Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Bank Pekao zwiększa zyski pomimo spadku przychodów

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Bank Pekao S.A. opublikował dziś, to jest 3 sierpnia 2016 r. wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Bank mimo nieznacznego spadku przychodów oraz obciążenia podatkiem od instytucji finansowych odnotował wzrosty zysków, a jego wyniki okazały się lepsze od oczekiwanych.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) I kw. 2016 r. I kw. 2015 roku
Przychody z tytułu odsetek

2 691 404

2 721 895

Wynik z tytułu odsetek

2 151 743

2 058 425

Przychody z tytułu prowizji i opłat

1 113 819

1 200 212

Wynik z tytułu prowizji i opłat

968 481

993 817

Wynik z działalności operacyjnej

3 801 365

3 425 841

Podatek od instytucji finansowych

-200 844

-
Wynik brutto

1 612 385

1 538 660

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Banku Pekao S.A.

1 263 909

1 243 626

Źródło: Sprawozdanie finansowe Banku Pekao S.A.

 

Dwa główne źródła przychodów banku zanotowały ujemną dynamikę na koniec pierwszego półrocza 2016 roku. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 2,69 mld zł i zmalały o 1,1% rok do roku. Dzięki znacznemu obniżeniu kosztów w tym segmencie (o 19%, z 663 do 540 mln zł) bankowi udało się jednak odnotować wzrost wyniku odsetkowego. Wyniósł on 2,15 mld zł i był wyższy o 4,5% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2015 roku. Mocniej skurczyły się za to przychody z tytułu prowizji i opłat. Na koniec I półrocza 2016 r. były one niższe o 7,2% r/r i wyniosły 1,11 mld zł. Spadek przychodów został częściowo zbilansowany redukcją kosztów w tym segmencie do poziomu 145 mln zł, czyli o 61 mln zł mniej niż w podobnym okresie roku poprzedniego. Pozwoliło to na ograniczenie spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat, który wyniósł 968,5 mln zł i był o 2,5% niższy niż 993,8 mln zł osiągnięte po pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku. Powodem tego, jak podała spółka była „presja na prowizje związane z rynkiem kapitałowym”.

 

Spółka odnotowała wzrosty w głównych kategoriach dochodowych. Wynik na działalności podstawowej wyniósł 3,8 mld zł i był o blisko 11% wyższy od wyniku z porównywalnego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miał głównie wzrost o 162 mln zł wyniku pozaodsetkowego grupy, który na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 1,64 mld zł wobec 1,48 mld zł osiągniętych rok wcześniej. W komentarzu do wyników spółka podała, iż na wzrost ten składa się „wyższy wynik z działalności handlowej, wynikający z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., oraz wyższe pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, wsparte przez sprzedaż wierzytelności kredytowych”.

 

Wynik netto w pierwszym półroczu 2016 roku przypadający akcjonariuszom Banku Pekao S.A. wyniósł 1,264 mld zł i był wyższy o 20 mln zł, czyli o 1,6% w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 roku. Bankowi udało się osiągnąć wzrost pomimo obciążenia podatkiem od instytucji finansowych, który wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 200,8 mln zł. Gdyby dodać tę kwotę do wyniku netto,bank osiągnąłby wynik lepszy o 221 mln zł, czyli o 17,8% więcej niż rok wcześniej.

 

Spółka w podsumowaniu wyników podkreśliła główne przyczyny wzrostów: „Dzięki efektywnej działalności komercyjnej Grupy w I półroczu 2016 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 7,7% r/r) oraz wzrost o 5,0% r/r w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 15,4% r/r.”

 

Korzystnie w porównaniu do oczekiwań rynku prezentują się wyniki spółki za sam II kwartał 2016 roku. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł w tym okresie 505,1 mln zł i był o 6% wyższy od 475,6 mln zł oczekiwanych przez rynek, a także o 9% od wyniku z pierwszego kwartału bieżącego roku (463 mln zł). Szczególnie dobrze prezentuje się zysk netto Banku Pekao uzyskany w okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku, który wyniósł 690,5 mln zł i był o 12% wyższy od 618 mln zł oczekiwanych przez rynek oraz o 21% wyższy niż wynik poprzedniego kwartału (573 mln zł). Zbliżony do konsensusu na poziomie -129,6 mln zł okazał się wynik dokonanych przez bank w I kwartale tego roku odpisów z tytułu utraty wartości kredytu i rezerw na zobowiązania pozabilansowe (-131,2 mln zł). W całym pierwszym półroczu 2016 roku wynik ten wyniósł -260,5 mln zł wobec -267,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Wskaźnik ROE na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku wyniósł 10,7%, co oznacza wzrost w porównaniu do 10,3% uzyskanych na koniec czerwca 2015 roku i 9,7% na koniec grudnia 2015 roku. Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym poziomie 2,8%. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) obniżył do poziomu 42,4% wobec 45% uzyskanych na koniec I półrocza 2015 roku, natomiast wskaźnik kredytów netto do depozytów zwiększył się w tym okresie z 90,7% do 93,6%.  

 

Na koniec czerwca 2016 roku liczba pracowników grupy Pekao wyniosła 18 150 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną) w porównaniu z 18 629 osobami na koniec czerwca 2015 roku. Oznacza to spadek zatrudnienia w tym okresie o 2,5%. Zredukowana została także liczba placówek z 1 013 do 947. Bank Pekao jest spółką dywidendową, płacącą dywidendy nieprzerwanie od 2009 roku. W tym roku dywidenda wyniosła 8,70 zł na akcję, a w roku ubiegłym było to rekordowe 10 zł na akcję. Dominującym akcjonariuszem banku z pakietem 40,1% akcji pozostaje włoska grupa Unicredit, która na początku lipca 2016 roku sprzedała jednak 10% udziałów w spółce za 3,3 mld zł. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o rozważaniu przez Unicredit sprzedaży całego posiadanego pakietu, o czym szerzej pisaliśmy w tym miejscu.

 

Notowania Banku Pekao znajdują się w krótkoterminowym trendzie spadkowym trwającym od kwietnia bieżącego roku, tracąc w tym czasie około 23%. Kurs zbliża się obecnie do ważnego wsparcia na 120 zł wyznaczonego przez dołek ze stycznia tego roku, które w ostatnich dniach było już testowane. Kolejny poziom wsparcia rysuje się na 110 zł.  

 

Bank Pekao - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Bank Pekao S.A.

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Bank Pekao zwiększa zyski pomimo spadku przychodów