Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta Lokum Deweloper S.A. – zapisy dla inwestorów indywidualnych w dniach 20 - 24 listopada

Od 20 do 24 listopada, inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Lokum Deweloper, lidera w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu. Zapisy można składać po cenie maksymalnej ustalonej na 15 zł.

 

Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, dzięki czemu uzyskuje przewagi kosztowe, które przekładają się na wysoką rentowność netto. Spółka systematycznie umacnia pozycję na rynku wrocławskim oraz planuje rozszerzenie działalności o rynek krakowski i warszawski. Środki z oferty Grupa Lokum zamierza przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym przede wszystkim zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją.

 

Kluczowe informacje o Lokum Deweloper:

 

  • Lokum Deweloper to wrocławski lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie, posiadający blisko 14% udziału w tym segmencie;
  • W perspektywie najbliższych pięciu lat Grupa Lokum planuje przekroczenie 10% udziału w rynku wrocławskim oraz 25% w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie przy utrzymaniu pozycji lidera w tym segmencie. Ponadto Lokum Deweloper dąży w najbliższym czasie do rozszerzenia swojej działalności o rynek krakowski, a w kolejnym kroku także o rynek warszawski;
  • Po trzech kwartałach 2015 r. liczba przedsprzedanych lokali wyniosła 355, czyli tyle samo co w rekordowym całym roku 2014;
  • W I-III kw. 2015 r. liczba umów przenoszących własność lokali wyniosła 161 (393 w całym 2014 r.);
  • Spółka charakteryzuje się ponadprzeciętną rentownością na tle branży. Rentowność netto po trzech kwartałach 2015 r. wyniosła 23,9%;
  • Grupa Lokum prognozuje, że jej przychody w 2015 r. wzrosną do 128,1 mln zł, a w 2016 r. do 172,1 mln zł. Zysk netto ma wynieść odpowiednio 36,9 mln zł i 42,4 mln zł, co przełoży się na wysoką rentowność netto na poziomie 28,8% w 2015 r. i 24,6% w 2016 r.

 

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji:

 

  • Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5.000.000 akcji nowej emisji, z czego 15% ma być zaoferowane inwestorom indywidualnym;
  • Zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych przyjmowane są od 20 do 24 listopada po cenie maksymalnej ustalonej na 15 zł;
  • Zapisy można składać w punktach obsługi klienta Millennium DM, DM mBanku, DM PKO Banku Polskiego, DM BOŚ, DM BZ WBK, BM Banku BPH oraz BM Alior Banku;
  • Środki z emisji Lokum Deweloper planuje przeznaczyć na zakup działek we Wrocławiu i w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na pokrycie wydatków związanych z realizacją nowych projektów deweloperskich nie pokrytych kredytami inwestorskimi.

 

Harmonogram oferty:

 

20 - 24 listopada 2015 r.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych

25 listopada 2015 r.

Ogłoszenie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych, w tym w poszczególnych transzach

2 grudnia 2015 r.

Przydział akcji oferowanych

Około 2 tygodnie

od przydziału akcji oferowanych

Planowany pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW

 

Dane finansowe:

 

Przychody ze sprzedaży (mln zł) | Zysk netto Grupy (mln zł) i rentowność netto

 

 

Dowiedz się więcej:
Inwestor.lokum-deweloper.pl

 


 

Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Lokum Deweloper”), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper („Oferta Publiczna”) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 października 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl). Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

 

W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.