniosły zakładany efekt już teraz, a jeszcze bardziej widoczne będą w kolejnych kwartałach” – deklaruje w komunikacie prezes ABC Daty Ilona Weiss.


„Za nami pierwszy pełen kwartał, w którym konsolidujemy wyniki S4E. Ze względu na jej wyspecjalizowany charakter i działalność prowadzoną w znacznej mierze w modelu projektowym, najkorzystniejsze będą trzeci i czwarty kwartał. W efekcie wyniki S4E będą szczególnie pozytywnie kontrybuować do wyników grupy w drugiej połowie roku” – dodała Ilona Weiss.

 

Publikacja prognozy finansowej oraz wcześniejszych wyników finansowych za I kw. 2017 roku nie pomogła zniżkującemu kursowi ABC Data. Na wykresie akcji widać zdecydowany trend spadkowy, który nadal nie wykazuje żadnych oznak zmiany. Przełamanie ostatnich minimów na poziomie 1,8 zł wywołało kolejną falę spadków. Sygnałem to poprawy będzie powrót ponad 1,8 zł.

 

ABC Data - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: ABC Data S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie