Chat with us, powered by LiveChat

Digitree Group przedstawia wyniki finansowe za 2023 rok w kontekście ostatnich wyzwań rynkowych branży

Digitree Group, jedna z czołowych grup specjalizujących się w digital marketingu w Polsce, pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz licznych wyzwań zanotowała znaczący wzrost EBITDA w porównaniu z rokiem 2022, przy uwzględnieniu wyłączenia wpływu zdarzenia jednorazowego.


W roku 2023, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 10 mln zł, osiągając poziom nieco ponad 89,5 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża bezpośrednia natomiast wzrosła o niemal 1 mln zł, tj. 1,8%. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był rozwój segmentu Agencji Digital, zwłaszcza agencji kreatywno-digitalowej JU:, która specjalizuje się w strategii i kreacji, kampaniach zintegrowanych, brand experience, content marketingu, influencer marketingu, social mediach, eventach czy web developmencie.

 

Wykres 1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 2021-2023 (tys. zł)

Wykres 1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 2021-2023 (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group w roku 2023 wyniosła blisko 3,3 mln zł, co oznacza spadek o 8,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast na wynik finansowy 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe, tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Porównując wynik EBITDA 2023 roku do 2022 roku, oczyszczonego o powyższe zdarzenie jednorazowe, EBITDA wzrosła o 19,9%. W samym czwartym kwartale 2023 roku EBITDA wzrosła o 9% r/r. Powyższe bardzo trafnie obrazuje prezentacja wyników Grupy.

 

Wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w 2023 roku zostały w znacznym stopniu ukształtowane przez wymagające warunki makroekonomiczne. Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 2,7% w porównaniu rocznym miał istotny wpływ na klientów Grupy, z których ponad 40% działa w branży e-commerce, oraz ich zdolność do alokacji środków na działania z zakresu marketingu internetowego i implementację platform e-commerce. Ograniczenie konsumpcji w szczególności dotyczyło segmentów, w których kanał internetowy odgrywa istotną rolę w procesie sprzedaży, takich jak sprzęt elektroniczny, AGD, meble czy moda. Z drugiej strony, wysoki poziom inflacji generował presję kosztową w działalności Grupy.

 

 

Wykres 2. EBITDA 2021-2023 (tys. zł)

Wykres 2. EBITDA 2021-2023 (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

Wykres 3. EBITDA 2021-2023 oczyszczona o zdarzenia jednorazowe (tys. zł)

Wykres 3. EBITDA 2021-2023 oczyszczona o zdarzenia jednorazowe (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

 

Cały raport roczny można przeczytać tutaj.

 


 

Czat inwestorski Digitree Group wraz z prezentacją wyników dla zainteresowanych działalnością i otoczeniem rynkowym Grupy odbędzie się już 22.04.2024 roku o godz. 12:00.

 

Weź udział w czacie


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie