Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Wyniki finansowe Grupy AMBRA za I kwartał roku 2015/2016

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Wyniki finansowe Grupy AMBRA

za I kwartał roku 2015/2016

12 listopada 

godzina 14:30

AMBRA

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Robert Ogór, Prezes ZarząduRobert Ogór, Prezes Zarządu

W Zarządzie AMBRA S.A. od 2003 r., funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2008 r. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Heidelbergu. W latach 1994 – 2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej do spraw inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych Schloss Wachenheim AG – większościowego akcjonariusza AMBRA S.A. Pełni również szereg funkcji nadzorczych w spółkach zależnych AMBRA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor FinansowyPiotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Związany z AMBRA S.A. od 2005 r. W Zarządzie AMBRA S.A. od 2008 r., pełni funkcję Wiceprezesa od 2014 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie w Würzburgu. Ukończył studia podyplomowe ACCA w zakresie rachunkowości i finansów. W latach 1998 – 2005 pracował w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. w Warszawie oraz w KPMG DTG AG w Düsseldorfie. Pełni również funkcje nadzorcze w spółkach zależnych AMBRA S.A.

 

 

 

 

 

 

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą AMBRA, który odbędzie się 12 listopada (czwartek) o godz. 14:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Robert Ogór, Prezes Zarządu oraz Piotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Grupy AMB-RA SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witamy serdecznie wszystkich uczestników naszego spotkania i zapraszamy do zadawania pytań. Pod ikonką "Pliki do pobrania" znajduje się aktualna prezentacja.

 

EkoLogy: Czy spadek zyskowności to stała tendencja?

 

Zarząd Grupy Ambra: Stabilne zyski i przepływy finansowe są celem naszej spółki. Oce-niamy, że cele te zostaną osiągnięte w bieżącym roku finansowym.

 

EkoLogy: Witam mam pytanie odnośnie rentowności. Z czego wynika spadek ?

 

Zarząd Grupy Ambra: W pierwszym kwartale niższa rentowność wynikała z niższej średniej ceny sprzedaży, wynikającej m.in. ze zwiększonej ilości promocji cenowych i niższej sprzedaży win typu aperitif na spadajacym rynku.

 

fenicjan: Co ujmuje w bilansie pozycja pozostałe wartości niematerialne na kwotę 16,5 mln zł?

 

Zarząd Grupy Ambra: Pozycja ta obejmuje znaki towarowe i programy komputerowe.

 

kresto: Ambra wykazała ujemnie przepływy z działalności operacyjnej. Z jakich powodów?

 

Zarząd Grupy Ambra: Sezonowo w tym kwartale rosna zapasy budowane pod sezon świąteczny.

 

pyton: Kiedy można spodziewać się dalszej sprzedaży nieruchomości w Rumunii?

 

Zarząd Grupy Ambra: W obecnej chwili nie możemy określić, kiedy nieruchomość będzie sprzedana.

 

zengi: Spółka stwierdziła, że „Zmiana struktury portfela produktów oraz większy udział sprze-daży promocyjnej spowodowały obniżenie średniej ceny sprzedaży”. Dlaczego tak się stało?

 

Zarząd Grupy Ambra: Kontynuowaliśmy w okresie letnim inwestycje wspierające rozwój Cydru Lubelskiego budując kapitał marki. Dynamika wzrostu kategorii cydrów była jednak niżs-za od oczekiwań. Stąd pomimo utrzymania pozycji rynkowej Cydru Lubelskiego kampanie promocyjne obciążyły średnią cenę sprzedaży i rentowność marży. Również w innych seg-mentach aktywność promocyjna była wyższa rdr.

 

zdzisław: Witam serdecznie mam 2 pytania. Czy można spodziewać się wyższej dywidendy za obecny rok niż 50 groszy? Czy spółka rozgląda się obecnie za przejęciami innych firm? Dziękuje !

 

Zarząd Grupy Ambra: Celem spółki jest kontynuacja wzrostu dywidendy. Nasza strategia uwzględnia przejęcia innych firm, natomiast w chwili obecnej nie mamy konkretnych planów.

 

machoń: Ile wynosi CAPEX na ten rok obrotowy? Jakie będą główne inwestycje?

 

Zarząd Grupy Ambra: Planowane inwestycje są zbliżone do poziomu odtworzeniowego (11 mln zł). Obejmują odtworzenie i modernizację winiarni, floty samochodowej oraz inwestycje IT.

 

rewenu: Jak scharakteryzowałby Pan polski rynek cydru i jego perspektywy na najbliższe lata?

 

Zarząd Grupy Ambra: Spółka utrzymuje pozytywną ocenę perspektywy wzrostu i docelo-wego potencjału rynku cydru. Strategia naszej grupy wiąże się z potencjałem i wizją rozwoju polskiego cydru naturalnego. Na rynku pojawiają się jednak również napoje nazywane cydrami za granicą, tzw. cydry piwne - przemysłowe. Ich udział nie przekracza dzisiaj 20%. Spełnienie się pełnego scenariusza pozytywnego rozwoju rynku zależeć będzie również od stworzenia wa-runków prawnych i inwestycyjnych dla produkcji i sprzedaży polskich cydrów naturalnych.

 

PP: Jakie widzi Pan szanse firmy na rozwój na rynku rumuńskim (podobno wyniki za ostatni kwartał na tym rynku były bardzo dobre)?

 

Zarząd Grupy Ambra: Oczekujemy kontunuacji wzrostów sprzedaży i zysków w Rumunii, do czego przyczynić się powinny wzrost konsumpcji i ograniczanie szarej strefy.

 

Inwestorek: Czy przy takim gwałtownym spadku zysków obetniecie dywidendę? A jeśli tak, to o ile?

 

Zarząd Grupy Ambra: Wynik pierwszego kwartału ma tylko ograniczony udział w wyniku całego roku, dlatego nie będzie on miał istotnego wpływu na poziom dywidendy. Jeżeli zreali-zujemy cele roczne, dywidenda powinna nadal rosnąć.

 

argus: Czy spółka poda prognozy finansowe na ten rok obrotowy?

 

Zarząd Grupy Ambra: Nie planujemy publikacji prognoz.

 

Guliwer: Podczas których świąt/okazji spółka odnotowuje największą sprzedaż?

 

Zarząd Grupy Ambra: Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to okres najwyższej sprzedaży.

 

PP: Kiedy Lubelski cydr zacznie przynosić zyski i jak dużo trzeba jeszcze zainwestować w jego promocję aby to się stało.

 

Zarząd Grupy Ambra: Dzięki dobrej rentowności marży oraz osiagniętemu wolumenowi sprzedaży Cydr Lubelski już dzisiaj generuje - w porównaniu z innymi markami - znaczącą kwo-tę marży brutto. Koncentrujemy jednak nadal budżety wsparcia dystrybucyjnego i pro-mocyjnego dla tej marki w celu zbudowania maksymalnej wartości przyszłej. Planujemy zbi-lansowanie generowanej marży z inwestycjami w rozwój na przyszły rok obrotowy.

 

Anna: Jaki produkt AMBRA będzie najchętniej kupowany w sezonie świąteczno-sylwestrowym?

 

Zarząd Grupy Ambra: W tym okresie głównie wina musujace i stołowe, m.in. CIN&CIN, Do-rato, EL SOL.

 

Inwestorek: Co spółka robi, aby nie powtórzył się tak słaby kwartał? Proszę o konkrety.

 

Zarząd Grupy Ambra: Ustabilizowaliśmy koszty operacyjne, efektywnie wspieramy sprzedaż marek przed sezonem światecznym. O konkretach będziemy mogli powiedzieć po zakończeniu kwartału.

 

kozdro: Czy spółka dalej będzie zmniejszać zadłużenie kredytowe, skoro i tak jest już ono niskie?

 

Zarząd Grupy Ambra: Zdecydowana większość przepływów pieniężnych przeznaczamy na dywidendę, a tylko niewielka część na spłatę zadłużenia.

 

waros: Jak ocenia Pan obecnie kondycję rynku wina w Polsce? Ma szansę on wzrosnąć w tym roku?

 

Zarząd Grupy Ambra: Dynamika wzrostu rynku wina nie zmieniła się w ostatnim okresie, czyli stabilnie rosnące wina stołowe, spadki win typu aperitif; cieszy wzrost konsumpcji win musujących w lecie.

 

Maria: Przy takich samych przychodach spółce spadła rentowność, szczególnie widoczna na zysku netto. Czy czynniki, które oddziaływały na wyniki w I kw. będą widoczne również w kolejnych?

 

Zarząd Grupy Ambra: Wynik obniżył się na dwóch liniach: zysk brutto ze sprzedaży o 1,9 mln zł, co przy stabilnych kosztach przeniosło się na EBIT. Drugi czynnik zadziałał na zysku netto, który przed wyłączeniem mniejszości obnizył się o 1,4 mln zł dzięki oszczędnościom na kosz-tach, jednak większym udziale przypadającym mniejszościom. Odchylenia w tej skali są w kolejnych kwartałach do odrobienia.

 

Beata Drewnowska: co to oznacza, że wzrost kategorii cydrów był niższy od oczekiwań. Proszę o przypomnienie prognozy.Dlaczego wzrost był niższy od oczekiwań?

 

Zarząd Grupy Ambra: Oczekiwaliśmy dynamiki powyżej 30% jednak była ona niższa. Je-steśmy w fazie diagnozy dalszej dynamiki rynku i popytu i dostosowania działań do wyników diagnozy.

 

synkoli: Czy spółka rozważa akwizycje czy raczej rozwój organiczny?

 

Zarząd Grupy Ambra: Rozwój organiczny ma priorytet na przestrzeni najbliższych 12 mie-sięcy.

 

kuzo: Dlaczego spółka zrezygnowała z dystrybucji wódki Nemiroff?

 

Zarząd Grupy Ambra: Poszczególne kontrakty dystrybucyjne ze swojej natury mają często charakter średnioterminowy, działalność na rynku wódki nie jest dla nas strategiczna.

 

Ryszard: Czy już wszystkie posiadanie nieruchomości inwestycyjne zostały sprzedane?

 

Zarząd Grupy Ambra: Nadal posiadamy działkę w Rumunii o wartości bilansowej około 14 mln zł.

 

Inwestorek: Czy nie lepiej wydawać na promocję sprawdzonych produktów - na przykład w sezonie świątecznym wymienionych win musujących itd., zamiast upierać się przy tym cydrze? Ktoś to analizuje na liczbach?

 

Zarząd Grupy Ambra: Spółka od lat prowadzi strategię zrownoważonego portfela marek i spółek, co gwarantuje dobre zyski, przepływy i stabilne dywidendy. Portfel marek jest cały czas wspierany i kontrybuuje do wyników zgodnie z przypisaną funkcją i rolą. Wsparcie dla Cydru Lubelskiego w zadnym momencie nie zachwiało wskaźnikami grupy otwierając jed-nocześnie już dzisiaj gotowe źródło zysków na przyszłość.

 

Maria: Czy pozytywna tendencja odnotowana w Rumunii jeśli chodzi o wyniki może utrzymać się w kolejnych kwartałach?

 

Zarząd Grupy Ambra: Ekspozycja kursowa to ponad 20 mln Euro w roku. Obecny poziom kursów nie zagraża realizacji naszych celów rentowności.

 

kenio: Czy pozytywna tendencja odnotowana w Rumunii jeśli chodzi o wyniki może utrzymać się w kolejnych kwartałach?

 

Zarząd Grupy Ambra: Dobre wyniki spółki ZAREA oparte są na rosnącej pozycji głównych marek oraz efektywności działań rynkowych. Oczekujemy kontynuacji tych trendów.

 

Anna: Czy w porfolio AMBRA pojawią się nowe produkty?

 

Zarząd Grupy Ambra: Na rynek wszedł właśnie Cydr Lubelski Antonówka 2015 - pierwszy jednoodmianowy cydr naturalny w szerokiej dystrybucji. Kolejna nowość w tym segmencie pla-nowana jest na wiosnę. Wprowadzamy aktualnie Pliska XO - 10-letnia brandy w karafce - w segmencie premium polskiego rynku brandy. Szereg nowości w edycjach limitowanych zaoferują nasze marki w okresie świątecznym.

 

madej: Za jaką część majątku odpowiadają udziały niekontrolujące w kapitale własnym? Z zysku na poziomie 2,7 mln zł aż 2,3 mln zł przypada udziałom niekontrolującym

 

Zarząd Grupy Ambra: Udziały niekontrolujące mają zdecydowanie większy udział w wyniku pierwszego kwartału niż w całym roku, kiedy to odpowiadają za około 1 zysku. Udziały nie-kontrolujące mają udział około 11% w kapitale.

 

PP: Jakie identyfikuje Pan największe zagrożenia dla firmy i czy firma jest na nie przygotowa-na?

 

Zarząd Grupy Ambra: Odsyłamy do raportu rocznego w części dotyczącej ryzyka.

 

gapiiu: Czy odczuwają Państwo zwiększającą się konkurencję? Czy producenci wódek albo browary wchodzą/próbują wejść na ten rynek?

 

Zarząd Grupy Ambra: Producenci wódek i piwa wielokrotnie wchodzili na rynek wina i są na nim obecni od lat. To normalna sytuacja. Utrzymywanie tak szerokiego portfolio produktów jest jednak często trudne. Umiemy sobie radzić w takim otoczeniu.

 

westor: Jak Ambra odczuwa zwiększającą się konkurencję w cydrze w Polsce?

 

Zarząd Grupy Ambra: Cydr Lubelski jest nadal zdecydowanie ulubionym cydrem polskich konsumentów, jedynym szeroko dostępnym cydrem naturalnym, utrzymując 50% udział w rynku. Konkurentami dla Cydru Lubelskiego są dzisiaj browary oferujące cydry przemysłowe bądź mieszanki piwno-jabłkowe lub aromatyzowane (ok. 20% rynku), z drugiej strony grono 4-5 polskich producentów (ok. 30%).

 

gino: Gdzie widzą Panowie spółkę za 5-10 lat?

 

Zarząd Grupy Ambra: Pozytywne perspektywy dla rynku wina w Polsce oraz pozycja lidera oparta na zdywersyfikowanym portfelu wiodących marek we wszystkich segmentach i sek-torach rynku stanowi solidną bazę dobrych zysków i przepływów spółki dywidendowej. Chcemy dołożyć do tej bazy potencjały wzrostu w rosnących segmentach oraz innowacjach na rynku polskim i poprawić zyski spółek zagranicznych. Powinno to zapewnić korzystny zwrot z inwestycji dla naszych akcjonariuszy.

 

Optymista: W jakim kierunku będzie rozwijać się rynek wina w Polsce?

 

Zarząd Grupy Ambra: Oczekujemy, że wzrost rynku będzie zrównoważony: dynamika sieci dyskontowych już dzisiaj słabnie, widzimy silnie rosnącą sprzedaż w naszych własnych skle-pach, oczekujemy zwiększania się konsumpcji wina w gastronomii wraz ze wzrostem całego sektora gastronomicznego w przyszłości. Będąc zdywersyfikowanym liderem rynku jesteśmy przygotowani na różne ścieżki rozwoju rynku.

 

Moderator: Dziękujemy za wszystkie pytania. Zapis rozmowy będzie dostępny dzisiaj na nas-zej stronie internetowej w zakładce Relacje Inwestorskie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres ir@ambra.com.pl. Pozdrawiamy serdecznie!