Czym jest SII?

Kolejne odpisy w PGNiG. Spółka publikuje prognozę na 2015 rok

© Warakorn - Fotolia.com

Prognoza finansowa PGNiG na 2015 rok

 

PGNiG zaprezentował po sesji w dniu 5 lutego prognozę finansową na 2015 rok. Zakłada ona osiągnięcie:

 

 • skonsolidowanych przychodów Grupy PGNiG na poziomie około 40,9 mld zł;
 • skonsolidowanego wynik EBITDA Grupy PGNiG w wysokości około 5,8 mld zł;
 • wskaźnika zadłużenia Grupy PGNiG na poziomie nie wyższym niż 2,0 x EBITDA. 

 

Powyższa prognoza została sporządzona w oparciu o następujące założenia na obecny rok:

 

 • wydobycie ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL: około 1,27 mln ton (w tym ze złóż w Norwegii 0,51 mln ton);
 • wydobycie gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy): około 4,5 mld m3 
  (w tym ze złóż w Norwegii: 0,4 mld m3);
 • wolumen sprzedaży gazu ziemnego ma wynieść 22,8 mld m3;
 • nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG (bez uwzględnienia fuzji i przejęć) około 4,3 mld zł.

 

Kwota planowanych nakładów inwestycyjnych została podzielona na cztery segmenty w następujący sposób: segment Poszukiwanie i Wydobycie - 1,9 mld zł, segment Obrót i Magazynowanie - 0,5 mld zł, segment Dystrybucja - 1,3 mld zł oraz segment Wytwarzanie - 0,6 mld zł. Spółka podała również czynniki, które zwiększają niepewność otoczenia rynkowego i mogą wpłynąć na wyniki finansowe w bieżącym roku:

 

"Do najistotniejszych na 2015 rok należy zaliczyć dużą zmienność globalnych cen węglowodorów oraz kursów walut, które zwiększają niepewność co do przychodów ze sprzedaży, przyszłej wartości księgowej majątku wydobywczego, jak i kosztu pozyskania gazu z kontraktów długoterminowych z Gazprom Export i Qatargas. Ważnym wyzwaniem jest pogłębiająca się deregulacja rynku gazu w Polsce i związana z nią dywersyfikacja dostaw u największych klientów PGNiG, która może przyczynić się do konieczności eksportu nadwyżek gazu po cenach niepokrywających faktycznego kosztu jego pozyskania w kontraktach długoterminowych. Pozytywnym czynnikiem w tym kontekście jest zminimalizowanie w 2015 roku strat poprzez zawarcie aneksu do umowy z Qatargas (raport bieżący 119/2014), który uchronił PGNiG przed karami umownymi za nieodebrany gaz, jak i umożliwił odsprzedaż całego rocznego wolumenu gazu LNG na rynkach zagranicznych. "

 

 

Wyniki IV kwartału 2014 roku zostaną obciążone kwotą 627 mln zł

 


PGNiG poinformował jednocześnie wraz z publikacją prognozy o zawiązaniu odpisów aktualizujących oraz spisaniu w koszty wydatków dotyczących środków trwałych w budowie, majątku produkcyjnego oraz zapasów gazu, które łącznie pomniejszą wynik operacyjny Grupy PGNiG za ostatni kwartał 2014 roku o około 627 mln zł. 

Kwota odpisów składa się z następujących elementów:

 

 • 324 mln zł jako wartość środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych (w tym spisanie odwiertów negatywnych – 156 mln zł);
 • 234 mln zł jako wartość środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów;
 • 68 mln zł jako wartość zapasów gazu wysokometanowego.

 

Spółka w komunikacie bieżącym zaznacza, że:

 

„Odpisy aktualizujące są efektem cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej aktywów. Dokonanie odpisów na aktywach dotyczących poszukiwań i oceny zasobów mineralnych oraz na majątku wydobywczym wynika z analizy przyszłych przepływów pieniężnych, w której wzięto pod uwagę aktualne ścieżki cenowe produktów, spodziewane zmiany w otoczeniu regulacyjnym (w tym obciążeń podatkowych) oraz zaktualizowane, długoterminowe prognozy produkcji. Konieczność utworzenia odpisów zidentyfikowano jedynie na aktywach w Polsce.”

„Odpis zapasu gazu wysokometanowego był wynikiem dwóch czynników: i) utraty kaloryczności gazu w PMG Wierzchowice, ii) wyceny rynkowej zapasów gazu wysokometanowego w oparciu o prognozowane ceny sprzedaży.”

 

 

Pełną treść komunikatów można przeczytać tutaj:

 

Prognoza finansowa Zarządu PGNiG na 2015 rok

Zawiązanie istotnych odpisów aktualizujących w Grupie PGNiG

 

 

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.