Czym jest SII?

Apator z nową prognozą na 2016 rok i szacunkami wyniku 2015 roku

© science photo - Fotolia.com

Zarząd Apatora opublikował szacunki danych finansowych za 2015 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły kwotę 769,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 112,3 mln zł, a zysk netto 64,8 mln zł. Były to jednak wyniki niższe od roku porównywalnego odpowiednio o 14% i 23%. Jednocześnie zarząd potwierdził, że oczekuje istotnej poprawy wyników skonsolidowanych w 2016 roku, publikując nową prognozę wyznaczającą cel skonsolidowanych wyników ze sprzedaży na poziomie 850 mln zł oraz wyniku netto na poziomie 80 mln zł.

 

Poniżej prezentujemy zbiorcze podsumowanie wstępnych i wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Apator S.A. za cztery kwartały 2015 roku.

 

PLN mln

2015 (szacunek)

Zmiana 2015/2014

2016 (prognoza)

Zmiana 2016/2015

Przychody

769,4

+6,1%

850,0

+10,5%

EBITDA

112,3

-14,2%

 

 

Wynik netto

64,8

-23,4%

80,0

+23,5%

Marża netto

8,4%

 

9,4%

 

Źródło: Apator S.A.

 

Wzrost przychodów w poprzednim roku o 6,1% wynikał przede wszystkim z akwizycji dokonanych w latach 2014-2015. Chociaż wyniki finansowe 2015 roku są poniżej oczekiwań Zarządu, to szacunkowe marże EBITDA i netto, które wynoszą odpowiednio 14,6% i 8,4%, są dla spółki zadowalające.

 

„To był trudny rok dla spółek grupy kapitałowej Apator. Po bardzo udanym 2014 roku przyszło nam zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi w części ze zmiany warunków rynkowych. Pomimo tego, wstępne wyniki 2015 roku potwierdzają, że grupa kapitałowa Apator potrafi radzić sobie w takich sytuacjach, realizując wzrost przy dobrym, chociaż poniżej oczekiwań, poziomie rentowności. Perspektywy rozwoju spółek grupy kapitałowej pozostają dobre, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie 2016 roku” - powiedział Andrzej Szostak, prezes zarządu Apatora.

 

Prognoza finansowa na rok 2015 została zrealizowana tylko w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży, która zakładała 790 mln zł z odchyleniem 10%. Apator nie zrealizował natomiast celu wyniku netto, którego realizacja jest o 19% niższa od celu prognozy (80 mln zł). Na tę sytuację wpływ miała niższa niż oczekiwano sprzedaż w listopadzie i grudniu, a przede wszystkim niższa niż oczekiwano rentowność tej sprzedaży, spowodowana m.in. przesunięciem sprzedaży licencji na rok 2016 i dociążeniem spółek grupy kapitałowej kosztami zamykanego roku obrotowego.

 

Spółka w komunikacie wskazuje czynniki, które wpłynęły na niższe zyski w 2015 roku. Zaliczyła do nich m.in nieplanowaną pierwotnie stratę netto zrealizowana przez spółkę zależną Apator Rector, spowodowaną istotnym opóźnieniem w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych. Tylko z tego tytułu szacowany wynik netto Apatora za 2015 rok został obniżony o około 10 mln zł. Wyniki Apator Rector w 2015 roku istotnie wpływały na poziom skonsolidowanych marż całej grupy na każdym poziomie. W spółce tej wdrożono plan naprawczy, którego pozytywne efekty mają być widoczne już w tym roku. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływający na obniżenie marż w 2015 roku było odchylenie rzeczywistych kursów walutowych od kursów budżetowych, co w szczególności dotyczy kursu PLN/USD. Istotna część zakupów komponentów elektronicznych, używanych do produkcji liczników energii elektrycznej oraz niektórych typów wodomierzy, denominowana jest w USD. Jednocześnie wysoki poziom konkurencji nie zawsze pozwala na przeniesienie wzrostu kosztów produkcji, wynikających ze zmiany kursu, na klientów. Wpływ mocnego USD na wzrost kosztów produkcji i spadek wyniku netto z tego tytułu zarząd oszacował na około 8 mln zł w skali ubiegłego roku. Do 2015 roku spółki grupy kapitałowej Apator nie zawierały transakcji zabezpieczających przed zmianą kursu USD. Zarząd Apator S.A. zmienił tę politykę w połowie 2015 roku, co powinno według spółki istotnie ograniczyć wpływ zmian kursu na poziom wyniku netto w 2016 roku. Ponadto w planie roku 2016 urealniono poziom wszystkich kursów walutowych. Dodatkowo uruchomiono projekt zmiany konstrukcji komunalnych liczników energii elektrycznej, mający na celu obniżkę kosztów produkcji. Pierwsze efekty tych działań spodziewane są już w 2016 roku. W konsekwencji Zarząd oczekuje poprawy marż pomimo silnego USD od IV kwartału br.

 

„Naszym podstawowym celem na rok 2016 jest odbudowa wyników finansowych grupy kapitałowej Apator do poziomu z 2014 roku. Nasza prognoza wynika wprost z przyjętego planu finansowego, a jej realizacja zależy przede wszystkim od ostatecznego terminu zamknięcia i rozliczenia istotnych kontraktów przez Apator Rector oraz tempa redukcji jej kosztów przewidzianej na II/III kwartał br.” – powiedział Piotr Nowak, CFO Apator S.A.

 

Prognoza wyników 2016 roku zakłada organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,5%, do poziomu 850 mln zł. W 2016 rok grupa Apator wchodzi z uzupełnionym portfelem produktowym (m.in. o wodomierze ultradźwiękowe i nowe technologie komunikacyjne) oraz istotną kontraktacją. Wzrost sprzedaży przewiduje we wszystkich głównych grupach produktowych. Nowy cel wyniku netto (80 mln zł) ma być uzasadniony odwróceniem straty poniesionej przez Apator Rector w 2015 roku oraz przewidywanym wzrostem organicznym. 

 

Kurs akcji Apatora znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Skala spadków przybrała na sile po trzecim wybiciu poniżej ważnego wsparcia na poziomie 30 zł. Najbliższe długoterminowe wsparcie widnieje dopiero przy cenie 20 zł. Na wykresie wyrysował się kanał spadkowy, a obecnie testowane jest jego dolne ograniczenie. O zmianie sentymentu do spółki można mówić najwcześniej po trwałym wyjściu ponad 30 zł.

 

Apator - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Apator S.A.

 

Więcej:

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.