Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

© Minerva Studio - Fotolia.com

W ostatnim miesiącu zarówno mały, jak i większy parkiet polskiej giełdy był w okresie znaczącego ożywienia, o czym świadczą wysokie wartości dynamiki wzrostu kursów najważniejszych indeksów. Kurs zamknięcia NCIndex w dniu 12 sierpnia 2016 r. osiągnął poziom 288,98 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 4,92%. Wzrost o jeszcze większym zakresie wykazał NCIndex 30, którego notowania wzrosły o 6,09%, do 902,35 pkt.

 

W tym samym kierunku w opisywanym okresie podążały wszystkie najważniejsze indeksy głównego parkietu warszawskiej giełdy. Kurs sWIG80 wzrósł o 5,68% i na zamknięciu ustabilizował się na poziomie 14.026,98 pkt, wzrost o jeszcze większym zakresie odnotował mWIG40, który zwiększył wartość o 10,11% do 3844,19 pkt, natomiast WIG20 zamknął omawiany okres na poziomie 1857,70 pkt i tym samym zyskał na wartości 5,59%. 

 

Wartość handlu na rynku NewConnect w okresie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016  r. osiągnęła poziom 78,92 mln zł, co świadczy o wyższej o 44,30% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 54,69 mln zł.

 

 

Rys. 1. Notowania NC Index (w pkt., oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2015 r. – 12 sierpnia 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 18 lipca – 12 sierpnia 2016 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 172 spółki zwiększyły poziomy swoich notowań, kursy 68 spółek pozostały bez zmian, natomiast 167 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • E-Solution Software S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, informacja o zamiarze opracowania nowej strategii rozwoju Emitenta oraz informacja o podpisaniu przez Spółkę umowy pożyczki z jednym z akcjonariuszy;
  • Your Image S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja informacji o zmianach w strukturze akcjonariatu Emitenta, informacje o zmianach w Radzie Nadzorczej Emitenta, informacja o zbyciu przez Emitenta lokalu niemieszkalnego w Chorzowie, a także informacja o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F;
  • Nowoczesna Firma S.A. – na wzrost ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja przez Emitenta raportu okresowego za II kwartał 2016 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 15 lipca – 12 sierpnia 2016 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

ESOLUTION

532,02

YOURIMAGE

401,79

NFPL

160,00

INVENTI

128,30

POLMAN

113,33

BOMEDIA

91,49

EXAMOBILE

87,80

FORPOSTA

61,11

ROCCA

58,33

ALEJA

57,14

SILESIA

50,00

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Hetan Technologies S.A., Vivd Games S.A., oraz Your Image S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 18 lipca – 12 sierpnia 2016 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

HETAN

12 751,71

VIVID

10 924,96

YOURIMAGE

4 903,71

BLOOBER

4 611,17

EC2

2 135,28

FARM51

1 830,59

SOFTBLUE

1 580,58

PRIME

1 565,47

EFENERGII

1 530,45

BALTICINV

1 509,72

BORUTA

1 419,84

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • MBF Group S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ raportu okresowego za II kwartał 2016 r. oraz informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zobowiązaną.
  • Hetan Technologes S.A. – na spadek ceny akcji mogły mieć wpływ: opóźnienie publikacji raportu okresowego za II kwartał 2016 r. oraz inne raporty bieżące opublikowane przez Emitenta w omawianym okresie;
  • Broad Gate S.A. – na spadek ceny akcji mogła mieć wpływ publikacja raportu okresowego za II kwartał 2016 r. oraz informacja o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej sprzedaży udziałów w spółce zależnej Advag OOO.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 15 lipca – 12 sierpnia 2016 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

MBFGROUP

-67,20

HETAN

-56,92

BROADGATE

-52,42

SILVACG

-50,00

SAPPEERS

-47,96

LZMO

-41,10

EKIOSK

-38,64

GCINVEST

-34,38

OPENNET

-34,29

CALESCO

-33,33

EC2

-33,10

 

 

Opracowanie:

 

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

17.11.2017, Newsroom

Grupa Azoty osiągnęła w III kw. historyczny zysk EBITDA na poziomie 255 mln zł

17.11.2017, Newsroom

Grupa Azoty osiągnęła w III kw. historyczny zysk EBITDA na poziomie 255 mln zł

Spółka pochwaliła się poprawą wyników finansowych w III kw. 2017 roku. Na poziomie zysku EBITDA wszystkie segmenty działalności wykazały dodatnią kontrybucję.

Zobacz więcej

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 r.