Chat with us, powered by LiveChat

Zysk netto Banku Pekao S.A. w I kw. 2017 roku niższy rok do roku, ale...

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Bank Pekao S.A. opublikował raport finansowy za I kw. 2017 roku. Wykazany wynik finansowy netto był wyraźnie niższy w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, jednak był on obciążony dodatkowymi kosztami.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku PEKAO S.A.:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 r.

I kw. 2016 r.

Wynik z tytułu odsetek

1 115 027

1 069 738

Wynik z tytułu prowizji i opłat

573 482

562 172

Dochody z działalności operacyjnej

1 699 210

1 801 436

Zysk brutto

503 821

728 660

Zysk netto

349 792

573 478

Źródło: Bank PEKAO S.A.

 

Zysk netto grupy kapitałowej Pekao S.A. wyniósł w I kw. 2017 roku 349,8 mln zł. Wynik ten uwzględniał m.in. podatek od niektórych instytucji finansowych (125,2 mln zł) oraz jednorazowe obciążenie kosztami rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w ramach opłat na rzecz BFG (178,4 mln zł). W komentarzu do wyników bank podkreślił, że istotny wpływ na osiągnięte wyniki miał znaczący wzrost wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych oraz dalszy postęp w optymalizacji kosztów i niższe koszty ryzyka. Zgodnie z raportem, porównywalny skonsolidowany zysk netto wyniósłby 675,9 mln zł i byłby wyższy o 83,9 mln zł (14,2%) od porównywalnego wyniku z I kw. 2016 roku (z wyłączeniem wyniku ze sprzedaży wierzytelności kredytowych). W obszarze kredytów klientów detalicznych odnotowano wzrost wolumenów kredytowych o 9,1% rdr, a w obszarze wolumenów korporacyjnych wzrost o 3,1% rdr. Z kolei depozyty detaliczne wzrosły o 10,7% rdr.


Zysk netto osiągnięty w I kw. 2017 r. był co prawda znacznie niższy niż rok wcześniej, ale okazał się o 7% wyższy od oczekiwań rynkowych (konsensus PAP). Wchodząc głębiej w rachunek zysków i strat, uzyskany w I kw. bieżącego roku wynik odsetkowy był zgodny z oczekiwaniami rynku, a wynik z prowizji był o 20% powyżej szacunków. Niższe o 11% od oczekiwań były odpisy z tytułu utraty wartości kredytów.


Nowo wprowadzony podatek bankowy stanowił koszt dla PEKAO S.A. w I kw. 2017 roku w wysokości 125,2 mln zł.

 

Patrząc na kluczowe wskaźniki finansowe w branży bankowej, na koniec I kw. 2017 roku grupa kapitałowa Pekao S.A. wykazała ROE na poziomie 6,1% (vs 9,7% rok wcześniej), marżę odsetkowo 2,8% (vs 2,7%), relację koszty/dochody na poziomie 45,5% (vs 44,7%), kredyty netto/depozyty 93,8% (vs 94,9%), współczynnik kapitałowy (Bazylea III) 17,8% (vs 18,4%). Spadła liczba osób zatrudnionych w grupie z 18 315 na koniec marca 2016 roku do 17 626 rok później. Liczba placówek skurczyła się w ciągu roku z 959 do 922.

 

Na konferencji prezes Pekao S.A. Luigi Lovaglio powiedział, że zysk banku w 2017 roku będzie zbliżony do wyniku z roku ubiegłego. Dla przypomnienia zysk netto w 2016 roku wyniósł 2 279,3 mln zł, a w 2015 roku 2 292,4 mln zł. Prezes podtrzymał prognozowaną wartość udzielonych nowych kredytów detalicznych w 2017 roku na poziomie 15 mld zł.

 

Kurs akcji Banku Pekao S.A. w dniu dzisiejszym nie wykazuje znaczącej reakcji na publikację raportu finansowego. O godzinie 12:00 spadał o 1,5% co odpowiadało spadkowi indeksu WIG Banki. Patrząc od strony technicznej na wykres akcji, widoczne jest potwierdzenie wyłamania z trendu spadkowego, który trwał dwa lata. Lokalny opór to ostatnie maksimum na poziomie 147,5 zł. Wsparciem są okolice 138 zł.

 

Pekao S.A. - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Pekao S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie