Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek, które pozytywnie zaskoczyły rynek wynikami w III kwartale 2014

Skomentuj artykuł
© JiSign - Fotolia.com

Sprawdzamy, które spółki najbardziej zaskoczyły rynek wypracowanym zyskiem netto w III kwartale 2014 roku. Wyniki przedstawionych spółek najbardziej odbiegały od opublikowanego konsensusu. W tym artykule przyglądamy się pozytywnym zaskoczeniom. Już jutro sprawdzimy, które spółki zamknęły kwartał gorzej niż prognozowali analitycy.

1. Robyg

W III kwartale 2014 roku deweloper osiągnął 1,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Analitycy prognozowali 0,5 mln zł wyniku netto, co daje różnicę na poziomie 285% względem konsensusu. W III kwartale bieżącego roku Robyg zakontraktował najwięcej mieszkań wśród deweloperów – 513. W działalności deweloperskiej istotne jest, kiedy sprzedane mieszkania mogą zostać wykazane w przychodach. W tej pozycji ujmowane są przede wszystkim mieszkania przekazane, a Robyg ujął w przychodach w III kwartale bieżącego roku 103 lokale. Na rynku nieruchomości mieszkalnych już od dawna utrzymuje się pozytywny trend, czego odzwierciedleniem jest zwiększająca się sprzedaż. W ciągu ostatnich czterech kwartałów w największych miastach sprzedano o prawie 19% więcej mieszkań niż w rekordowym 2007 roku. Należy mieć na uwadze, że nowe przepisy z Rekomendacji S mogą odbić się na dostępie do kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z nowymi zapisami wymagany wkład własny na zakup nieruchomości to 5% od 2014 roku, a w każdym kolejnym roku będzie rósł o kolejne 5%, aż do 20% w 2017 toku.

 

Wykres Robyg

Źródło: atskaner.pl

2. Comarch

Producent systemów informatycznych zamknął III kwartał 2014 zyskiem netto na poziomie 21,4 mln zł. Przy konsensusie wynoszącym 8,1 mln zł, daje to lepszy wynik od oczekiwań analityków o 166,2%. W tym roku wyniki Comarchu nie są obciążone amortyzacją spółki Comarch SuB, kupionej w 2008 roku , która w trzech kwartałach 2013 roku obciążyła wynik na kwotę 9,4 mln zł. Na wyniki wpłynęła nowa strategia Grupy, wedle której Comarch odchodzi od prostej sprzedaży licencji na własne produkty, które oferuje w modelu usługowym. Znaczny wzrost przychodów odnotowuje także sprzedaż usług informatycznych w chmurze, które w trzech kwartałach 2014 roku  były o 60% większe niż przed rokiem w analogicznym okresie. Kurs Comarcha jest najwyższy od marca 2010 roku.

 

Wykres Comarch

Źródło: atskaner.pl

3. Rovese

Trzecią spółką, która najbardziej zaskoczyła rynek wynikami, jest Rovese. Spółka zajmująca się  produkcją i dystrybucją wyrobów wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek zamknęła III kwartał bieżącego roku zyskiem netto 26,3 mln zł. Jest to o 139,6% więcej niż prognozowane przez analityków 11 mln zł wyniku netto. Mimo to w trzech kwartałach 2014 roku Grupa poniosła stratę 180 mln zł. Na wyniki wpływ miały różnice kursowe, w szczególności dewaluacji ukraińskiej hrywny względem euro, a także odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów. W trzech kwartałach bieżącego roku poniesione koszty finansowe wyniosły ponad 246 mln zł, podczas gdy w samym III kwartale niecałe 11 mln zł. Rovese już niedługo może zniknąć z giełdy. Główny akcjonariusz giełdowej spółki, Michał Sołowow, ogłosił wezwanie na akcje spółki niebędące w jego posiadaniu, oferując 1,42 zł za akcję, a więc za mniej niż cena akcji pod koniec października 2014 roku.

 

Wykres Rovese

Źródło: atskaner.pl

4. Duon

Duon zaskoczył rynek, notując zysk netto o 78,2% większy od konsensusu. Wypracowany wynik netto przez spółkę w III kwartale bieżącego roku wyniósł 6 mln zł, przy oczekiwaniach analityków na poziomie 3,4 mln zł. Duon publikuje prognozy wyników. W bieżącym roku prognoza była dwa razy aktualizowana, w czerwcu i w listopadzie. Powodem podwyższenia prognozy było osiągnięcie wyższych niż pierwotnie zakładano przychodów i zysków z działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do klientów TPA oraz w transakcjach na rynku hurtowym gazu. Spółka wskazuje również, że ze względu na początkową fazę rozwoju rynku hurtowego gazu w Polsce, zyski z korzystnych transakcji na rynku mogą mieć charakter niepowtarzalny i mogą nie wystąpić w przyszłości. Z innych informacji ze spółki warto zaznaczyć, że Duon przejmie za 32 mln zł spółkę AMB Energia, która zbudowała największą w Polsce pośrednią sieć sprzedaży energii elektrycznej do przedsiębiorstw na zasadach dostępu do infrastruktury stron trzecich (TPA).

 

Wykres Duon

Źródło: atskaner.pl

5. GTC

Deweloper zakończył III kwartał 2014 roku z zyskiem netto na poziomie 5,1 mln euro, o 66,3% większym od konsensusu. Analitycy prognozowali wynik na poziomie 3,1 mln euro. W III kwartale bieżącego roku spółka utrzymała przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych na poziomie 27 mln euro, przy czym marża wzrosła do 75%, o 1 p.p. rdr. Spółce udało się także zmniejszyć koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe, które wyniosły 12 mln euro w III kwartale 2014 roku, w porównaniu do 14 mln euro w III kwartale 2013 roku. W trzech kwartałach 2014 roku strata netto spółki wyniosła 67 mln euro. Na wynikach wciąż ciążą nieruchomości handlowe w Chorwacji i Rumunii, które tracą na wartości. Strata z tytułu aktualizacji wartości aktywów wyniosła 1 mln euro w III kwartale bieżącego roku i 68 mln euro w trzech kwartałach 2014 roku. Z innych wiadomości ze spółki, GTC nie rezygnuje z inwestycji w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Środkowo-Południowej. Inwestycje mają być finansowane z emisji akcji. Akcjonariusze zablokowali już raz emisję na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w październiku 2014 roku. Spółka jednak nie poddaje się i prowadzi rozmowy z akcjonariuszami, starając się ich przekonać do emisji akcji.

 

Wykres GTC

Źródło: atskaner

 

Źródło: PAP

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie