Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

VOTUM S.A. - Wyniki III kwartału i strategia rozwoju Grupy Kapitałowej

Źródło: © Food photo - Fotolia.com

 

Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki III kwartału i strategia rozwoju

Grupy Kapitałowej

wtorek, 18 listopada 2014r.

godz: 11:00

Votum SA

 

 

Prezes Dariusz CzyżPrelegent:

Prezes Dariusz Czyż

Funkcję Prezesa Zarządu pełni nieprzerwanie od 2005 roku.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu. Od 1997 do 2004 roku dyrektor departamentu prawnego spółki giełdowej we Wrocławiu. Od 2001 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. Specjalista prawa podatkowego i gospodarczego.

 


 

 Zapis czata inwestorskiego

 


 

Moderator: Witam Państwa serdecznie na kolejnym czacie zorganizowanym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i zapraszam do zadawania pytań.

 

 

Bartek: spółka ma dużo wolnej gotówki... można liczyć na dywidendę? :)

 

Dariusz Czyż: Ostateczna decyzja należy do Walnego Zgromadzenia, niemniej Zarząd Votum zgodnie z przyjętą polityką dywidendy będzie rekomendował jej wypłatę z zysku za lata 2014-2015.

 

 

mały: Panie Prezesie, czy spółki z Czech i Słowacji zostały już połączone?

 

Dariusz Czyż: Tak, w czerwcu 2014 roku Sąd Rejonowy w Brnie wydał orzeczenie, zgodnie z którym w prowadzonym przez tenże sąd Rejestrze Handlowym z dniem 1 lipca 2014 r. zostało zarejestrowane transgraniczne połączenie spółek zależnych Emitenta, tj. VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. z siedzibą w Brnie i VOTUM Centrum Odskodnenia, a.s. z siedzibą w Bratysławie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, połączenie odbyło się w trybie przeniesienia całego majątku spółki słowackiej do spółki czeskiej.

 

 

PP: Czy spółka dalej będzie miała profil dywidendowy? Patrząc na przepływy operacyjne i inwestycyjne można odnieść wrażenie że ma bardzo dużo wolnej gotówki.

 

Dariusz Czyż: Tak jak już wspomniałem Zarząd Votum będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za lata 2014-2015.

 

 

PP: Jak ocenia Pan potencjał rynku dochodzenia odszkodowań w Polsce. Na ile lat spółce wystarczy paliwa do wzrostu zysku. czy widzi Pan jakieś realne zagrożenia? Jak sądzę ubezpieczyciele nie zaczną naraz wypłacać sami z siebie satysfakcjonujących odszkodowań.

 

Dariusz Czyż: Grupa zanotowała bardzo dobre wyniki w III kwartale. Na wyniki polskich spółek działających w branży odszkodowawczej i prawniczej, tj. VOTUM S.A. i Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., obok liczby prowadzonych spraw, wpłynął wzrost wartości tych spraw. Na dzień bilansowy 30 września wzrost wartości spraw prowadzonych w VOTUM S.A. wyniósł 105,69% w porównaniu z analogicznym momentem roku 2013, natomiast wśród spraw skierowanych na drogę sądową odnotowano wzrost o 21,83%. Efektem tej tendencji są coraz wyższe kwoty łączne uzyskiwanych świadczeń, a więc także coraz wyższe wpływy do spółek, co przełożyło się na 25,35% wzrost przychodów ze sprzedaży w VOTUM S.A. i 18,94% w Grupie kapitałowej oraz podniesienie zysku z działalności operacyjnej o 119,64% w VOTUM S.A. i 79,33% w Grupie kapitałowej. Szczególnie istotną jest poprawa rentowności w grupie kapitałowej. Dalsze jej podnoszenie pozostanie w centrum naszych zainteresowań do końca roku. Ważnym będzie także rozszerzanie spektrum prowadzonych spraw, np. o obsługę szkód rzeczowych.

 

 

Matuszek: rekomendacja od BZWBK - 9,9 może Pan skomentować czy ten poziom jest realny do osiągnięcia w niedługim okresie

 

Dariusz Czyż: Rekomendacja została sporządzona przez ekspertów w tej dziedzinie na podstawie publikowanych przez Spółkę danych. Oczywiście każda rekomendacja jest obarczona pewnym ryzykiem, jednak w mojej opinii nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby kurs akcji Spółki osiągnął poziom 9,90 zł za akcję.

 

 

PP: Po pierwsze moje wyrazy uznania za osiągnięte wyniki. Pytanie: czy ten wystrzał w górę wskaźników rentowności od jakiegoś czasu to tendencja stała. A jeśli nie te gdzie upatruje Pan granicę rentowności?

 

Dariusz Czyż: Pracujemy nad poprawą efektywności w spółkach z grupy kapitałowej. Jednym z elementów poprawy rentowności było połączenie spółek z Czech i Słowacji. Nie mniej jednak naszym celem jest dalsza poprawa rentowności we wszystkich spółkach.

 

 

Kamil: jakie wyniki osiągnęło w ostatnich trzech kwartałach Votum Connect? Czy spółka ta spełnia pokładane w niej nadzieje?

 

Dariusz Czyż: VOTUM Connect to spółka wciąż znajdująca się w fazie rozwoju. Obecnie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem docelowej siedziby spółki co pozwoli na zwiększenie skali działalności i obsługiwanie coraz to większej ilości klientów. Votum Connect rozwija się zgodnie z założeniami.

 

 

Wachnik: ciekawi mnie czy jakaś inna spółka odszkodowawcza prowadzi działalność rehabilitacyjną? fajny pomysł

 

Dariusz Czyż: Według mojej wiedzy jesteśmy jedyną taką spółką. Przy tej okazji pochwalę się, że dzięki ciężkiej pracy zespołu kliniki wybudziliśmy ze śpiączki już pięciu pacjentów.

 

 

czatmistrz: jakie realne zagrożenia widzi Pan w najbliższym czasie dla Spółki?

 

Dariusz Czyż: Spółka w raporcie półrocznym zidentyfikowała ryzyka, jakie dostrzega w otoczeniu spółek z grupy kapitałowej. Wśród najważniejszych należałoby wymienić: niestabilność sytuacji politycznej na Ukrainie (w odniesieniu do spółki ukraińskiej), zmiany polityki ubezpieczycieli dotyczącej wypłaty świadczeń, ryzyko błędów w sztuce (w odniesieniu do działalności PCRF VOTUM oraz Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy). Zarządy spółek starają się na bieżąco rozpoznawać ewentualne zagrożenia i minimalizować ich wpływ na działalność i wyniki spółek Grupy kapitałowej.

 

 

PP: Czy spółka zakończyła program inwestycyjny, jeśli nie to jakie inwestycje ma w planie i ile one będą kosztować?

 

Dariusz Czyż: Tak, nasza główna inwestycja, jaką stanowiła rozbudowa ośrodka PCRF w Krakowie, została zakończona. Obecnie skupiamy się na inwestowaniu w odszkodowania dotyczące spraw rzeczowych. Nie wykluczamy, że w przyszłości pojawią się kolejne projekty inwestycyjne. W takim przypadku będziemy informować na bieżąco rynek.

 

 

analityk: ile procesów będzie prowadzić spółka w 2014 r.?

 

Dariusz Czyż: Na dzień 30 września nasza kancelaria prowadziła ponad 9 800 spraw o łącznej wartości niemalże 400 mln złotych. Trzeba jednak zauważyć, że liczba i wartość spraw kierowanych na drogę sądową wciąż rośnie. Wzrasta także ich udział w ogóle prowadzonych spraw – na koniec III kwartału stanowiły one ponad 41%.

 

 

prawny: Panie Dariuszu, jak kształtują się marże wypracowane przez Grupę?

 

Dariusz Czyż: Rentowność na sprzedaży w działalności odszkodowawczej wynosi 13%, rentowność na sprzedaży działalności rehabilitacyjnej wynosi 6%, natomiast segmentu wsparcia 4%.

 

 

Krzyś: Jaka jest minimalna wartość prowizji pobieranej od klienta?

 

Dariusz Czyż: Wysokość prowizji jest ustalana każdorazowo do sprawy i jest uzależniona od wielu czynników jak np. stopnia skomplikowania sprawy, posiadanego materiału dowodowego oraz koniecznego zaangażowania VOTUM w sprawę. Trudno więc określić zarówno jej średnią, jak i minimalna wartość. Chciałbym jednak podkreślić, że wartości te nie odbiegają od średnich rynkowych.

 

 

Tomek.B: chciałbym dowiedzieć się do jakich rentowności ma dążyć segment rehabilitacji?

 

Dariusz Czyż: Rentowność netto segmentu rehabilitacji wynosi obecnie 6% i jest ona niższa od rentowności, jaką osiągamy na działalności odszkodowawczej. Dążymy do poprawy tej rentowności. Jednak mając na uwadze charakter tej branży oraz porównując z informacjami pochodzącymi z innych spółek giełdowych, trudno będzie oczekiwać rentowności na poziomie dwucyfrowym.

 

 

jasiek: Jaki wpływ na wynik ma przychodnia rehabilitacyjna?

 

Dariusz Czyż: Dołożyła do wyniku grupy kapitałowej 200 tys. zł za okres 3 kwartałów.

 

 

wicher: Panie Prezesie, jaki procent rynku należy do Votum?

 

Dariusz Czyż: Niestety ostatnie wiarygodne i w miarę kompleksowe badania rynku odszkodowawczego pochodzą sprzed kilku lat. Zgodnie z nimi, wraz z drugim największym podmiotem branży, VOTUM posiadało ponad 50% rynku.

 

 

Bogdan: z tego co obserwuję to jak dotąd dywidenda z roku na rok jest coraz większa (kwotowo). Czy można spodziewać się kolejnej rekordowej dywidendy?

 

Dariusz Czyż: Ostateczne decyzje dotyczące dywidendy należą do WZ. Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą polityką. VOTUM S.A. w kolejnych latach istotnie wypłacało coraz wyższe kwoty dywidendy (0,36 zł na akcję w 2012 roku, 0,44 zł na akcję w 2013 oraz 0,51 zł na akcję w 2014 roku). W roku 2014 VOTUM już w 3 kwartale osiągnęło wynik zbliżony do ubiegłorocznego. Czy będzie to rekordowa dywidenda, będzie zależało od ostatecznych wyników i od decyzji podjętych przez akcjonariuszy obecnych na WZ.

 

 

zimno: przychody finansowe po trzech kwartałach zmalały z prawie miliona do 200 tys. Czego jest to skutkiem?

 

Dariusz Czyż: Różnica wynika z jednorazowego zdarzenia - w 2013 roku dokonaliśmy odwrócenia odpisu aktualizującego na wartość pożyczki 775 tys. zł (podmiot spłacił w całości pożyczkę, która z uwagi na ryzyko została wcześniej spisana w koszty). Porównując przychody finansowe bez tego zdarzenia, przychody finansowe w 2013 roku wyniosły 190 tys., a w 2014 149 tys. zł.

 

 

$eller: jak jest już Pan przy spółkach z Czech i Słowacji, chciałbym dowiedzieć się jak kształtuje się rynek odszkodowań na tych rynkach?

 

Dariusz Czyż: Zgodnie z naszą wiedzą, ani na rynku słowackim, ani czeskim nie istnieją badania prezentujące wielkość tych rynków (zarówno pod kątem liczby, jak i wartości spraw). Jedyną wytyczną wskazującą na wielkość rynków są statystyki policyjne.

 

 

oreo: jak szczegółowo wygląda rynek w Polsce, na którym działa spółka?

 

Dariusz Czyż: Trudno w tym miejscu byłoby opisać szczegółowo rynek, więc po bardziej specyficzne dane zapraszam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich. Pokrótce mogę powiedzieć, że w porównaniu z rokiem 2013 nieznacznie wzrosła liczba wypadków i poszkodowanych w nich osób, co jest pewnym odwróceniem tendencji ostatnich lat. Wyraźnie rośnie jednak łączna kwota wypłacanych świadczeń, o czym świadczą dane publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, do czego przyczynia się przede wszystkim średnia wartość wypłaconego świadczenia.

 

 

wachnik: segment pozostałej działalności jest już coraz bliżej osiągnięcia rentowności. Czy w kolejnym roku osiągnie rentowność?

 

Dariusz Czyż: Założenia biznesowe wskazują osiągnięcie rentowności przez wszystkie spółki grupy kapitałowej. Fakt jednak, że spółki z segmentu „pozostałe usługi” świadczą usługi pozostałym spółkom grupy kapitałowej oznacza, że na znaczące zwiększenie rentowości mogłoby wpłynąć wyjście z usługami poza grupę kapitałową.

 

 

trader: spółka znacznie poprawiła wartość przepływów z dział. operacyjnej. Co się na to złożyło?

 

Dariusz Czyż: Na wartość przepływów z działalności operacyjnej wpływ miała przede wszystkim zmiana polityki wypłat świadczeń przez ubezpieczycieli w związku z roszczeniami z Art. 448.. Obecnie wpływy te odnotowujemy w krótszym terminie niż wpływy ze spraw sądowych. Dodatkowo optymalizacje procesów w poszczególnych spółkach, a co za tym idzie poprawa rentowności były czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu przepływów.

 

 

technik: czy wypracowane marże są wyższe niż przed rokiem?

 

Dariusz Czyż: Tak, jest to widoczne w rentowności sprzedaży - w tym roku wyniosła ona 14%, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 9%.

 

 

buła: jak przedstawia się działalność spółki na Ukrainie po trzech kwartałach?

 

Dariusz Czyż: Spółka zwiększa wolumen spraw prowadzonych. Odnotowane w 2014 roku, a także kierowanie spraw na drogę sądową świadczą o tym, że spółka wypracowała już model prowadzenia biznesu. Kolejne kwartały przynoszą coraz większą dynamikę rozwoju tej spółki.

 

 

Gergi: jakie są plany spółki w perspektywie 2-3 lat?

 

Dariusz Czyż: Zgodnie z aktualną strategią rozwoju VOTUM S.A. w tej chwili skupia się przede wszystkim na rozwoju organicznym poszczególnych spółek z grupy kapitałowej. W przypadku spółek odszkodowawczych działających na terenie Polski jest to przede wszystkim zwiększanie wolumenu i wartości spraw oraz rozszerzanie zakresu usług, w tym na przykład obsługa szkód rzeczowych, co pozwoli na znaczące zwiększenie skali działalności zarówno pod kątem liczby klientów, jak i łącznej wartości prowadzonych spraw. Jeśli chodzi o działalność spółek zagranicznych, to zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jednym z celów połączenia spółek działających na terenie Czech i Słowacji było stworzenie podmiotu, który stałby się podstawą ekspansji na rynki południowe Europy. VOTUM S.A. wciąż jest zainteresowane wejściem na rynki na przykład węgierski i rumuński. Ważnym elementem strategii rozwoju jest też rozszerzanie oferty PCRF VOTUM. W ostatnich miesiącach uruchomienie kompleksowych usług dla osób pozostających w śpiączce jest tego przykładem.

 

 

juhas: na co składa się pozycja wartość firmy w wysokości ponad 3 mln zł?

 

Dariusz Czyż: Na wartość firmy składają się: wartość Kancelarii A. Łebek i Wspólnicy sp. k. 3,5mln zł, A&S Studio 0,3 mln zł oraz Vidshkoduvannya 46 tys. zł.

 

 

inwestor: czy zostały już podjęte decyzje na jakie nowe zagraniczne rynki spółka będzie chciała wejść?

 

Dariusz Czyż: Połączenie spółek Czeskiej i Słowackiej miało na celu umocnienie podmiotu, który będzie dokonywał ekspansji na rynki krajów południa Europy. Tutaj przyglądamy się głównie takim krajom jak Węgry i Rumunia.

 

 

PP: Jak Pan myśli, czy rynek dochodzenia odszkodowań w Polsce jest dzisiaj w tym miejscu co rynek windykacji w Polsce 7-8 lat temu?

 

Dariusz Czyż: Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Oczywiście można dostrzec pewne podobieństwa, jak na przykład coraz większa świadomość społeczeństwa i fakt, że coraz więcej osób zleca usługi wyspecjalizowanym podmiotom. Innym podobieństwem jest obserwowana konsolidacja rynku. Jednakże specyfika tych rynków nie pozwala na proste porównania.

 

 

analityczny: jesteście w bardzo dobrej kondycji finansowej, dług netto jest ujemny na wysokim poziomie. Czy spółka przygotowuje się do dużych inwestycji?

 

Dariusz Czyż: W ubiegłym roku w grupie kapitałowej została zakończona najbardziej kapitałochłonna inwestycja, jaką była rozbudowa ośrodka PCRF VOTUM w Krakowie. Obecnie będziemy rozwijać obszar rynku obsługi szkód rzeczowych, który wymaga od nas zaangażowania kapitałowego. Jednak proces ten będzie stopniowy i nie będzie miał istotnego wpływu na przepływy pieniężne.

 

 

Moderator: Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Na pytania które nie zmieściły się w wyznaczonym czasie odpowiem w trybie offline i na forum SII. Chciałbym też Państwa zaprosić do udziału w forum Profesjonalny Inwestor, które odbędzie się w najbliższy weekend w Zakopanem. Będziemy tam również gościć. Myślę, że będzie to doskonała okazja do zdobycia szerszej wiedzy o naszej spółce. Zapraszam także do kontaktu telefonicznego i mailowego z działem relacji inwestorskich.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie