Chat with us, powered by LiveChat

Apator S.A. – wiodący gracz na rynku krajowym z perspektywą na dalszy rozwój

Skomentuj artykuł
© Nivellen77 - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy kapitałowej Apator przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

Grupa Kapitałowa Apator

 

 

1. Profil spółki

 

Apator S.A. wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi jest wiodącym polskim dostawcą systemów pomiarowych dla wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, gaz, woda i ciepło), a także niskonapięciowej aparatury rozdzielczej.

 

W pierwszej połowie 2014 roku Apator przejął łódzką firmę Elkomtech. Cena w transakcji wyniosła 90 mln zł. Akwizycja ta pozwoliła poszerzyć ofertę grupy o rozwiązania informatyczne oraz urządzenia z obszaru telemechaniki, umożliwiające tworzenie i dostawę kompleksowych systemów do automatyzacji pracy sieci przeznaczonych dla energetyki zawodowej. Jest to nowy rynek, na który Apator również będzie posiadał ekspozycję. Od marca 2015 roku Apator przejął pełną kontrolę nad brytyjską spółki George Wilson Industries Limited (w 2012 r. zakupił 50% udziałów). Jest ona producentem i dostawcą mechanicznych i inteligentnych gazomierzy mieszkaniowych i przemysłowych, a także oferuje usługi napraw i legalizacji gazomierzy używanych w Wielkiej Brytanii.

 

Obecnie grupa kapitałowa Apator składa się z 15 spółek – dziewięciu krajowych i sześciu zagranicznych.

 

Spółki Grupy kapitałowej Apator
Źródło: Apator S.A.

 

 

2. Akcjonariat

 

Kapitał zakładowy składa się z 33 107 028 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i dzieli się na akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Ilość akcji imiennych to 7 560 611, czyli 22,8% wszystkich. Są one uprzywilejowane co do głosu w stosunku 4:1. Pod względem posiadanych ilości akcji największym udziałowcem jest Apator Mining dysponujący 3 600 000 (10,9%), które są jednak akcjami nieuprzywilejowanymi. Biorąc pod uwagę ilość głosów wynikających z posiadanych (po części imiennych), największy udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu ma Mariusz Lewicki (9,9%), a dalej Tadeusz Sosgórnik (8,7%), Danuta Guzowska (7,9%), Zbigniew Jaworski (6,5%), Apator Mining (6,5%) oraz Janusz Marzygliński (6,3%). Free float stanowi 65,5% wszystkich akcji, z których można wykonać łącznie 54,2% głosów.

 

Struktura akcjonariatu Apator S.A. na dzień 15.05.2015
Źródło: Apator S.A.

 

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Jakość relacji inwestorskich Apatora należy ocenić pozytywnie. Zawartość merytoryczna sprawozdań finansowych i prezentacji inwestorskich jest bogata w informacje. Spółka aktywnie prowadzi serwis internetowy dedykowany relacjom inwestorskim, ułatwiając w ten sposób proces analizy dla inwestorów. Przy komunikacji z inwestorami spółkę wspomaga profesjonalna agencja IR. Przedstawiciele Apatora są dostępni dla analityków i przedstawicieli mediów w cyklicznych spotkaniach i konferencjach wynikowych. Inwestorzy indywidualni mogą narzekać na brak czatów internetowych, podczas których mieliby możliwość zadania własnych pytań. 

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Grupa Apator ma ekspozycję na kilka segmentów. Do głównych należą: segment pomiarowy dzielący się na linię opomiarowania energii elektrycznej, gazu oraz wody i ciepła. Kolejne to: segment automatyzacji sieci – linia ICT, linia sterowania i nadzoru, a także linia aparatury łączeniowej.


W segmencie pomiarowym, produkcja sprzedana liczników energii w 2014 roku wzrosła według GUS o 16%. Apator wraz z zależnym Pafalem w dużym stopniu partycypowała we wzrostach. Spółka zwraca uwagę na wolne tempo rozwoju liczników inteligentnych w naszym kraju. Nadal dobrze sprzedają się tradycyjne liczniki, bez komunikacji. Co prawda trwają niewielkie przetargi na liczniki smart wraz z infrastrukturą dla Energi, Tauronu Dystrybucja czy PGE Dystrybucja, ale ich wielkość nie jest zadowalająca dla Apatora.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie