Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek, które nie sprostały oczekiwaniom w III kwartale 2014

Skomentuj artykuł
© frank peters - Fotolia.com

Sprawdzamy, które spółki wypracowały wyniki mniejsze niż zakładał konsensus w III kwartale 2014 roku. Wyniki przedstawionych spółek najbardziej odbiegały od opublikowanego konsensusu. Tym samym kontynuujemy  zestawienie z poprzedniego artykułu.

1. CD Projekt

Producent gier zanotował w III kwartale bieżącego roku 2,9 mln zł straty, podczas gdy analitycy prognozowali stratę na poziomie 0,8 mln zł. Tym samym CD Projekt pierwszy raz od czterech lat pokazał stratę w sprawozdaniu kwartalnym. Zarząd tłumaczy wynik zwiększającymi się kosztami zbliżającej się premiery flagowego projektu spółki, Wiedźmina 3. W III kwartale 2014 roku spółka skoncentrowała się nad dopracowaniem premiery zarówno od strony artystycznej i technicznej, jak i biznesowej marketingowej. Premiera gry zaplanowana jest na końcówkę lutego 2015 roku. Tytuł ma być dostępny w 109 krajach. Z innych informacji ze spółki warto wspomnieć, że dalej trwa spór sądowy między CD Projektem jako następcą Optimusa a Skarbem Państwa. Sprawa dotyczy łącznie 70 mln zł, za doprowadzenie na skraj bankructwa Optimusa na skutek działań fiskusa. Ostatni wyrok z sierpnia stanowił, że spółce należą się ok. 2 mln zł odszkodowania, przy czym musi ona zwrócić koszty procesowe drugiej stronie w wysokości 14 tys. zł. Obie strony odwołały się od tego wyroku.

 

Wykres CD Projekt

Źródło: atskaner.pl

2. Netia

Netia zamknęła III kwartał 2014 roku ze stratą netto 4,4 mln zł, podczas gdy analitycy prognozowali 5,4 mln zł zysku netto. Przychody spółki kurczą się, za trzy kwartały 2014 roku zmniejszyły się o 11% rdr. Powodem tego były cięcia hurtowych stawek MTR, mające miejsce jeszcze w 2013 roku, a także zmniejszająca się ilość klientów w segmencie B2B oraz telefonii stacjonarnej. Istotną kwestią była tez publikacja nowej strategii Grupy, a w niej m.in. program oszczędnościowy Netia Lajt. W samym 2015 roku ma on przynieść oszczędności rzędu 50 mln zł. Z innych informacji ze spółki, Netia otrzymała 145 mln zł netto od Orange Polska w drodze ugody pozasądowej. Spór rozpoczął się w 2011 roku i dotyczył nadużywanie pozycji na rynku szerokopasmowego Internetu przez dawne TP SA. Kwota ta została przeznaczona na redukcję zadłużenia Netii.

 

Wykres Netia

Źródło: atskaner.pl

3. Lotos

Lotos zanotował 35 mln zł straty w III kwartale 2014 roku. Analitycy prognozowali 74,7 mln zł zysku netto. Wyniki spółki były szczególnie zaskakujące dla rynku ze względu na sprzyjającą sytuację makro w III kwartale bieżącego roku, na której korzystały inne spółki z branży, np. PKN Orlen czy inne rafinerie. W segmencie rafineryjnym Lotos zanotował wynik mniejszy rdr na bazie Lifo. Spółka odnotowała także niższe marże w wydobyciu, a wynik segmentu obciążył dodatkowo odpis aktualizujący. Lotos jest w trakcie emisji akcji z prawem poboru. Spółka planuje emisję do 55 mln akcji, po cenie 18,1 zł. Chce w ten sposób pozyskać 995,5 mln zł na realizację kluczowych projektów w segmencie rafineryjnym i wydobywczym. Główny akcjonariusz Lotosu, Skarb Państwa, wykorzysta wszystkie przysługujące mu prawa poboru, inwestując tym samym w spółkę 530 mln zł.

 

Wykres Lotos

Źródło: atskaner.pl

4. Emperia

Zysk netto mniejszy od prognoz analityków osiągnęła również Emperia. Spółka zamknęła kwartał wynikiem 0,12 mln zł, podczas gdy konsensus wynosił 3,7 mln zł. Na wyniki detalistów, a  także dystrybutorów, wpływa deflacja oraz duża presja konkurencyjna. Pomimo tego spółce udało się zwiększyć marżę handlową. W III kwartale bieżącego roku wyniosła ona 27,9% w porównaniu do 24,6% przed rokiem. W tym okresie spółka osiągnęła również docelowy poziom zaopatrzenia sklepów z magazynu centralnego. Pozostała część towarów 15-20% to towary regionalne, mrożonki i pieczywo, dostarczane bezpośrednio przez producentów i dostawców. Warto także zaznaczyć, że plan podziału spółki został przesunięty na późniejszy termin. Chodzi tutaj o wydzielenie z Grupy biznesu nieruchomościowego, który miał trafić na giełdę w 2015 roku. Przesunięcie tych planów zostało wytłumaczone trudną sytuacją w branży handlowej i niesatysfakcjonującymi wycenami spółek detalicznych na rynkach.

 

Wykres Emperia

Źródło: atskaner.pl

5. ACE

Producent komponentów dla branży motoryzacyjnej zamknął III kwartał 2014 roku zyskiem netto na poziomie 0,04 mln euro. Tymczasem analitycy prognozowali 0,5 mln euro zysku netto. Tym samym konsensus rozminął się z osiągniętym wynikiem o 91,8%. W ujęciu wolumenowym segment motoryzacyjny odnotował wzrost sprzedaży o 3,3%, a w segmencie aluminiowym o 9,4%. W segmencie nie-motoryzacyjnym o 77% spadła sprzedaż żeliwa szarego, które nie jest już priorytetem zakładu w Czechach. Na wyniki ACE znaczny wpływ ma sprzedaż i produkcja samochodów. Jak szacuje LMC Automotive w październikowej prognozie, sprzedaż nowych samochodów w 2014 roku w Europie Zachodniej wzrośnie o 4,6%, przy tempie wzrostu produkcji na poziomie 6,7% i 4,8% w całej Europie. Od 2007 roku do 2013 produkcja w Europie Zachodniej zmniejszyła się o 22%, z 14,8 mln do 11,5 mln rocznie.

 

Wykres ACE

Źródło: atskaner.pl

 

Źródło: PAP

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie